Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr. Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name Protėviai/Ancestry Giminės herbas/ Family Coat of Arms 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro Misevičiai Kirvis (Topor) M M        
2 Adomavičius Laurynas, Valdo Artūro Misevičiai Kirvis (Topor) M M        
3 Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto Misevičiai Kirvis (Topor) M M        
4 Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio Nutautai Leliva (Leliwa)        
5 Aniulis Mindaugas, Romano Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M        
6 Aniulis Romanas, Karolio Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M        
7 Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M        
8 Antanaitis Tadas, Donato Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M        
9 Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M
       
10 Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M        
11 Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus Jazdauskai Dombrova -        
12 Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro Žilevičiai Liubičas (Lubicz) M M        
13 Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino Blinstrubai Gulbė (Łabędź)
M M        
14 Bartkus Zigmantas, Zenono Gecevičiai Koscieša (Kościesza) M M        
15 Bartkuvienė (Mačiulaitytė) Jūratė, Mamerto Gecevičiai Koscieša (Kościesza)
 
M M        
16 Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo Juknevičiai Leliva (Leliwa) 2% M        
17 Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo  Lekavičiai Valtis (Lodzia) M M        
18 Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro  Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M        
19 Belozaras Robertas, Vytauto Belozarai Vieniava M M        
20 Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo Ivaškevičiai Trimitai (Traby) M M        
21 Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko Derbutai Dryja M M        
22 Bubys Erikas, Rimanto Dobrovolskiai Svienčicas M M        
23 Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M        
24 Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo Daujotai Abdankas        
25 Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano Piotrovskiai Naktikovas M M        
26 Bytautas Saulius, Vlado Bytautai Grifas (Gryf) M        
27 Chmieliauskaitė Teresė, Mykolo Chmieliauskai Vanagas (Jastrzebiec) atl.  atl.        
28 Česnovas Lukas, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M        
29 Česnovas Viktoras, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M        
30 Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero Jazdauskai Dombrova - M        
31 Čeponis Valdas, Raimundo Žilevičiai Liubičas (Lubicz) 2% N        
32 Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo Sirtautai Liubičas (Lubicz) -        
33 Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto Šliogeriai Vieniava M N        
34 Daugėla Bajalis Audrius, Jono Daugėlai Zadora M M        
35 Daugėla Bajalis Gintaras, Jono Daugėlai Zadora M M        
36 Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus Daugėlai Zadora M M        
37 Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus Daugėlai Zadora M M        
38 Daujotas Mykolas, Stepono Daujotai Abdankas 2% N        
39 Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano  Piotrovskiai Naktikovas M M        
40 Diminskas Vytis, Vytauto Piotrovskiai Naktikovas M M        
41 Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo Drąsutavičiai Naktikovas M M        
42 Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso Savičanskai Zninas (Znin) M N        
43 Emma (Šimanauskaitė) Vesta Šimanauskai Naktikovas N M        
44 Giedraitis Artūras, Vytauto Jaščiukevičiai Vanagas (Jastrzebiec) M M        
45 Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio Derbutai Dryja M M        
46 Giedraitytė Emilija, Artūro Derbutai Dryja M M        
47 Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro Daukantai Naktikovas 2% M        
48 Gineitis Rimantas, Zenono Daukantai Naktikovas 2% M        
49 Gelažius Alvydas, Broniaus Čapkauskai Naktikovas M M        
50 Gelažius Rokas, Alvydo Čapkauskai Naktikovas M M        
51 Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo Čapkauskai Naktikovas M M        
52 Gedvilas Romualdas, Valerijono Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M        
53 Gedvilaitė Deimantė, Romualdo  Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M        
54 Gedvilaitė Nomeda, Romualdo  Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M
       
55 Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk Gravrogk'ai Gravrogk M        
56 Grigalevičius Tomas, Algimanto Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M        
57 Grigalevičienė Jovita, Stanislovo Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M        
58 Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M        
59 Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado Zenkevičiai Siekierz M M        
60 Gudžinskienė (Simavičiūtė) Aleksandra, Juozo Simavičiai/Nutautai Dembno (Dębno) / Leliva (Leliwa) M M        
61 Gudžinskaitė Ieva, Žilvino Nutautai Leliva (Leliwa) M        
62 Ignatavičius Kęstutis Kazys, Kazimiero Abakevičiai Kirvis (Topor) M M        
63 Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo Derbutai Dryja M M        
64 Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia Daujotai Abdankas        
65 Jucevičius Juventas, Petro Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M        
66 Juknevičius Stasys Antano Juknevičiai Jaunuolis (Junosza) M        
67 Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino Drovdvilai Liubičas (Lubicz) M M        
68 Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso Tallat-Kelpšai Prusas I (Prus I) M M        
69 Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo Paplauskai Trzaska M M        
70 Kameneckas Juozas, Vladislavo Kameneckai Pilava (Pilawa) M        
71 Kameneckas Juozas, Stanislovo Kameneckai Pilava (Pilawa) M M        
72 Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio Kameneckai Pilava (Pilawa) M M        
73 Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco Turevičiai Demborogas M        
74 Kasinskaitė Laura, Artūro Kameneckai Pilava (Pilawa) M M        
75 Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo Kameneckai Pilava (Pilawa) M M        
76 Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio Vainauskai Ostoja M M        
77 Kazakevičius Albinas, Vytauto Kazakevičiai Kownia M        
78 Kliučinskas Ričardas Algimantas, Tado Kliučinskai Raktas (Jasienczyk) atl. atl.        
79 Knystautas Stasys, Juozo Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M        
80 Knystautas Linas, Stasio Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M        
81 Knystautaitė Kristina, Stasio Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M        
82 Kontrimavičius Vidas, Antano Kontrimavičiai Vartai (Brama) - M        
83 Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano Noreikai Liubičas 2% M        
84 Krisiukėnas Liudas, Rimanto Dobrovolskiai Svienčicas M M        
85 Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario Dobrovolskiai Svienčicas M M        
86 Krivickas Andrius, Stanislovo Krivickai Ostoja M M        
87 Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco Turevičiai Demborogas M M        
88 Krivickienė (Laugalytė) Petrė, Jono Krivickai Ostoja M M        
88 Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko Nutautai Leliva (Leliwa)        
89 Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto  Noreikai Liubičas 2% M        
90 Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M        
91 Majauskas Gerardas, Vladislovo Majauskai Senas arklys M M        
92 Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono Gaidamavičiai Pomianas (Pomian) M M        
93 Maksimovas Jonas, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M        
94 Maksimovaitė Alina, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz)  - M        
95 Maksimovaitė Eglė, Jono Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M        
96 Maksimovas Zigmas, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M        
97 Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M        
98 Markauskienė (Navickaitė-Markelevičienė) Liudvika, Klemenso Noreikai Liubičas (Lubicz) M M        
99 Markauskaitė Rita, Alvydo Noreikai Liubičas (Lubicz)        
100 Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto Gecevičiai Koscieša (Kościesza) M M        
101 Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano Dobrovolskiai Svienčicas        
102 Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto Misevičiai Kirvis (Topor) M M        
103 Montvilas Ričardas, Eduardo Montvilai Leliva (Leliwa) M M        
104 Montvilas Romas, Antano Montvilai Kolona (Kolumna) M M        
105 Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto Abakevičiai Kirvis (Topor) M        
106 Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario Dobrovolskiai Svienčicas        
107 Morkūnas Arūnas, Florijono Dobrovolskiai Svienčicas        
108 Neverauskas Anatolijus, Valerijono Neverauskai Pusožis (Pobog) M M        
109 Obelevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano Janavičiai Radvanas 2%        
110 Pabrinkytė Teresė Gražina, Jono Macianskai Ostoja M M        
111 Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio Fanstiliai Fanstil M M        
112 Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo Kulikauskai Drogomir M M        
113 Parnarauskas Jonas, Jono Zakševskiai Liubičas (Lubicz) M M        
114 Peimienė Auda Margarita, Hario Snieškai Nečiuja M M        
115 Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono Jucevičiai Leliva (Leliwa) M
M
       
116 Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano Vainauskai Ostoja M M
       
117 Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro Požerskiai Gieraltas N        
118 Požerskis Povilas, Romualdo Požerskiai Gieraltas        
118 Požerskytė Monika, Romualdo Požerskiai Gieraltas        
119 Prekeris Algirdas, Romualdo Prekeriai Borch M        
120 Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio Koreivai Dembno M M        
121 Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N        
122 Rafanavičius Deividas, Jono Marcinkevičiai Leliva (Leliwa)        
123 Ratomskis Feliksas, Mykolo Ratomskiai Wieže        
124 Ratomskis Ričardas, Mykolo Ratomskiai Wieže M M        
125 Razbadauskas Alvydas, Juozapo Jucevičiai Leliva (Leliwa) N N        
126 Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano  Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M        
127 Rugieniūtė Agnė, Žydrūno Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M
       
128 Rukas Daujotis Artūras, Jono Rimgailai/Zaleckiai/    Daujotai Despotes/Liubičas/    Grifas (Gryf) M atl.        
129 Sabas Jonas, Vytauto Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2%        
130 Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2%        
131 Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2%        
132 Savičanskaitė Henrika, Alfonso Savičanskai Zninas (Znin) M        
133 Sekliuckis Vitolis, Juozo Sekliuckiai Papžica - M        
134 Skardžius Vytautas, Jakovo Šimkevičiai Kapas (Mogila) 2% M        
135 Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono Varanavičiai Korwin        
136 Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus Misevičiai Kirvis (Topor) M M        
137 Sotničenkaitė van Kesteren Lina, Leonido Demontavičiai Žaltys (Waž) M M        
138 Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto Burbai Naktikovas/Odynec M M        
139 Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto Prialgauskai Dolenga M M        
140 Šepetienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo Rutkauskai Pusožis (Pobog) M M        
141 Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N        
142 Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M        
143 Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero Ibianskai Rožė/Raktas atl.  atl.        
144 Urach/Kunigaikštis Karl Anselm Fürst von Urach Urach'ai Urach atl. atl.        
145 Urach/Kunigaikštienė Uta Marija Fürstin von Urach Urach'ai Urach atl. atl.        
146 Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano Noreikai Liubičas 2% M        
147 Varanavičienė (Vasiliauskaitė) Agnė, Vlado Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N        
148 Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N        
149 Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro Franckevičiai Brodzicas (Brodzic) 2%        
150 Veretinskas Edvinas, Romaldo Vencevičiai Gulbė (Łabędź)
M M        
151 Veretinskas Romaldas, Antano Vencevičiai Gulbė (Łabędź) M M        
152 Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus Piotrovskiai/Burbai Naktikovas/OdynecIII M M        

2 % - į KABD pervesta jau sumokėta GPM suma, 2017 metams šie įskaitymai vietoje nario mokesčio nebus taikomi

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises. Nariai be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėję nario mokesčio ir pagal Įstatus nuo šio mokesčio neatleisti, iš sąrašų išbraukiami ir sprendžiamas klausimas dėl pašalinimo iš Kauno apskrities Bajorų draugijos.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Lapkritis 2017
Pr A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Dabar svetainėje 62 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas