Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr. Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name Protėviai/Ancestry Giminės herbas/ Family Coat of Arms 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
2 Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
3 Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio Nutautai Leliva (Leliwa)        
4 Aniulis Mindaugas, Romano Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M        
5 Aniulis Romanas, Karolio Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M        
6 Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M M      
7 Antanaitis Tadas, Donato Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M M      
8 Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M
       
9 Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M M      
10 Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M
     
11 Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro Žilevičiai Liubičas (Lubicz) M M        
12 Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino Blinstrubai Gulbė (Łabędź)
M M        
13 Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto  Bartoševičių Zninas (Znin) M M M      
14 Bartkus Zigmantas, Zenono Gecevičiai Koscieša (Kościesza) M M        
15 Bartkuvienė (Mačiulaitytė) Jūratė, Mamerto Gecevičiai Koscieša (Kościesza)
 
M M        
16 Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo Juknevičiai Leliva (Leliwa) 2% M        
17 Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo  Lekavičiai Valtis (Lodzia) M M M      
18 Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro  Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M      
19 Belozaras Robertas, Vytauto Belozarai Vieniava M M M      
20 Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo Ivaškevičiai Trimitai (Traby) M M M      
21 Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko Derbutai Dryja M M M      
22 Bubys Erikas, Rimanto Dobrovolskiai Svienčicas M M        
23 Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M M      
24 Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo Daujotai Abdankas        
25 Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano Piotrovskiai Naktikovas M M        
26 Bytautas Saulius, Vlado Bytautai Grifas (Gryf) M M        
27 Chmieliauskaitė Teresė, Mykolo Chmieliauskai Vanagas (Jastrzebiec) atl.  atl.  M      
28 Česnovas Lukas, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M        
29 Česnovas Viktoras, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M        
30 Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero Jazdauskai Dombrova - M        
31 Čeponis Valdas, Raimundo Žilevičiai Liubičas (Lubicz) 2% N        
32 Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo Sirtautai Liubičas (Lubicz) -        
33 Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto Šliogeriai Vieniava M N        
34 Daugėla Bajalis Audrius, Jono Daugėlai Zadora M M M      
35 Daugėla Bajalis Gintaras, Jono Daugėlai Zadora M M        
36 Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus Daugėlai Zadora M M M M    
37 Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus Daugėlai Zadora M M M      
38 Daujotas Mykolas, Stepono Daujotai Abdankas 2% N        
39 Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano  Piotrovskiai Naktikovas M M        
40 Diminskas Vytis, Vytauto Piotrovskiai Naktikovas M M        
41 Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo Drąsutavičiai Naktikovas M M        
42 Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso Savičanskai Zninas (Znin) M M        
43 Emma (Šimanauskaitė) Vesta Šimanauskai Naktikovas N M M      
44 Giedraitis Artūras, Vytauto Jaščiukevičiai Vanagas (Jastrzebiec) M M M      
45 Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio Derbutai Dryja M M M      
46 Giedraitytė Emilija, Artūro Derbutai Dryja M M M      
47 Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro Daukantai Naktikovas 2% M M
     
48 Gineitis Rimantas, Zenono Daukantai Naktikovas 2% M M
     
49 Gelažius Alvydas, Broniaus Čapkauskai Naktikovas M M        
50 Gelažius Rokas, Alvydo Čapkauskai Naktikovas M M        
51 Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo Čapkauskai Naktikovas M M        
52 Gedvilas Romualdas, Valerijono Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M        
53 Gedvilaitė Deimantė, Romualdo  Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M        
54 Gedvilaitė Nomeda, Romualdo  Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M
       
55 Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk Gravrogk'ai Gravrogk M M      
56 Grigalevičius Tomas, Algimanto Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M      
57 Grigalevičienė Jovita, Stanislovo Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M      
58 Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M      
59 Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado Zenkevičiai Siekierz M M M      
60 Gudžinskienė (Simavičiūtė) Aleksandra, Juozo Simavičiai/Nutautai Dembno (Dębno) / Leliva (Leliwa) M M        
61 Gudžinskaitė Ieva, Žilvino Nutautai Leliva (Leliwa) M        
62 Ignatavičius Kęstutis Kazys, Kazimiero Abakevičiai Kirvis (Topor) M M M      
63 Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo Derbutai Dryja M M M      
64 Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia Daujotai Abdankas        
65 Jucevičius Juventas, Petro Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M        
66 Juknevičius Stasys Antano Juknevičiai Jaunuolis (Junosza) M        
67 Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino Drovdvilai Liubičas (Lubicz) M M        
68 Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso Tallat-Kelpšai Prusas I (Prus I) M M        
69 Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo Paplauskai Trzaska M M M      
70 Kameneckas Juozas, Vladislavo Kameneckai Pilava (Pilawa) M        
71 Kameneckas Juozas, Stanislovo Kameneckai Pilava (Pilawa) M M        
72 Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio Kameneckai Pilava (Pilawa) M M        
73 Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco Turevičiai Demborogas M        
74 Kasinskaitė Laura, Artūro Kameneckai Pilava (Pilawa) M M        
75 Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo Kameneckai Pilava (Pilawa) M M        
76 Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio Vainauskai Ostoja M M        
77 Kazakevičius Albinas, Vytauto Kazakevičiai Kownia M M      
78 Kliučinskas Ričardas Algimantas, Tado Kliučinskai Raktas (Jasienczyk) atl. atl.        
79 Knystautas Stasys, Juozo Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M        
80 Knystautas Linas, Stasio Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M        
81 Knystautaitė Kristina, Stasio Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M        
82 Kontrimavičius Vidas, Antano Kontrimavičiai Vartai (Brama) - M M      
83 Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano Noreikai Liubičas 2% M        
84 Krisiukėnas Liudas, Rimanto Dobrovolskiai Svienčicas M M        
85 Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario Dobrovolskiai Svienčicas M M        
86 Krivickas Andrius, Stanislovo Krivickai Ostoja M M M      
87 Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco Turevičiai Demborogas M M      
88 Krivickienė (Laugalytė) Petrė, Jono Krivickai Ostoja M M M      
89 Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko Nutautai Leliva (Leliwa)        
90 Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano Ridzevičiai Gulbė N N        
91 Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto  Noreikai Liubičas 2% M        
92 Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M      
93 Liaudanskaitė Judita, Arvydo Liaudanskai,Sipavičiai, Miniotai, Vitortai Lapė, Gulbė, Sirokomla - - M      
94 Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo Cierpickiai Osorija (Osorya) M M M      
95 Majauskas Gerardas, Vladislovo Majauskai Senas arklys M M        
96 Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono Gaidamavičiai Pomianas (Pomian) M M        
97 Maksimovas Jonas, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M        
98 Maksimovaitė Alina, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz)  - M        
99 Maksimovaitė Eglė, Jono Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M        
100 Maksimovas Zigmas, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M        
101 Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M        
102 Markauskienė (Navickaitė-Markelevičienė) Liudvika, Klemenso Noreikai Liubičas (Lubicz) M M        
103 Markauskaitė Rita, Alvydo Noreikai Liubičas (Lubicz)        
104 Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto Gecevičiai Koscieša (Kościesza) M M        
105 Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano Dobrovolskiai Svienčicas        
106 Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
107 Montvilas Ričardas, Eduardo Montvilai Leliva (Leliwa) M M M      
108 Montvilas Romas, Antano Montvilai Kolona (Kolumna) M M M      
109 Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto Abakevičiai Kirvis (Topor) M        
110 Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario Dobrovolskiai Svienčicas        
111 Morkūnas Arūnas, Florijono Dobrovolskiai Svienčicas        
112 Neverauskas Anatolijus, Valerijono Neverauskai Pusožis (Pobog) M M        
113 Obelevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano Janavičiai Radvanas 2%        
114 Pabrinkytė  Gražina Teresė, Jono Macianskai Ostoja M M M      
115 Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio Fanstiliai Fanstil M M        
116 Palevičius Arvydas, Prano Krivickai, Kvietkauskai Romansevičiai Ostoja, Grifas, Liubičas (Lubicz) - - M      
117 Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo Kulikauskai Drogomir M M M      
118 Parnarauskas Jonas, Jono Zakševskiai Liubičas (Lubicz) M M M      
119 Peimienė Auda Margarita, Hario Snieškai Nečiuja M M M      
120 Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono Jucevičiai Leliva (Leliwa) M
M
       
121 Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano Vainauskai Ostoja M M
M      
122 Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro Požerskiai Gieraltas N        
123 Požerskis Povilas, Romualdo Požerskiai Gieraltas        
124 Požerskytė Monika, Romualdo Požerskiai Gieraltas        
125 Prekeris Algirdas, Romualdo Prekeriai Borch M M        
126 Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio Koreivai Dembno M M      
127 Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N        
128 Rafanavičius Deividas, Jono Marcinkevičiai Leliva (Leliwa)        
129 Ratomskis Feliksas, Mykolo Ratomskiai Wieže M      
130 Ratomskis Ričardas, Mykolo Ratomskiai Wieže M M        
131 Razbadauskas Alvydas, Juozapo Jucevičiai Leliva (Leliwa) N N        
132 Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto Virpšai Rola N N M      
133 Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo Virpšai Rola N N M      
134 Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano  Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M M      
135 Rugieniūtė Agnė, Žydrūno Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M
       
136 Rukas Daujotis Artūras, Jono Rimgailai/Zaleckiai/    Daujotai Despotes/Liubičas/    Grifas (Gryf) M atl.        
137 Sabas Jonas, Vytauto Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M M      
138 Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M
       
139 Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M        
140 Savičanskaitė Henrika, Alfonso Savičanskai Zninas (Znin) M M
       
141 Sekliuckis Vitolis, Juozo Sekliuckiai Papžica (Paprzyca) - M M      
142 Skardžius Vytautas, Jakovo Šimkevičiai Kapas (Mogila) 2% M M
     
143 Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono Varanavičiai Korwin M
M
M
     
144 Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus Misevičiai Kirvis (Topor) M M        
145 Snieška Vytautas, Valerijono Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M        
146 Sotničenkaitė van Kesteren Lina, Leonido Demontavičiai Žaltys (Waž) M M        
147 Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto Burbai Naktikovas/Odynec M M        
148 Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto Prialgauskai Dolenga M M M      
149 Šepetienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo Rutkauskai Pusožis (Pobog) M M        
150 Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N        
151 Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M      
152 Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero Ibianskai Rožė/Raktas atl.  atl.        
153 Urach/Kunigaikštis Karl Anselm Fürst von Urach Urach'ai Urach atl. atl.        
154 Urach/Kunigaikštienė Uta Marija Fürstin von Urach Urach'ai Urach atl. atl.        
155 Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano Noreikai Liubičas 2% M        
156 Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N        
157 Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro Franckevičiai Brodzicas (Brodzic) 2% M
       
158 Veretinskas Edvinas, Romaldo Vencevičiai Gulbė (Łabędź)
M M M      
159 Veretinskas Romaldas, Antano Vencevičiai Gulbė (Łabędź) M M M      
160 Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus Piotrovskiai/Burbai Naktikovas/OdynecIII M M        

2 % - į KABD pervesta jau sumokėta GPM suma, 2017 metams šie įskaitymai vietoje nario mokesčio nebus taikomi

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises. Nariai be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėję nario mokesčio ir pagal Įstatus nuo šio mokesčio neatleisti, iš sąrašų išbraukiami ir sprendžiamas klausimas dėl pašalinimo iš Kauno apskrities Bajorų draugijos.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Vasaris 2018
Pr A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Dabar svetainėje 65 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas