Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr.

Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name

Protėviai/
Ancestry

Giminės herbas/ Family Coat of
Arms

2018

2019

2020

2021

2022 2023

1

Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

 

 

 

 

2

Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 M

 M

 

3

Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio

Nutautai

Leliva (Leliwa)

N

 

 

 

 

4

Aniulis Mindaugas, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

5

Aniulis Romanas, Karolio

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

6

Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano

Senkevičiai

Tarnava
(Tarnawa)

M

 M

M

 M

 M

7

Antanaitis Tadas, Donato

Senkevičiai

Tarnava
(Tarnawa)

M

M

M

M

8

Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 M M

9

Ališauskienė Gailevičiūtė Ilona

   

M

       
 10

Augutytė Rasa, Juozo Antano

   

M

 M  M  M  M
 11

Arbačiauskienė Gražina, Juozo

Dobrovolskiai Swienczyc  - M  M  M  M

12

Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano

Bazarai

Niečuja
(Nieczuja)

M

 

 

 

 

13

Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

M

 

 

 

 
  Bublys Erikas, Rimanto Dobrovolskiai Swieczyc M M M

M

M

14

 Bublys Laurynas, Eriko  Dobrovolskiai  Sweiczyc      

 M

 15

Baltrėnienė (Tarasevičiūtė) Virginija

Jasudai

Tačala(Taczala)

-

-

M

 M  M  M
 16

Baltrėnas Paulius, Vidmanto

Jasudai

Tačala (Taczala)

-

-

M

 M  M  M

17

Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino

Blinstrubai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

18

Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto 

Bartoševičių

Zninas (Znin)

M

 

 

 

 

19

Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo

Juknevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 1 proc.

M

 M

20

Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo 

Lekavičiai

Valtis (Lodzia)

M

 

 

 

 

21

Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro 

Snieškai

Niečuja
(Nieczuja)

M

 M

 

 

 

22

Belozaras Robertas, Vytauto

Belozarai

Vieniava

M

 M

M

 M

 M

23

Beržinienė Reda, Stepono

Jucevičiai

Leliva

M

 

 

 

 
 24

Bilinskienė Liesytė Neringa Amelita

   

M

 M  M  M  M M
 25

Biliukienė Butagenytė Irena,Vaclovo

 Barodzicų  Boncza

M

M    M

26

Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo

Ivaškevičiai

Trimitai (Traby)

M

 M

 M

 M

 
27

Blaževičius Henrikas,Alfonso

   

M

       
 28

Blaževičius Tadas, Henriko

   

M

       
 29

Blaževičiūtė Indrė, Henriko

   

M

       
 30

Blažytė Nemira, Ričardo

   

M

M  M  M  
 31

Brazauskaitė Aistė

Miodušauskai

Mikulinsky

 -

M

     
 32

Brazauskas Andrius

Miodušauskai

Mikulinsky

 

M

     
 33

Brazauskienė Jurgita

Miodušauskai

Mikulinsky

 

M

     

34

Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko

Derbutai

Dryja

M

 

 

 

 

35

Beata Broniukaitytė, Artūto

Derbutai

Dryja

M

 

 

 

 

36

Bublys Erikas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

 M

 M

 M

 

37

Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 M M

38

Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 M

 

39

Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 M

 M

 

40

Bytautas Saulius, Vlado

Bytautai

Grifas (Gryf)

M

 M

 M

 M

41

Bertulienė Čerkelienė Ibianskaitė Janina

   

M

       

 42

Čirūnaitė Jūratė, Simono

 Radavičiai

 Rudnica

 

M

 

 

 

 43

Česnovas Lukas, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

 

 

 

44

Česnovas Viktoras, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

 

 

 

 45

Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero

Jazdauskai

Dombrova

 

 

 

 

46

Čeponis Valdas, Raimundo

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 

 

 

 

47

Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

M

 M

 M

48

Dargvainytė Aldona,Ipolito

Dargvainiai

Zninas

M

M

 M

 

49

Dargvainis Tomas,Mečislovo

Dargvainiai

Zninas

N

 

 

 

 

50

Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto

Šliogeriai

Vieniava

 

 

 

 

 51

Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo

Daugėlai

Zadora

M

 M

 M

 M

 52

Daugėla Bajalis Audrius, Jono

Daugėlai

Zadora

M

 M

 M

 M

 M

53

Daugėla Bajalis Gintaras, Jono

Daugėlai

Zadora

M

 M

 

 

 

 54

Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

M

 

 55

Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

 M

 M

 M

 
 56

Daugėlienė(Aržanovaitė)Irena, Nikolajaus

Daugėlai

Zadora

 

M

M M  M

 57

Daujotas Mykolas, Stepono

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 M

 

58

Daujotienė (Germanavičiūtė)Rasa, St.

   

M

     M  

59

Dementeška Albinas, Vlado

     M M  M  M

60

Dementeškienė Bronislava, Juozo

     M  M  M  M  M

61

Diminskas Vytis, Vytauto

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

M

M

 
 62

Dragataitė Deimantė,Romualdo

Piotrovskiai

Naktikovas (Slepowron)

 

M

     
 63                

 64

Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo

Drąsutavičiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 M

 M

 

65

Drąsutavičienė Andziulytė Klotilda

   

M

       
66

Drąsutavičius Arvydas, Vaclovo

             

 67

Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

 

 M

 M

 

68

Edwards Kerbedytė Auksė, Kazio

   

M

       

 69

Emma (Šimanauskaitė) Vesta

Šimanauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 M

 M

 
 70

Friedl Kristina, Prano

Piotrovskiai

(Slepowar)
Naktikovas

 -  M  M M  

71

Gaigalienė (Giniotytė) Violeta

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  M

72

Gaigalaitė Milda

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  

73

Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio

Derbutai

Dryja

M

 M

M

 M

M M

 74

Giedraitytė Emilija, Artūro

Derbutai

Dryja

M

 M

 M

 M

M M
 75

Giedraitienė (Radvilaitė) Dalia, Rimtauto Eugenijaus

Radvilavičiai

Lubicz

-

-

Ms

 M  M

 76

Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

 M

M

 M
 77

Giniotis Kasparas,Gyčio

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  
78

Giniotienė Monstavičiūtė Lidija

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  M
 79

Giniotis Gytis, Gintauto

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  

 80

Gineitis Rimantas, Zenono

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 M

 81

Gelažius Alvydas, Broniaus

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 

 M

 M

 82

Gelažius Rokas, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M

 

M

 M

 83

Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

 

 M

 M
 84

Gelžinienė Janina

   

M

M

     
 85

Gelžinienė(Miodušauskaitė) Antanina Genovaitė

Miodušauskai Mikulinsky

  M

M

     

 86

Gedvilas Romualdas, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

 M

 M

 87

Gedvilaitė Deimantė, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

M

 M

 M

 88

Gedvilaitė Nomeda, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

M

 

 M

 89

Gravrock/Grafas Anton von Gravrock

Gravrogk'ai

Gravrogk

M

 M

 M

 M

 M

 90

Grigalevičius Tomas, Algimanto

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

 M

M

 M

 M M

 91

Grigalevičienė Jovita, Stanislovo

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

 M

M

 M

 M M

 92

Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

 M

M

 M

 M M

 93

Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado

Zenkevičiai

Siekierz

M

 M

 M

 M

 M
 94

Graham Mary (Muscus), Anthony

   

M

M

M  M  M M
95

Graham Thom

   

M

M

M  M  M M
 96

Graham Elizabet Kathellen

   

M

M

M M M M
97

Indrelienė(Gailevičiūtė) Halina Izolda

   

M

       
 98

Ivaškevičiūtė Eugenija, Stanislovo

Ivaškevičiai  Trimitai (Trąby)

M

M  M  M  

 99

Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo

Derbutai

Dryja

M

 M

 M

 

 M
100

Janiukštienė(Remesaitė) Irena,H.

   

M

       
 101

Jaržemskienė (Giniotytė) Asta,Gintauto

Giniočiai

Zaremba

-

-

Ms

 M  

102

Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia

Daujotai

Abdankas

M

 M

 

 M

 

 103

Jucevičius Juventas, Petro

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M

M

M

 MM

104

Juknevičius Stasys Antano

Juknevičiai

Jaunuolis (Junosza)

 

 

 

 

 105

Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino

Drovdvilai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 M

 106

Juozaitinė Biliukaitė Neringa

 Barodzicų  Boncza

M

 M    M
 107

Jurkėnienė (Sinkutė) Lina, Algimanto

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

 M  M M
108

Jurkėnas Mantas, Ryčio

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

 M  M M
109

Jurkėnas Rokas, Ryčio

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

M  M M
 

 

 

 

M

M

 M

 

 

110

Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo

Paplauskai

Trzaska

M

 M

M

 M

M M

 111

 Juškauskas Deividas, Artūro

 Zaleskiai

 Lubič

M

 

 

 

 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 112

Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

 

 

 

113

Kasinskaitė Laura, Artūro

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

 

 

 

114

Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

 

 

 

 115

Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio

Vainauskai

Ostoja

M

 M

 M

 M

 116

Kazakevičius Albinas, Vytauto

Kazakevičiai

Kownia

M

 

 

 

 
 117

Kazakevičius Simas,Žilvino

    M

M

 M  M  
118

Kazakevičienė(Rimkūnaitė) Egidija,A.

    M

M

 M  M  
119

Kazakevičienė (Giniotytė) Alina, Justino

Giniotai Zaremba -

-

M    M
 120 Kazakevičius Naglis, Vytauto Giniotai Zaremba     M    
121 Kiaušienė (Kazakevičiūtė) Eglė, Vytauto Giniotai Zaremba     M    

122

Kerys Napoleonas Jurgis

 Jackevičiai  Sulima  -

M

     
 123

Kerys Augustas

Jackevičiai Sulima  -  M      
 124

Keskjula Aivaras, A.

    M        

125

Keskjula (Vaitkevičiūtė) Joana, Juozapo

 

 

M

 

 

 

 
 126

Keskjula Lusikas Alina, Ants

   

M

       
127

Kerbedis-Kerbedys Kazimieras, Petro

   

M

     M  M
128

Kerbedis Rasius, Kazimiero

   

M

       
 129

Kerbedis Evaldas, Rasiaus

   

M

       
130 Kerbedis Edvinas,Rasiaus     M        
 131

Kirlienė Greta, Elijaus

Petkevičiai

Traby

-

M

     

132

Kontrimavičius Vidas, Antano

Kontrimavičiai

Vartai (Brama)

M

 

 

 

 
 133

Konkulevičius Šarūnas Jonas, Povilo

   

M

M

 M    M
 134

Koriznaitė Ramutė, Mykolo

Koriznai

Koryzna

   

M

M

 M

135

Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano

Noreikai

Liubičas

M

M

M

 M

 M

 136

Krisiukėnas Liudas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

 M

M

 M

 M

 137

Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

 M

M

 M

 M

 138

Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco

Turevičiai

Demborogas

 

 

 

 

 139

Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 

140

Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano

Ridzevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 M

M

 
 141

Kulvietienė (Kunčinaitė) Armina, Levon

   

M

M

     
142

Kulvietienė (Rūgieniūtė) Darija, Juozo

   

M

M

     
 143

Kulvietis Antanas, Juozo

   

M

M

     
144

Kulvietis Daumantas, Antano

   

M

M

     
 145

Kulvietis Eugenijus, Antano

   

M

M

     

 146

Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso

Ratomskiai

Bokštai (Wieże)

M

 

 

 

 
147

Kupliauskienė (Zaveckaitė) Eglė, Antano

   

M

       
148

Kvedaravičienė Jolanta

Bartoševičiai Zadora

M

M      
149

Kvedaravičiūtė Justina, Raimundo

Bartoševičiai Zadora   M M    
 150

 

   

 

       
 151

Laurutis Algimantas, Ambraziejaus

   

M

       
 152

Laurutis Vincas, Prano

   

M

       
153

Laurutienė (Kiserauskaitė) Gražina, Jono

   

M

       

 

 

   

 

       
 154

Lazdauskas Romualdas Kęstutis, Stanislovo

Gibronai

Dževica(Drzewica)

   

M

 M
155

Lukošius Emilijus, Virginijaus

Bartoševičiai

Zadora

   

M

   

 156

Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

 M

M

 M M

 M

 157

Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko

Kudrevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

 M

 

 

 

158

Liškauskas Kęstutis

   

M

M

M  M  M

159

Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo

Cierpickiai

Osorija (Osorya)

M

 M

 

 

 

 160

Majauskas Gerardas, Vladislovo

Majauskai

Gedgaudai

Senas arklys

Hippocentaurus

M

 M

 M

M

 M

 161

Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono

Gaidamavičiai

Pomianas (Pomian)

M

 M

M

M

 M

 162

Maksimovas Jonas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

 M

 M

 

163

Maksimovaitė Alina, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

 

 

164

Maksimovaitė Eglė, Jono

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 M

 

165

Maksimovas Zigmas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

M

 M

 166

Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

 

 

 

167

Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 M

M M 

168

Markauskaitė Rita, Alvydo

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

 

169

Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto

Gecevičiai

Koscieša (Kościesza)

 

 

 

 

 170

Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 M

 M

171

Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 M

 M

 

 172

Montvilas Ričardas, Eduardo

Montvilai

Leliva (Leliwa)

M

 M

 M

 M

 M M

 173

Montvilas Romas, Antano

Montvilai

Kolona (Kolumna)

M

 

 

 

 

 174

Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto

Abakevičiai

Kirvis (Topor)

M

 

 

 

 

 175

Morkūnas Arūnas, Florijono

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 

 176

Neverauskas Anatolijus, Valerijono

Neverauskai

Pusožis (Pobog)

 

 

 

 

 177

Obolevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano

Janavičiai

Radvanas

M

 M

 M

 M

 M

 178

Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio

Fanstiliai

Fanstil

M

M

 

 M

 M
179

Pakinkis Vidas, Vinco

Stankevičiai

Magila

M

M

 M  M  M M

 180

Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo

Kulikauskai

Drogomir

M

 M

 M

 M

M M

 181

Parnarauskas Jonas, Jono

Zakševskiai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

M

 M

 

182

Paulaitis Kęstutis, Antano

   

M

M

     

 183

Paulauskienė (Rimkevičiūtė) Anelė, Konstantino

Rimkevičiai

Pobogas

M

 

 

 

 

184

Peimienė Auda Margarita, Hario

Snieškai

Nečiuja

M

 M

 

 

 

 185

 Pažarauskienė (Biliukaitė) Raimonda Lolita Barodzicų   Boncza  M  M

 M

 M
  Pažarauskaitė Eglė, Egidijaus Barodzicų  Boncza M  M  M
  Pažarauskas Adomas,Egidijaus Barodzicų Boncza M  M  M  M

 186

Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano

Vainauskai

Ostoja

M

 M

 

 M

M M
187

Petrauskienė (Kerbedytė) Edita, Mečislovo

   

M

       

188

Petrauskas Justas Virgilijaus

   

M

       
189

Petrauskas Paulius Virgilijaus

   

M

       

190

Pozingienė (Geležinytė) Jolanta, Danieliaus

 Miodišauskai Mikulinskis

 

 M

     
 191

Pozingis Henrikas

Miodišauskai

Mikulinskis

Ms

M

     

 192

Pileckienė (Kerytė) Jurgita, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

M

 M

 

 

 

193

Počiuipa Artūras, Zenono

Počiuipai

Kosciesza

M

 M

M

 M

 M  M

 194

Počiuipa Mantas, Artūro

Počiuipai

Kosciesza

M

 M

M

 M

 M  M

 195

Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 

196

Požerskis Povilas, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 

 197

Požerskytė Monika, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 

 

 Palevičius Arvydas

 Romancevičiai

 Lubicz

 

 

 

 

M M 

 198

Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio

Koreivai

Dembno

 

 

 

 

 199

Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 
 200

Radvilas Rimtautas Eugenijus,Juozapo

Radvilavičiai

Lubicz

-

-

Ms

 M  M

201

Rafanavičius Deividas, Jono

Marcinkevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 

202

Ragulskis Minvydas Kazys, Kazimiero

   

M

       

 203

Ratomskis Feliksas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

 

 

 

 

 204

Ratomskis Ričardas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

M

 M

 M

 M

205

Razbadauskas Alvydas, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

 

 206

Rimkutė Gertrūda, Arvydo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

 M

 M

 

 

 207

Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

 M

 M

 

 

208

Rimkūnas (Gaigalas) Aloyzas Dominykas

   

M

M

 M    

209

Rimkūnienė Irena Petronėlė

   

M

M

 M M  

 210

Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto

Virpšai

Rola

M

 

 

 

 

211

Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo

Virpšai

Rola

M

 

 

 

 

 212

Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano 

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

 

 

 

 

213

Rugieniūtė Agnė, Žydrūno

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

 

 

 

 

214

Rukas Daujotis Artūras, Jono

Rimgailai /Zaleckiai/    Daujotai

Despotes /Liubičas/    Grifas (Gryf)

M

 M

 M

 M

 

 215

Ruseckas Giedrius, Jono

Pribušauskai

Gžymala

M

 

 

 

 

216

Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro

Pribušauskai

Gžmyla

M

 

 

 

 

 217

Sabas Jonas, Vytauto

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

M

 M

 M

 218

Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

M

 M

 M

 M

 M M

219

Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

M

 M

M

 M

 M M
220

Savickienė (Žukaitė) Aleksandra, Aleksandro 

 Derbutai  Dryja  M

M

 M  M

 221

Savičanskaitė Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

 M

 M

 

222

Sotničenkaitė Lina, Leonido

Demontavičiai

Waž

N

 

 

 

 

223

Savičauskas (Savičanskas) Vilius, Alf.

   

M

       

224

Sekliuckis Vitolis, Juozo

Sekliuckiai

Papžica (Paprzyca)

Girnų Akmuo

M

 M

 M

M

 225

Sinkuvienė (Lazdauskaitė) Dainė, Stanislovo

Gibronai

Dževica (Drzewica)

   

M

 M  M M

226

Skardžius Vytautas, Jakovo

Šimkevičiai

Kapas (Mogila)

M

 

 

 

 

227

Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono

Varanavičiai

Korwin

M

 

 

 

 

228

Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

 M

 M

 M M

 229

Skrupskis Saulius, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

 M

M

 M

 M M
 230

Skrupskytė Emilija, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

-

M

 M  M  M M
231

Skiraitienė (Butkevičiūtė) Stasė Joana, Stasio

Butkevičiai

Vanagas
(Jastrzebiec)

-

-

M

 M M M

 232

Slavinskas Alfonsas, Jono

Slavinskai

Leliva (Leliwa)

M

 M

 M

M

 

233

Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

 M

 M

 

234

Snieška Vytautas, Valerijono

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

 M

 M

 M

 M

235

Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto

Burbai

Naktikovas/
Odynec

 

 

 

 
236

Spulginienė Adolfina, Adolfo

Petkevičiai

Traby

-

M

     
237

Spulginas Elijus, Reomaldo

Petkevičiai

Traby

-

M

     
 238

Spulginienė Ina, Viktoro

Petkevičiai

Traby

-

M

     
239

Sutkienė (Kulvietytė) Asta, Antano

   

M

M

     
 240

Stašaitienė (Valuckytė) Genovaitė

      M M    M
241

Šaferis Viktoras, Mykolo

   

M

       
242

Šakalienė (Baliutavičiūtė) Elena Marija

   

M

M

 M  M  M
243

Šaluga Juozas, Stepo

Šoluchai

Pasaulis (Swiat)

-

M

 M  M  M

244

Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto

Prialgauskai

Dolenga

M

 M

 M

 M M

 M

245

Šeputienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo

Rutkauskai

Pusožis (Pobog)

M

 

 

 

 

246

Šarkienė (Ibianskaitė) Elena Lidija, H.

   

M

       

247

Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 

 

 

 

248

Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

 M

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

249

Tolle (Savickytė) Jurgita, Kęstučio

Derbutai

Dryja

 M

M

M

 M  

250

Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano

Noreikai

Liubičas

M

 M

 

M

 M

251

Vaičiūnienė(Drąsutavičiūtė) Vilda,V.

   

M

       
 252

Vaitkienė (Skiraitytė) Gintarė, Prano

Butkevičiai Vanagas
(Jastrzebiec)

-

-

M  M  
253

Vaitiekūnas Modestas, Aleksandro

Narkevičiai Vieniava(Wieniawa)

-

-

Ms  M

254

Valiūnienė (Derbutaitė) Nijolė, Boleslovo

 Derbutai Dryja

 

M

M

 M  M M M 
 255

Varnienė Zita, Algirdo

 Noreikos  Lubič (Lubicz)  

M

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 256

Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro

Franckevičiai

Brodzicas (Brodzic)

M

 M

 

 

 

 257

Veretinskas Edvinas, Romaldo

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

 

 

 

 

 258

Veretinskas Romaldas, Antano

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

 

 

 

 

259

Verbickas Algirdas, Petro

Daugelevičiai

Niečuje

M

 M

 M

 M

 

260

Verikienė (Bublytė)Monika,Eriko

Dobrovolskiai Svienczyc       M  M

261

Vitkauskas Remigijus, Viktoro

   

M

       
262

Vitkauskienė (Baradautytė) Algima, Sig.

   

M

       

263

Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

M

 

 

 

 

 264

Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus

Piotrovskiai/ Burbai

Naktikovas/
OdynecIII

 

 

 

 
 265

Zablockienė (Baltrėnaitė) Laura, Vidmanto 

Jasudai

Tačala (Taczala)

-

-

M  M  M  M

 266

Zaborskienė (Gutauskaitė) Rima,V.

 

 

M

 

     
 267

Zasimovskis Laimis, Stasio

Valuckai

Nalečas (Nalecz)

    M    M

 

 

 

1,2 % - į KABD pervesta GPM suma. Nario mokesčio lengvata bus taikoma, pateikus dokumentus apie skirtą paramą draugijai.

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises ir pareigas.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Kovas 2023
Pr A T K P Š S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dabar svetainėje 5 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas