Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr.

Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name

Protėviai/Ancestry

Giminės herbas/ Family Coat of Arms

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 

 

 

2

Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

M

 

 

3

Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio

Nutautai

Leliva (Leliwa)

N

 

 

 

4

Aniulis Mindaugas, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

5

Aniulis Romanas, Karolio

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

6

Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

 M

M

 

7

Antanaitis Tadas, Donato

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

M

M

 

8

Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 

 

9

Ališauskienė Gailevičiūtė Ilona

   

M

M

M

     
 10

Augutytė Rasa, Juozo Antano

     

M

M

     
 11

Arbačiauskienė Gražina,Juozo

Dobrovolskiai Swienczyc  -  -  - M    

12

Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

13

Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

14

Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 M

 

15

Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino

Blinstrubai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

16

Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto 

Bartoševičių

Zninas (Znin)

M

M

M

 

 

 

17

Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo

Juknevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 1proc.

 

 

18

Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo 

Lekavičiai

Valtis (Lodzia)

M

M

M

 

 

 

19

Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro 

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

20

Belozaras Robertas, Vytauto

Belozarai

Vieniava

M

M

M

 M

 

 

21

Beržinienė Reda, Stepono

Jucevičiai

Leliva

M

M

M

 

 

 

 22

Bilinskienė Liesytė Neringa Amelita

   

M

M

M

 M    
 23

Biliukienė Butagenytė Irena,Vaclovo

   

M

M

M

M    

24

Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo

Ivaškevičiai

Trimitai (Traby)

M

M

M

 M

 

 

25

Blaževičius Henrikas,Alfonso

   

M

M

M

     
 26

Blaževičius Tadas, Henriko

     

M

M

     
 27

Blaževičiūtė Indrė, Henriko

    M

M

M

     
 28

Blažys Ričardas, Antano

    M

M

M

M    
 29

Blažytė Nemira, Ričardo

    M

M

M

M    
 30

Brazauskaitė Aistė

Miodušauskai

Mikulinsky

 -

 -

 -

M

   
 31

Brazauskas Andrius

Miodušauskai

Mikulinsky

     

M

   
 32

Brazauskienė Jurgita

Miodušauskai

Mikulinsky

     

M

   

33

Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko

Derbutai

Dryja

M

M

M

 

 

 

34

Beata Broniukaitytė, Artūto

Derbutai

Dryja

-

-

M

 

 

 

35

Bubys Erikas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

36

Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 

 

37

Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo

Daujotai

Abdankas

M

 

 

 

38

Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

39

Bytautas Saulius, Vlado

Bytautai

Grifas (Gryf)

M

M

M

 M

 

 

40

Bertulienė Čerkelienė Ibianskaitė Janina

     

M

M

     

 41

Čirūnaitė Jūratė Simono

 Radavičiai

 Rudnica

 

2proc.

 

M

 

 

 42

Česnovas Lukas, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

43

Česnovas Viktoras, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

 44

Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

45

Čeponis Valdas, Raimundo

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

2%

N

 

 

 

46

Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

-

M

 M

 

 

47

Dargvainytė Aldona,Ipolito

Dargvainiai

Zninas

N

N

N

 

 

 

48

Dargvainis Tomas,Mečislovo

Dargvainiai

Zninas

N

N

N

 

 

 

49

Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto

Šliogeriai

Vieniava

M

N

 

 

 

 50

Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 51

Daugėla Bajalis Audrius, Jono

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

52

Daugėla Bajalis Gintaras, Jono

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 53

Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

M

 

 

 54

Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 55

Daujotas Mykolas, Stepono

Daujotai

Abdankas

2%

2%

M

 

 

 

56

Daujotienė (Germanavičiūtė)Rasa, St.

   

M

 

M

     

57

Dementeška Albinas Vlado

   

M

M

 M M    

58

Dementeškienė Bronislava, Juozo

   

M

M

 M  M    

 59

Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano 

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 M

 

60

Diminskas Vytis, Vytauto

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

M

 

 61  Ignatavičius Kęstutis     M  M atl.      

 62

Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo

Drąsutavičiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

63

Drąsutavičienė Andziulytė Klotilda

   

M

 

M

     
64

Drąsutavičius Arvydas, Vaclovo

   

M

M        

 65

Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

M

 

 

 

66

Edwards Kerbedytė Auksė, Kazio

     

M

M

     

 67

Emma (Šimanauskaitė) Vesta

Šimanauskai

Naktikovas (Ślepowron)

N

M

M

 M

 

 

 68

Friedl Kristina, Prano

Piotrovskiai

(Slepowar)Naktikovas

 -  -  -  M    

 69

Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

M

 

 70

Giedraitytė Emilija, Artūro

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 M

 

 71

Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

2%

M

M

M

 

 

 72

Gineitis Rimantas, Zenono

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

2%

M

M

M

 

 

 73

Gelažius Alvydas, Broniaus

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

 74

Gelažius Rokas, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

 75

Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

M

 

 

 76

Gelžinienė Janina

   

M

M

M

M

   
 77

Gelžinienė(Miodušauskaitė) Antanina Genovaitė

Miodušauskai Mikulinsky

  -

  -

  M

M

   

 78

Gedvilas Romualdas, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 79

Gedvilaitė Deimantė, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 80

Gedvilaitė Nomeda, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 81

Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk

Gravrogk'ai

Gravrogk

M

M

 M

 

 

 82

Grigalevičius Tomas, Algimanto

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

 

 

 83

Grigalevičienė Jovita, Stanislovo

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

 

 

 84

Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

 

 

 85

Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado

Zenkevičiai

Siekierz

M

M

M

 M

 

 

 86

Graham Mary (Muscus), Anthony

   

M

M

M

M

   
 87

Graham Thom

   

M

M

M

M

   
 88

Graham Elizabet Kathellen

   

M

M

M

M

   
89

Indrelienė(Gailevičiūtė)Halina Izolda,Č

     

M

M

     
 90

Ivaškevičiūtė Eugenija,Stanislovo

    M

M

M

M    

 91

Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 

 

92

Janiukštienė(Remesaitė)Irena,H.

     

M

M

     

 93

Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia

Daujotai

Abdankas

M

 

 

 

 94

Jucevičius Juventas, Petro

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 95

Juknevičius Stasys Antano

Juknevičiai

Jaunuolis (Junosza)

M

 

 

 

 96

Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino

Drovdvilai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 97

Juozaitinė Biliukaitė Neringa

   

M

M

M

 M    

 98

Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso

Tallat-Kelpšai

Prusas I (Prus I)

M

M

M

M

 

 

99

Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo

Paplauskai

Trzaska

M

M

M

 M

 

 

 100

 Juškauskas Deividas,Artūro

 Zaleskiai

 Lubič

 N

M

M

 

 

 

 101

Kameneckas Juozas, Stanislovo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 102

Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 103

Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

M

 

 

104

Kasinskaitė Laura, Artūro

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

105

Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 106

Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio

Vainauskai

Ostoja

M

M

M

 M

 

 

 107

Kazakevičius Albinas, Vytauto

Kazakevičiai

Kownia

M

M

 

 

 

 108

Kazakevičius Simas,Žilvino

    - M M

M

 M  
109

Kazakevičienė(Rimkūnaitė)Egidija,A.

    M M M

M

 M  

110

Kerys Napoleonas Jurgis

 Jackevičiai  Sulima  -  -  -

M

   
 111

Kerys Augustas

Jackevičiai Sulima  -  -  -  M    
 112

Keskjula Aivaras,A.

    M M M      

113

Keskjula (Vaitkevičiūtė)Joana,Juozapo

 

 

M

M

M

 

 

 

 114

Keskjula Lusikas Alina,Ants

   

M

M

M

     
115

Kerbedis-Kerbedys Kazimieras,Petro

   

-

M

M

     
116

Kerbedis Rasius, Kazimiero

   

-

M

M

     
 117

Kerbedis Evaldas, Rasiaus

   

-

M

M

     
118 Kerbedis Edvinas,Rasiaus     - M M      
 119

Kirlienė Greta, Elijaus

Petkevičiai

Traby

-  - -

M

   

120

Kontrimavičius Vidas, Antano

Kontrimavičiai

Vartai (Brama)

-

M

M

 

 

 

 121

Konkulevičius Šarūnas Jonas, Povilo

   

M

M

M

M

   

122

Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

M

 

 

 123

Krisiukėnas Liudas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

 124

Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

 125

Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

 

 

 

 126

Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

127

Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano

Ridzevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

M

 

 

 128

Kulvietienė (Kunčinaitė) Armina,Levon

   

M

M

M

M

   
129

Kulvietienė(Rūgieniūtė)Darija,Juozo

   

M

M

M

M

   
 130

Kulvietis Antanas , Juozo

   

M

M

M

M

   
131

Kulvietis Daumantas,Antano

   

M

M

M

M

   
 132

Kulvietis Eugenijus, Antano

   

M

M

M

M

   

 133

Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso

Ratomskiai

Bokštai (Wieże)

-

-

M

 

 

 

134

Kupliauskienė(Zaveckaitė)Eglė, Antano

   

M

M

M

     
135

Kvedaravičienė Jolanta

Bartoševičiai Zadora    

M

M    
 136

Lahm(Bresnaham)Kathleen Elizabet,D.

   

M

M

M

M

   
 137

Laurutis Algimantas Ambraziejaus

   

M

M

M

     
 138

Laurutis Vicas,Prano

   

M

M

M

     
139

Laurutienė(Kiserauskaitė)Gražina,Jono

   

M

M

M

     

140

Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto 

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

 M

 

 

 141

Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

 142

Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko

Kudrevičiai

Gulbė (Łabędź)

-

-

M

 M

 

 

143

Liškauskas Kęstutis

   

M

M

M

M

   

144

Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo

Cierpickiai

Osorija (Osorya)

M

M

M

 M

 

 

 145

Majauskas Gerardas, Vladislovo

Majauskai

Senas arklys

M

M

M

 M

 

 

 146

Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono

Gaidamavičiai

Pomianas (Pomian)

M

M

M

 M

 

 

 147

Maksimovas Jonas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

M

 

 

148

Maksimovaitė Alina, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 -

M

M

 

 

 

149

Maksimovaitė Eglė, Jono

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

150

Maksimovas Zigmas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 151

Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

152

Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

153

Markauskaitė Rita, Alvydo

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

154

Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto

Gecevičiai

Koscieša (Kościesza)

M

M

 

 

 

 155

Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

156

Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

M

 

 

 157

Montvilas Ričardas, Eduardo

Montvilai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 158

Montvilas Romas, Antano

Montvilai

Kolona (Kolumna)

M

M

M

 

 

 

 159

Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto

Abakevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 

 

 

160

Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 161

Morkūnas Arūnas, Florijono

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 162

Neverauskas Anatolijus, Valerijono

Neverauskai

Pusožis (Pobog)

M

M

 

 

 

 163

Obelevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano

Janavičiai

Radvanas

2%

M

M

 M

 

 

164

Pabrinkytė  Gražina Teresė, Jono

Macianskai

Ostoja

M

M

M

 

 

 

 165

Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio

Fanstiliai

Fanstil

M

M

M

M

 

 

 166

Pakinkienė Stefanija, Petro

Stankevičiai

Magila

M

M

M

M

   
167

Pakinkis Vidas,Vinco

Stankevičiai

Magila

M

M

M

M

   

 168

Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo

Kulikauskai

Drogomir

M

M

M

 M

 

 

 169

Parnarauskas Jonas, Jono

Zakševskiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 

 

 

170

Paulaitis Kęstutis Antano

   

M

M

M

M

   

 171

Paulauskienė (Rimkevičiūtė)Anelė,Konstantino

Rimkevičiai

Pobogas

-

-

M

 

 

 

172

Peimienė Auda Margarita, Hario

Snieškai

Nečiuja

M

M

M

 M

 

 

 173

Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 174

Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano

Vainauskai

Ostoja

M

M

M

 M

 

 

175

Petrauskienė (Kerbedytė)Edita,Mečislovo

   

M

M

M

     

176

Petrauskas Justas Virgilijaus

   

M

M

M

     
177

Petrauskas Paulius Virgilijaus

   

M

M

M

     

178

Pozingienė (Geležinytė)Jolanta,Danieliaus

 Miodišauskai Mikulinskis

 -

Ms

 

 M

   
 179

Pozingis Henrikas

Miodišauskai

Mikulinskis

-

-

Ms

M

   

 180

Pileckienė (Kerytė)Jurgita,Napoleono

Jackevičiai

Sulima

-

-

M

 M

 

 

181

Počiuipa Artūras, Zenono

Počiuipai

Kosciesza

M

M

M

 M

 

 

 182

Počiuipa Mantas, Artūro

Počiuipai

Kosciesza

M

M

M

 M

 

 

 183

Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro

Požerskiai

Gieraltas

N

 

 

 

184

Požerskis Povilas, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 185

Požerskytė Monika, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 186

Prekeris Algirdas, Romualdo

Prekeriai

Borch

M

M

M

 M

 

 

 187

Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio

Koreivai

Dembno

M

M

 

 

 

 188

Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

N

 

 

 

189

Rafanavičius Deividas, Jono

Marcinkevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

190

Ragulskis Minvydas Kazys,Kazimiero

   

M

M

M

     

 191

Ratomskis Feliksas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

 

 

 

 192

Ratomskis Ričardas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

M

M

M

 

 

193

Razbadauskas Alvydas, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

N

N

 

 

 

 194

Rimkutė Gertrūda, Arvydo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

-

-

M

 M

 M

 

 195

Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

 M

 M

 

196

Rimgaila Vytautas Jonas

Rimgailai

Herbuzt

 -

 -

 atl.

 

 

 

197

Rimkūnas (Gaigalas)Aloyzas Dominykas

   

M

M

M

M

 M  

198

Rimkūnienė Irena Petronėlė

   

M

M

M

M

 M  

 199

Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto

Virpšai

Rola

N

N

M

 

 

 

200

Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo

Virpšai

Rola

N

N

M

 

 

 

 201

Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano 

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

202

Rugieniūtė Agnė, Žydrūno

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

 

 

 

203

Rukas Daujotis Artūras, Jono

Rimgailai/Zaleckiai/    Daujotai

Despotes/Liubičas/    Grifas (Gryf)

M

M

M

 M

 

 

 204

Ruseckas Giedrius, Jono

Pribušauskai

Gžymala

-

-

M

 

 

 

205

Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro

Pribušauskai

Gžmyla

-

-

M

 

 

 

 206

Sabas Jonas, Vytauto

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

 207

Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

208

Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

209

Savickienė (Žukaitė)Aleksandra

 Derbutai  Dryja  M    M

M

 M  

 210

Savičanskaitė Henrika, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

M

M

 M

 

 

211

Sotničenkaitė Lina, Leonido

Demontavičiai

Waž

M

M

N

 

 

 

212

Savičauskas (Savičanskas)Vilius, Alf.

   

M

M

M

     

213

Sekliuckis Vitolis, Juozo

Sekliuckiai

Papžica (Paprzyca)

-

M

M

 M

 

 

214

Skardžius Vytautas, Jakovo

Šimkevičiai

Kapas (Mogila)

2%

M

M

 

 

 

215

Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono

Varanavičiai

Korwin

M

M

M

 

 

 

216

Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 M

 

 217

Skrupskis Saulius, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

M

 

 218

Skrupskytė Emilija, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

-

-

-

M

 M  

 219

Slavinskas Alfonsas, Jono

Slavinskai

Leliva (Leliwa)

-

-

M

 M

 

 

220

Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 

 

221

Snieška Vytautas, Valerijono

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

222

Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto

Burbai

Naktikovas/Odynec

M

M

 

 

 

223

Spulginienė Adolfina, Adolfo

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
224

Spulginas Elijus, Reomaldo

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
 225

Spulginienė Ina,Viktoro

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
226

Sutkienė(Kulvietytė)Asta,Antano

   

M

M

M

M

   
227

Šaferis Viktoras Mykolo

     

M

M

     
228

Šakalienė(Baliutavičiūtė)Elena Marija

   

M

M

M

M

   
229

Šaluga Juozas , Stepo

Šoluchai

Pasaulis (Swiat)

-

-

-

M

   

230

Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto

Prialgauskai

Dolenga

M

M

M

 M

 

 

231

Šeputienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo

Rutkauskai

Pusožis (Pobog)

M

M

M

 

 

 

232

Šarkienė(Ibianskaitė)Elena Lidija,H.

   

M

M

M

     

233

Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 

 

 

234

Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

235

Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero

Ibianskai

Rožė/Raktas

atl. 

atl.

atl.

 

 

 

236

Tolle (Savickytė) Jurgita

Derbutai

Dryja

M

   

M

M

 

237

Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

 M

 

 

238

Vaičiūnienė(Drąsutavičiūtė)Vilda,V.

    M M

M

     

239

Valiūnienė(Derbutaitė) Nijolė,Bolesl.

 Derbutai Dryja M  M

 

M

M

   
 240

Varnienė Zita

 Noreikos  Lubič (Lubicz)      

M

   

 241

Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 

 

 

 242

Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro

Franckevičiai

Brodzicas (Brodzic)

2%

M

M

 M

 

 

 243

Veretinskas Edvinas, Romaldo

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

 

 

 

 244

Veretinskas Romaldas, Antano

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

 

 

 

245

Verbickas Algirdas,Petro

Daugelevičiai

Niečuje

M

M

M

 M

 

 

246

Vitkauskas Remigijus,Viktoro

   

M

M

M

     
247

Vitkauskienė(Baradautytė)Algima,Sig.

   

M

M

M

     

248

Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

 -

 -

M

 

 

 

 249

Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus

Piotrovskiai/Burbai

Naktikovas/OdynecIII

M

M

 

 

 

 250

Zaborskienė(Gutauskaitė)Rima,V.

 

 

 

 

M

 

   

 

 

 

2 % - į KABD pervesta GPM suma, 2020 metams  įskaitymai vietoje nario mokesčio užskaitos bus taikomi pateikus dokumentus apie skirtą paramą draugijai

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises. Nariai be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėję nario mokesčio ir pagal Įstatus nuo šio mokesčio neatleisti, iš sąrašų išbraukiami ir sprendžiamas klausimas dėl pašalinimo iš Kauno apskrities Bajorų draugijos.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Sausis 2020
Pr A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dabar svetainėje 17 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas