Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr. Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name Protėviai/Ancestry Giminės herbas/ Family Coat of Arms 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
2 Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
3 Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio Nutautai Leliva (Leliwa) N      
4 Aniulis Mindaugas, Romano Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M      
5 Aniulis Romanas, Karolio Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M      
6 Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M M  M    
7 Antanaitis Tadas, Donato Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M M M
   
8 Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M
     
9 Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M M      
10 Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M
     
11 Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro Žilevičiai Liubičas (Lubicz) M M M
 M    
12 Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino Blinstrubai Gulbė (Łabędź)
M M      
13 Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto  Bartoševičių Zninas (Znin) M M M      
14 Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo Juknevičiai Leliva (Leliwa) 2% M M      
15 Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo  Lekavičiai Valtis (Lodzia) M M M      
16 Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro  Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M  M    
17 Belozaras Robertas, Vytauto Belozarai Vieniava M M M  M    
18 Beržinienė Reda, Stepono Jucevičiai Leliva M M M      
19 Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo Ivaškevičiai Trimitai (Traby) M M M      
20 Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko Derbutai Dryja M M M      
21 Beata Broniukaitytė, Artūto Derbutai Dryja - - M      
22 Bubys Erikas, Rimanto Dobrovolskiai Svienčicas M M M
 M    
23 Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M M      
24 Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo Daujotai Abdankas M
     
25 Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano Piotrovskiai Naktikovas (Ślepowron) M M M
     
26 Bytautas Saulius, Vlado Bytautai Grifas (Gryf) M M M
     
27 Chmieliauskaitė Teresė, Mykolo Chmieliauskai Vanagas (Jastrzebiec) M M M      
28 Česnovas Lukas, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M      
29 Česnovas Viktoras, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M      
30 Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero Jazdauskai Dombrova - M      
31 Čeponis Valdas, Raimundo Žilevičiai Liubičas (Lubicz) 2% N      
32 Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo Sirtautai Liubičas (Lubicz) - M
     
 33 Dargvainytė Aldona,Ipolito Dargvainiai Zninas N N N      
34 Dargvainis Tomas,Mečislovo Dargvainiai Zninas N N N      
35 Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto Šliogeriai Vieniava M N      
36 Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo Daugėlai Zadora M M M  M    
37 Daugėla Bajalis Audrius, Jono Daugėlai Zadora M M M  M    
38 Daugėla Bajalis Gintaras, Jono Daugėlai Zadora M M M  M    
39 Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus Daugėlai Zadora M M M M    
40 Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus Daugėlai Zadora M M M      
41 Daujotas Mykolas, Stepono Daujotai Abdankas 2% 2% M      
42 Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano  Piotrovskiai Naktikovas (Ślepowron) M M      
43 Diminskas Vytis, Vytauto Piotrovskiai Naktikovas (Ślepowron) M M      
44 Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo Drąsutavičiai Naktikovas (Ślepowron) M M M      
45 Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso Savičanskai Zninas (Znin) M M      
46 Emma (Šimanauskaitė) Vesta Šimanauskai Naktikovas (Ślepowron) N M M      
47 Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio Derbutai Dryja M M M  M    
48 Giedraitytė Emilija, Artūro Derbutai Dryja M M M  M    
49 Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro Daukantai Naktikovas (Ślepowron) 2% M M
     
50 Gineitis Rimantas, Zenono Daukantai
Naktikovas (Ślepowron) 2% M M
     
51 Gelažius Alvydas, Broniaus Čapkauskai Naktikovas (Ślepowron) M M M
     
52 Gelažius Rokas, Alvydo Čapkauskai Naktikovas (Ślepowron) M M M
     
53 Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo Čapkauskai Naktikovas (Ślepowron) M M M      
54 Gedvilas Romualdas, Valerijono Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M M
     
55 Gedvilaitė Deimantė, Romualdo  Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M M      
56 Gedvilaitė Nomeda, Romualdo  Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M
M      
57 Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk Gravrogk'ai Gravrogk M M  M    
58 Grigalevičius Tomas, Algimanto Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M      
59 Grigalevičienė Jovita, Stanislovo Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M      
60 Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M      
61 Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado Zenkevičiai Siekierz M M M  M    
62 Gudžinskienė (Simavičiūtė) Aleksandra, Juozo Simavičiai/Nutautai Dembno (Dębno) / Leliva (Leliwa) M M N      
63 Gudžinskaitė Ieva, Žilvino Nutautai Leliva (Leliwa) M      
64 Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo Derbutai Dryja M M M      
65 Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia Daujotai Abdankas M      
66 Jucevičius Juventas, Petro Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M N      
67 Juknevičius Stasys Antano Juknevičiai Jaunuolis (Junosza) M      
68 Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino Drovdvilai Liubičas (Lubicz) M M M  M    
69 Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso Tallat-Kelpšai Prusas I (Prus I) M M M
M
   
70 Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo Paplauskai Trzaska M M M      
 71  Juškauskas Deividas,Artūro
 Zaleskiai  Lubič  N M
M
     
72 Kameneckas Juozas, Stanislovo Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
73 Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
74 Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco Turevičiai Demborogas M M
     
75 Kasinskaitė Laura, Artūro Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
76 Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
77 Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio Vainauskai Ostoja M M M
 M    
78 Kazakevičius Albinas, Vytauto Kazakevičiai Kownia M M      
79 Kliučinskas Ričardas Algimantas, Tado Kliučinskai Raktas (Jasienczyk) atl. atl. atl.      
80 Knystautas Stasys, Juozo Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M N      
81 Knystautas Linas, Stasio Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M      
82 Knystautaitė Kristina, Stasio Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M      
83 Kontrimavičius Vidas, Antano Kontrimavičiai Vartai (Brama) - M M      
84 Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano Noreikai Liubičas 2% M M      
85 Krisiukėnas Liudas, Rimanto Dobrovolskiai Svienčicas M M M
 M    
86 Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario Dobrovolskiai Svienčicas M M M
 M    
87 Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco Turevičiai Demborogas M M      
88 Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko Nutautai Leliva (Leliwa)      
89 Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano Ridzevičiai Gulbė (Łabędź) N N      
90 Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso Ratomskiai Bokštai (Wieże) - - M      
91 Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto  Noreikai Liubičas 2% M M
     
92 Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M      
93 Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko Kudrevičiai Gulbė (Łabędź) - - M      
94 Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo Cierpickiai Osorija (Osorya) M M M      
95 Majauskas Gerardas, Vladislovo Majauskai Senas arklys M M M
 M    
96 Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono Gaidamavičiai Pomianas (Pomian) M M M
 M    
97 Maksimovas Jonas, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M M M    
98 Maksimovaitė Alina, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz)  - M M      
99 Maksimovaitė Eglė, Jono Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M M  M    
100 Maksimovas Zigmas, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M M  M    
101 Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M      
102 Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso Noreikai Liubičas (Lubicz) M M M      
103 Markauskaitė Rita, Alvydo Noreikai Liubičas (Lubicz)      
104 Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto Gecevičiai Koscieša (Kościesza) M M      
105 Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano Dobrovolskiai Svienčicas      
106 Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
107 Montvilas Ričardas, Eduardo Montvilai Leliva (Leliwa) M M M  M    
108 Montvilas Romas, Antano Montvilai Kolona (Kolumna) M M M      
109 Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto Abakevičiai Kirvis (Topor) M M
     
110 Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario Dobrovolskiai Svienčicas      
111 Morkūnas Arūnas, Florijono Dobrovolskiai Svienčicas      
112 Neverauskas Anatolijus, Valerijono Neverauskai Pusožis (Pobog) M M      
113 Obelevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano Janavičiai Radvanas 2% M
M
     
114 Pabrinkytė  Gražina Teresė, Jono Macianskai Ostoja M M M      
115 Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio Fanstiliai Fanstil M M      
116 Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo Kulikauskai Drogomir M M M  M    
117 Parnarauskas Jonas, Jono Zakševskiai Liubičas (Lubicz) M M M      
118 Paulauskienė (Rimkevičiūtė)Anelė,Konstantino Rimkevičiai Pobogas - - M      
119 Peimienė Auda Margarita, Hario Snieškai Nečiuja M M M  M    
120 Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono Jucevičiai Leliva (Leliwa) M
M
M      
121 Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano Vainauskai Ostoja M M
M      
122 Pileckienė (Kerytė)Jurgita,Napoleono Jackevičiai Sulima - - M      
 123 Počiuipa Artūras, Zenono Počiuipai Kosciesza M M M  M    
 124 Počiuipa Mantas, Artūro Počiuipai Kosciesza M M M  M    
125 Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro Požerskiai Gieraltas N      
126 Požerskis Povilas, Romualdo Požerskiai Gieraltas      
127 Požerskytė Monika, Romualdo Požerskiai Gieraltas      
128 Prekeris Algirdas, Romualdo Prekeriai Borch M M M
     
129 Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio Koreivai Dembno M M      
130 Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N      
131 Rafanavičius Deividas, Jono Marcinkevičiai Leliva (Leliwa)      
132 Ratomskis Feliksas, Mykolo Ratomskiai Wieže M      
133 Ratomskis Ričardas, Mykolo Ratomskiai Wieže M M M      
134 Razbadauskas Alvydas, Juozapo Jucevičiai Leliva (Leliwa) N N      
135 Rimkutė Gertrūda, Arvydo Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) - - M      
136 Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M M      
137 Rimgaila Vytautas Jonas Rimgailai Herbuzt  -  -  atl.      
138 Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto Virpšai Rola N N M      
139 Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo Virpšai Rola N N M      
140 Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano  Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M M      
141 Rugieniūtė Agnė, Žydrūno Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M
     
142 Rukas Daujotis Artūras, Jono Rimgailai/Zaleckiai/    Daujotai Despotes/Liubičas/    Grifas (Gryf) M M M      
 143 Ruseckas Giedrius, Jono Pribušauskai Gžymala - - M      
144 Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro Pribušauskai Gžmyla - - M      
145 Sabas Jonas, Vytauto Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M M      
146 Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M
M
     
147 Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M M      
148 Savičanskaitė Henrika, Alfonso Savičanskai Zninas (Znin) M M
M
     
149 Sotničenkaitė Lina, Leonido Demontavičiai Waž M M N      
150 Sekliuckis Vitolis, Juozo Sekliuckiai Papžica (Paprzyca) - M M  M    
151 Skardžius Vytautas, Jakovo Šimkevičiai Kapas (Mogila) 2% M M
     
152 Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono Varanavičiai Korwin M
M
M
     
153 Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano Žilevičiai Liubičas (Lubicz)
M M M  M    
154 Skrupskis Saulius, Sauliaus Žilevičiai Liubičas (Lubicz)
M M M  M    
155 Slavinskas Alfonsas, Jono Slavinskai Leliva (Leliwa) - - M  M    
156 Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus Misevičiai Kirvis (Topor) M M      
157 Snieška Vytautas, Valerijono Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M      
158 Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto Burbai Naktikovas/Odynec M M      
159 Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto Prialgauskai Dolenga M M M  M    
160 Šepetienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo Rutkauskai Pusožis (Pobog) M M M
     
161 Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M M
     
162 Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M  M    
163 Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero Ibianskai Rožė/Raktas atl.  atl. atl.      
164 Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano Noreikai Liubičas 2% M M      
165 Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M M      
166 Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro Franckevičiai Brodzicas (Brodzic) 2% M
M
     
167 Veretinskas Edvinas, Romaldo Vencevičiai Gulbė (Łabędź)
M M M      
168 Veretinskas Romaldas, Antano Vencevičiai Gulbė (Łabędź) M M M      
169 Verbickas Algirdas,Petro Daugelevičiai Niečuje M M M  M    
170 Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono Jackevičiai Sulima  -  - M      
171 Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus Piotrovskiai/Burbai Naktikovas/OdynecIII M M      

2 % - į KABD pervesta jau sumokėta GPM suma, 2017 metams šie įskaitymai vietoje nario mokesčio nebus taikomi

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises. Nariai be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėję nario mokesčio ir pagal Įstatus nuo šio mokesčio neatleisti, iš sąrašų išbraukiami ir sprendžiamas klausimas dėl pašalinimo iš Kauno apskrities Bajorų draugijos.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Kovas 2019
Pr A T K P Š S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dabar svetainėje 22 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas