Nariai

Bajorystė įrodyta pagal vyriškąją liniją / Das Adelschaft wurde unter der männlichen Linie

Eil. Nr. Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v. Herbas 2016 2017 2018 2019 2020
1 Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano Niečuja M M      
2 Belozaras Robertas, Vytauto Vieniava M M      
3 Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo Traby M M      
4 Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko Dryja M M      
5 Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo Abdankas      
6 Bytautas Saulius, Vlado Grifas      
7 Chmieliauskaitė Teresė, Mykolo Vanagas atl.  atl.      
8 Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero Dombrova - M      
9 Daujotas Mykolas, Stepono Abdankas 2%      
10 Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo Naktikovas M M      
11 Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso Znin M      
12 Emma (Šimanauskaitė) Vesta Naktikovas M      
13 Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro Naktikovas 2% M      
14 von Gravrock Anton, Chrisopho (titulas - Grafas) Gravrok M      
15 Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado Siekierz M M      
16 Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia Abdankas      
17 Jucevičius Juventas, Petro Leliva M M      
18 Juknevičius Stasys Antano Jaunuolis M      
19 Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo Trzaska M M      
20 Kameneckas Juozas, Vladislavo Pilava M      
21 Kameneckas Juozas, Stanislovo Pilava M M      
22 Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo Pilava M M      
23 Kazakevičius Albinas, Vytauto Kownia M      
24 Kliučinskas Ričardas Algimantas, Tado Raktas N N      
25 Krivickas Andrius, Stanislovo Ostoja M M      
26 Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo Niečuja M M      
27 Likadzijauskas Eimutis Vladas, Vladislovo Vanagas - M      
28 Majauskas Gerardas, Vladislovo Senas arklys M M      
29 Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto Kosciesa M M      
30 Montvilas Ričardas, Eduardo Leliva M M      
31 Montvilas Romas, Antano Kolona M M      
32 Neverauskas Anatolijus, Valerijono Pusožis/Pobogas M M      
33 Pabrinkytė Teresė Gražina, Jono Ostoja M M      
34 Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio Fanstil M M      
35 Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo Drogomir M M      
36 Petrauskienė (Gelažiūtė) Eglė, Alvydo Naktikovas M M      
37 Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro Gieraltas N      
38 Požerskis Povilas, Romualdo Gieraltas      
39 Požerskytė Monika, Romualdo Gieraltas      
40 Prekeris Algirdas, Romualdo Borch M      
41 Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio Dembno M M      
42 Ratomskis Feliksas, Mykolo Wieže      
43 Ratomskis Ričardas, Mykolo Wieže M M      
44 Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano  Niečuja M M      
45 Sekliuckis Vitolis, Juozo Papžica - M      
46 Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus Kirvis M M      
47 Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto Naktikovas/Odynec M M      
48 Savičanskaitė Henrika, Alfonso Znin M      
49 Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto Dolenga M M      
50 Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero Rožė/Raktas atl.  atl.      
51 von Urach Karl Anselm Fürst Graf von Württemberg (titulas - Kunigaikštis) Urach atl. atl.      
52 von Urach Uta Marija Fürstin Gräfin von Württemberg Urach atl. atl.      

Bajorystė įrodyta pagal moteriškąją liniją / Das Adelschaft wurde unter der weiblichen Linie bewährtet

Eil. Nr. Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v. Herbas 2016 2017 2018 2019 2020
1 Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro Kirvis M M      
Adomavičius Laurynas, Valdo Artūro Kirvis M M      
Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto Kirvis M M      
4 Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano Tarnava M M      
5 Antanaitis Tadas, Donato Tarnava M M      
6 Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo Leliva M      
7 Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio Leliva      
8 Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus Dombrova -      
9 Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro Liubičas M M      
10 Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino Gulbė M M      
11 Bartkus Zigmantas, Zenono Koscieša M M      
12 Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo Leliva N N      
13 Bartosevičienė Vladislava, Vladislovo  Lodzia      
14 Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija, Viktoro  Niečuja M M      
15 Bubys Erikas, Rimanto Swienczyc M M      
16 Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano Naktikovas M M      
17 Česnovas Lukas, Jurijaus Dombrova - M      
18 Česnovas Viktoras, Jurijaus Dombrova - M      
19 Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo Liubičas -      
19 Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto Vieniava M N      
20 Daujotis Rukas Artūras, Jono Grifas M atl.      
21 Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano  Naktikovas M M      
22 Diminskas Vytis, Vytauto Naktikovas M M      
23 Čeponis Valdas, Raimundo Liubičas 2%  N      
24 Giedraitis Artūras, Vytauto Vanagas M M      
25 Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio Dryja M M      
26 Giedraitytė Emilija, Artūro Dryja M M      
27 Gineitis Rimantas, Zenono Naktikovas 2% M      
28 Gelažius Alvydas, Broniaus Naktikovas M M      
29 Gelažius Rokas, Alvydo Naktikovas M M      
30 Gedvilas Romualdas, Valerijono Leliva 2%      
31 Gedvilaitė Deimantė, Romualdo  Leliva 2%      
32 Gedvilaitė Nomeda, Romualdo  Leliva 2%      
33 Grigalevičius Tomas, Algimanto Karp M M      
34 Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro Karp M M      
35 Gudžinskienė (Šimavičiūtė) Aleksandra, Juozo Leliva M      
36 Ignatavičius Kęstutis Kazys, Kazio (Maršalka) Kirvis      
37 Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo Dryja M M      
38 Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino Liubičas M M      
39 Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso Prus I M M      
40 Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco Demborogas M      
41 Kasinskaitė Laura, Artūro Pilava M M      
42 Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio Ostoja M N      
43 Knystautas Stasys, Juozo Lodzia M      
44 Knystautas Linas, Stasio Lodzia M      
45 Knystautaitė Kristina, Stasio Lodzia M      
46 Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano Liubičas 2%      
47 Krisiukėnas Liudas, Rimanto Swienczyc M M      
48 Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario Swienczyc M M      
49 Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco Demborogas M M      
50 Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko Leliva      
51 Obelevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano Radvanas 2%      
52 Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono Pomian M M      
53 Markauskienė (Navickaitė-Markelevičienė) Liudvika, Klemenso Liubičas M M      
54 Markauskaitė Rita, Alvydo Liubičas      
55 Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano Swienczyc      
56 Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto Kirvis M M      
57 Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto Kirvis M      
58 Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario Swienczyc      
59 Morkūnas Arūnas, Florijono Swienczyc      
60 Parnarauskas Jonas, Jono Liubičas M M      
61 Peimienė Auda Margarita, Hario Nečiuja M M      
62 Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono Leliva      
63 Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano Ostoja M      
64 Rafanavičius Deividas, Jono Leliva      
65 Razbadauskas Alvydas, Juozapo Leliva      
66 Skardžius Vytautas, Jakovo Mogila 2% M      
67 Skrickas Vaidotas, Zenono Korwin      
68 Sotničenkaitė van Kesteren Lina, Leonido Waž M M      
69 Sabas Jonas, Vytauto Vanagas 2%      
70 Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo Vanagas 2%      
71 Šepetienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo Pobog M M      
72 Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco Leliva M N      
73 Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario Niečuja M M      
74 Vackonienė (Laukytė) Amelija, Prano Liubičas      
75 Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro Brodzic 2%      
76 Veretinskas Romaldas, Antano Gulbė M M      
77 Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus Naktikovas/OdynecIII M M      

Bajorystė įgyta iš vyro / Das Adelschaft wurde von einem Mann erhalten

Eil. Nr. Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v. Herbas 2016 2017 2018 2019 2020
1 Bartkuvienė Jūratė, Mamerto Koscieša M M      
2 Grigalevičienė Jovita, Stanislovo Karp M M      
3 Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio Pilava M M      
4 Krivickienė (Laugalytė) Petrė, Jono Ostoja M M      
5 Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto  Liubičas 2%      
6 Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo Vanagas 2%      

2 % - į KABD pervesta jau sumokėta NPD suma, 2017 metams šie įskaitymai vietoje nario mokesčio nebus taikomi

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Kauno Bajorai, kurie užpildė KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji nariai turintys visas nario teises. Nariai be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėję nario mokesčio ir pagal Įstatus nuo šio mokesčio neatleisti, iš sąrašų išbraukiami ir sprendžiamas klausimas dėl pašalinimo iš Kauno apskrities Bajorų draugijos.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Rugsėjis 2017
Pr A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dabar svetainėje 36 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas