Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr. Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name Protėviai/Ancestry Giminės herbas/ Family Coat of Arms 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
2 Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
3 Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio Nutautai Leliva (Leliwa) N      
4 Aniulis Mindaugas, Romano Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M      
5 Aniulis Romanas, Karolio Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M      
6 Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M M  M    
7 Antanaitis Tadas, Donato Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M M M
   
8 Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M
 M    
9 Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M M      
10 Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M
     
11 Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro Žilevičiai Liubičas (Lubicz) M M M
 M    
12 Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino Blinstrubai Gulbė (Łabędź)
M M      
13 Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto  Bartoševičių Zninas (Znin) M M M      
14 Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo Juknevičiai Leliva (Leliwa) 2% M M      
15 Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo  Lekavičiai Valtis (Lodzia) M M M      
16 Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro  Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M  M    
17 Belozaras Robertas, Vytauto Belozarai Vieniava M M M  M    
18 Beržinienė Reda, Stepono Jucevičiai Leliva M M M      
19 Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo Ivaškevičiai Trimitai (Traby) M M M  M    
20 Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko Derbutai Dryja M M M      
21 Biliukienė (BUtagenytė)Irena Barodzičų Boncza M M M      
22 Beata Broniukaitytė, Artūto Derbutai Dryja - - M      
23 Bubys Erikas, Rimanto Dobrovolskiai Svienčicas M M M
 M    
24 Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M M  M    
25 Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo Daujotai Abdankas M
     
26 Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano Piotrovskiai Naktikovas (Ślepowron) M M M
 M    
27 Bytautas Saulius, Vlado Bytautai Grifas (Gryf) M M M
     
                   
28 Česnovas Lukas, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M      
29 Česnovas Viktoras, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M      
30 Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero Jazdauskai Dombrova - M      
31 Čeponis Valdas, Raimundo Žilevičiai Liubičas (Lubicz) 2% N      
32 Čirūnaitė Jūratė Radavičiai Rudnica  -  -  -  M    
33 Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo Sirtautai Liubičas (Lubicz) - M
 M    
 34 Dargvainytė Aldona,Ipolito Dargvainiai Zninas N N N      
35 Dargvainis Tomas,Mečislovo Dargvainiai Zninas N N N      
36 Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto Šliogeriai Vieniava M N      
37 Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo Daugėlai Zadora M M M  M    
38 Daugėla Bajalis Audrius, Jono Daugėlai Zadora M M M  M    
39 Daugėla Bajalis Gintaras, Jono Daugėlai Zadora M M M  M    
40 Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus Daugėlai Zadora M M M M    
41 Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus Daugėlai Zadora M M M      
42 Daujotas Mykolas, Stepono Daujotai Abdankas 2% 2% M      
43 Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano  Piotrovskiai Naktikovas (Ślepowron) M M      
44 Diminskas Vytis, Vytauto Piotrovskiai Naktikovas (Ślepowron) M M      
45 Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo Drąsutavičiai Naktikovas (Ślepowron) M M M      
46 Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso Savičanskai Zninas (Znin) M M      
47 Emma (Šimanauskaitė) Vesta Šimanauskai Naktikovas (Ślepowron) N M M      
48 Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio Derbutai Dryja M M M  M    
49 Giedraitytė Emilija, Artūro Derbutai Dryja M M M  M    
50 Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro Daukantai Naktikovas (Ślepowron) 2% M M
M
   
51 Gineitis Rimantas, Zenono Daukantai
Naktikovas (Ślepowron) 2% M M
 M    
52 Gelažius Alvydas, Broniaus Čapkauskai Naktikovas (Ślepowron) M M M
 M    
53 Gelažius Rokas, Alvydo Čapkauskai Naktikovas (Ślepowron) M M M
 M    
54 Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo Čapkauskai Naktikovas (Ślepowron) M M M  M    
55 Gedvilas Romualdas, Valerijono Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M M
     
56 Gedvilaitė Deimantė, Romualdo  Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M M      
57 Gedvilaitė Nomeda, Romualdo  Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M
M      
58 Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk Gravrogk'ai Gravrogk M M  M    
59 Grigalevičius Tomas, Algimanto Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M M
   
60 Grigalevičienė Jovita, Stanislovo Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M  M    
61 Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M  M    
62 Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado Zenkevičiai Siekierz M M M  M    
63 Gudžinskienė (Simavičiūtė) Aleksandra, Juozo Simavičiai/Nutautai Dembno (Dębno) / Leliva (Leliwa) M M N      
64 Gudžinskaitė Ieva, Žilvino Nutautai Leliva (Leliwa) M      
65 Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo Derbutai Dryja M M M M
   
66 Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia Daujotai Abdankas M      
67 Jucevičius Juventas, Petro Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M N  M    
68 Juknevičius Stasys Antano Juknevičiai Jaunuolis (Junosza) M      
69 Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino Drovdvilai Liubičas (Lubicz) M M M  M    
70 Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso Tallat-Kelpšai Prusas I (Prus I) M M M
M
   
71 Juozaitienė (Biliukaitė) Neringa Barodzičų Boncza M M M      
72 Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo Paplauskai Trzaska M M M  M    
 73  Juškauskas Deividas,Artūro
 Zaleskiai  Lubič  N M
M
     
74 Kameneckas Juozas, Stanislovo Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
75 Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
76 Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco Turevičiai Demborogas M M
     
77 Kasinskaitė Laura, Artūro Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
78 Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
79 Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio Vainauskai Ostoja M M M
 M    
80 Kazakevičius Albinas, Vytauto Kazakevičiai Kownia M M      
81 Kerys Napoleonas Jurgis Jackevičiai Sulima  -  -  - M    
82 Kliučinskas Ričardas Algimantas, Tado Kliučinskai Raktas (Jasienczyk) atl. atl. atl.      
83 Knystautas Stasys, Juozo Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M N      
84 Knystautas Linas, Stasio Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M      
85 Knystautaitė Kristina, Stasio Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M      
86 Kontrimavičius Vidas, Antano Kontrimavičiai Vartai (Brama) - M M      
87 Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano Noreikai Liubičas 2% M M  M    
88 Krisiukėnas Liudas, Rimanto Dobrovolskiai Svienčicas M M M
 M    
89 Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario Dobrovolskiai Svienčicas M M M
 M    
90 Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco Turevičiai Demborogas M M      
91 Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko Nutautai Leliva (Leliwa)      
92 Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano Ridzevičiai Gulbė (Łabędź) N N      
93 Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso Ratomskiai Bokštai (Wieże) - - M      
94 Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto  Noreikai Liubičas 2% M M
M
   
95 Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M      
96 Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko Kudrevičiai Gulbė (Łabędź) - - M      
97 Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo Cierpickiai Osorija (Osorya) M M M  M    
98 Majauskas Gerardas, Vladislovo Majauskai Senas arklys M M M
 M    
99 Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono Gaidamavičiai Pomianas (Pomian) M M M
 M    
100 Maksimovas Jonas, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M M M    
101 Maksimovaitė Alina, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz)  - M M      
102 Maksimovaitė Eglė, Jono Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M M  M    
103 Maksimovas Zigmas, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M M  M    
104 Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M      
105 Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso Noreikai Liubičas (Lubicz) M M M  M    
106 Markauskaitė Rita, Alvydo Noreikai Liubičas (Lubicz)  M    
107 Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto Gecevičiai Koscieša (Kościesza) M M      
106 Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano Dobrovolskiai Svienčicas      
109 Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
110 Montvilas Ričardas, Eduardo Montvilai Leliva (Leliwa) M M M  M    
111 Montvilas Romas, Antano Montvilai Kolona (Kolumna) M M M      
112 Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto Abakevičiai Kirvis (Topor) M M
     
113 Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario Dobrovolskiai Svienčicas      
114 Morkūnas Arūnas, Florijono Dobrovolskiai Svienčicas      
115 Neverauskas Anatolijus, Valerijono Neverauskai Pusožis (Pobog) M M      
116 Obelevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano Janavičiai Radvanas 2% M
M
 M    
117 Pabrinkytė  Gražina Teresė, Jono Macianskai Ostoja M M M      
118 Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio Fanstiliai Fanstil M M  M    
119 Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo Kulikauskai Drogomir M M M  M    
120 Parnarauskas Jonas, Jono Zakševskiai Liubičas (Lubicz) M M M      
121 Paulauskienė (Rimkevičiūtė)Anelė,Konstantino Rimkevičiai Pobogas - - M      
122 Peimienė Auda Margarita, Hario Snieškai Nečiuja M M M  M    
123 Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono Jucevičiai Leliva (Leliwa) M
M
M      
124 Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano Vainauskai Ostoja M M
M M
   
125 Pileckienė (Kerytė)Jurgita,Napoleono Jackevičiai Sulima - - M      
 126 Počiuipa Artūras, Zenono Počiuipai Kosciesza M M M  M    
 127 Počiuipa Mantas, Artūro Počiuipai Kosciesza M M M  M    
128 Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro Požerskiai Gieraltas N      
129 Požerskis Povilas, Romualdo Požerskiai Gieraltas      
130 Požerskytė Monika, Romualdo Požerskiai Gieraltas      
131 Prekeris Algirdas, Romualdo Prekeriai Borch M M M
 M    
132 Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio Koreivai Dembno M M      
133 Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N      
134 Rafanavičius Deividas, Jono Marcinkevičiai Leliva (Leliwa)      
135 Ratomskis Feliksas, Mykolo Ratomskiai Wieže M      
136 Ratomskis Ričardas, Mykolo Ratomskiai Wieže M M M  M    
137 Razbadauskas Alvydas, Juozapo Jucevičiai Leliva (Leliwa) N N      
138 Rimkutė Gertrūda, Arvydo Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) - - M      
139 Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M M      
140 Rimgaila Vytautas Jonas Rimgailai Herbuzt  -  -  atl.      
141 Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto Virpšai Rola N N M      
142 Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo Virpšai Rola N N M      
143 Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano  Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M M      
144 Rugieniūtė Agnė, Žydrūno Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M
     
145 Rukas Daujotis Artūras, Jono Rimgailai/Zaleckiai/    Daujotai Despotes/Liubičas/    Grifas (Gryf) M M M      
 146 Ruseckas Giedrius, Jono Pribušauskai Gžymala - - M      
147 Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro Pribušauskai Gžmyla - - M      
148 Sabas Jonas, Vytauto Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M M      
149 Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M
M
 M    
150 Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M M  M    
151 Savičanskaitė Henrika, Alfonso Savičanskai Zninas (Znin) M M
M
     
152 Savickienė (Žukaitė)Aleksandra Dryja Derbutai       M    
153 Sotničenkaitė Lina, Leonido Demontavičiai Waž M M N      
154 Sekliuckis Vitolis, Juozo Sekliuckiai Papžica (Paprzyca) - M M  M    
155 Skardžius Vytautas, Jakovo Šimkevičiai Kapas (Mogila) 2% M M
     
156 Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono Varanavičiai Korwin M
M
M
     
157 Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano Žilevičiai Liubičas (Lubicz)
M M M  M    
158 Skrupskis Saulius, Sauliaus Žilevičiai Liubičas (Lubicz)
M M M  M    
159 Slavinskas Alfonsas, Jono Slavinskai Leliva (Leliwa) - - M  M    
160 Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus Misevičiai Kirvis (Topor) M M      
161 Snieška Vytautas, Valerijono Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M  M    
162 Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto Burbai Naktikovas/Odynec M M      
163 Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto Prialgauskai Dolenga M M M  M    
164 Šepetienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo Rutkauskai Pusožis (Pobog) M M M
     
165 Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M M
     
166 Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M  M    
167 Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero Ibianskai Rožė/Raktas atl.  atl. atl.  atl.    
168 Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano Noreikai Liubičas 2% M M  M    
169 Valiūnienė (Darbutaitė)Nijolė DRYJA Darbutai        M    
170 Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M M      
171 Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro Franckevičiai Brodzicas (Brodzic) 2% M
M
     
172 Veretinskas Edvinas, Romaldo Vencevičiai Gulbė (Łabędź)
M M M      
173 Veretinskas Romaldas, Antano Vencevičiai Gulbė (Łabędź) M M M      
174 Verbickas Algirdas,Petro Daugelevičiai Niečuje M M M  M    
175 Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono Jackevičiai Sulima  -  - M      
176 Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus Piotrovskiai/Burbai Naktikovas/OdynecIII M M      

2 % - į KABD pervesta jau sumokėta GPM suma, 2017 metams šie įskaitymai vietoje nario mokesčio nebus taikomi

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises. Nariai be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėję nario mokesčio ir pagal Įstatus nuo šio mokesčio neatleisti, iš sąrašų išbraukiami ir sprendžiamas klausimas dėl pašalinimo iš Kauno apskrities Bajorų draugijos.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Gegužė 2019
Pr A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dabar svetainėje 22 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas