Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr.

Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name

Protėviai/Ancestry

Giminės herbas/ Family Coat of Arms

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 

 

 

2

Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

 

 

 

3

Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio

Nutautai

Leliva (Leliwa)

N

 

 

 

4

Aniulis Mindaugas, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

5

Aniulis Romanas, Karolio

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

6

Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

 M

 

 

7

Antanaitis Tadas, Donato

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

M

 

 

8

Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 

 

9

Ališauskienė Gailevičiūtė Ilona

   

M

M

M

     
 10

Augutytė Rasa, Juozo Antano

     

M

M

     
 11

Arbačiauskienė Gražina,Juozo

Dobrovolskiai Swienczyc  -  -  - M    

12

Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

13

Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

14

Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

15

Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino

Blinstrubai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

16

Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto 

Bartoševičių

Zninas (Znin)

M

M

M

 

 

 

17

Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo

Juknevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 

 

 

18

Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo 

Lekavičiai

Valtis (Lodzia)

M

M

M

 

 

 

19

Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro 

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

20

Belozaras Robertas, Vytauto

Belozarai

Vieniava

M

M

M

 M

 

 

21

Beržinienė Reda, Stepono

Jucevičiai

Leliva

M

M

M

 

 

 

 22

Bilinskienė Liesytė Neringa Amelita

   

M

M

M

     
 23

Biliukienė Butagenytė Irena,Vaclovo

   

M

M

M

     

24

Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo

Ivaškevičiai

Trimitai (Traby)

M

M

M

 M

 

 

25

Blaževičius Henrikas,Alfonso

   

M

M

M

     
 26

Blaževičius Tadas, Henriko

     

M

M

     
 27

Blaževičiūtė Indrė, Henriko

    M

M

M

     
 28

Blažys Ričardas, Antano

    M

M

M

M    
 29

Blažytė Nemira, Ričardo

    M

M

M

M    

30

Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko

Derbutai

Dryja

M

M

M

 

 

 

31

Beata Broniukaitytė, Artūto

Derbutai

Dryja

-

-

M

 

 

 

32

Bubys Erikas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

33

Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

M

 

 

34

Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo

Daujotai

Abdankas

M

 

 

 

35

Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

36

Bytautas Saulius, Vlado

Bytautai

Grifas (Gryf)

M

M

M

 M

 

 

37

Bertulienė Čerkelienė Ibianskaitė Janina

     

M

M

     

 38

Čirūnaitė Jūratė Simono

 Radavičiai

 Rudnica

 

2proc.

 

M

 

 

 39

Česnovas Lukas, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

40

Česnovas Viktoras, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

 41

Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero

Jazdauskai

Dombrova

-

M

 

 

 

42

Čeponis Valdas, Raimundo

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

2%

N

 

 

 

43

Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

-

M

 M

 

 

44

Dargvainytė Aldona,Ipolito

Dargvainiai

Zninas

N

N

N

 

 

 

45

Dargvainis Tomas,Mečislovo

Dargvainiai

Zninas

N

N

N

 

 

 

46

Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto

Šliogeriai

Vieniava

M

N

 

 

 

 47

Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 48

Daugėla Bajalis Audrius, Jono

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

49

Daugėla Bajalis Gintaras, Jono

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 50

Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

M

 

 

 51

Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

M

M

 M

 

 

 52

Daujotas Mykolas, Stepono

Daujotai

Abdankas

2%

2%

M

 

 

 

53

Daujotienė (Germanavičiūtė)Rasa, St.

   

M

 

M

     

54

Dementeška Albinas Vlado

   

M

M

       

55

Dementeškienė Bronislava, Juozo

   

M

M

       

 56

Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano 

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 M

 

57

Diminskas Vytis, Vytauto

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

M

 

 58                  

 59

Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo

Drąsutavičiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 

 

 

60

Drąsutavičienė Andziulytė Klotilda

   

M

 

M

     
61

Drąsutavičius Arvydas, Vaclovo

   

M

M        

 62

Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

M

 

 

 

63

Edwards Kerbedytė Auksė, Kazio

     

M

M

     

 64

Emma (Šimanauskaitė) Vesta

Šimanauskai

Naktikovas (Ślepowron)

N

M

M

 M

 

 

 65

Friedl Kristina, Prano

Piotrovskiai

(Slepowar)Naktikovas

 -  -  -  M    

 66

Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 

 

 67

Giedraitytė Emilija, Artūro

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 

 

 68

Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

2%

M

M

M

 

 

 69

Gineitis Rimantas, Zenono

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

2%

M

M

M

 

 

 70

Gelažius Alvydas, Broniaus

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

 71

Gelažius Rokas, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

 M

 

 

 72

Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

M

M

M

 

 

 

Gelžinienė Janina

   

M

M

M

M

   

 73

Gedvilas Romualdas, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 74

Gedvilaitė Deimantė, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 75

Gedvilaitė Nomeda, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

2%

M

M

 M

 

 

 76

Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk

Gravrogk'ai

Gravrogk

M

M

 M

 

 

 77

Grigalevičius Tomas, Algimanto

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

 

 

 78

Grigalevičienė Jovita, Stanislovo

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

 

 

 79

Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

M

M

M

 M

 

 

 80

Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado

Zenkevičiai

Siekierz

M

M

M

 M

 

 

 81

Graham Mary (Muscus), Anthony

   

M

M

M

M

   
 82

Graham Thom

   

M

M

M

M

   
 83

Graham Elizabet Kathellen

   

M

M

M

M

   
84

Indrelienė(Gailevičiūtė)Halina Izolda,Č

     

M

M

     
 85

Ivaškevičiūtė Eugenija,Stanislovo

    M

M

M

M    

 86

Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo

Derbutai

Dryja

M

M

M

 M

 

 

87

Janiukštienė(Remesaitė)Irena,H.

     

M

M

     

 88

Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia

Daujotai

Abdankas

M

 

 

 

 89

Jucevičius Juventas, Petro

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 90

Juknevičius Stasys Antano

Juknevičiai

Jaunuolis (Junosza)

M

 

 

 

 91

Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino

Drovdvilai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 92

Juozaitinė Biliukaitė Neringa

   

M

M

M

     

 93

Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso

Tallat-Kelpšai

Prusas I (Prus I)

M

M

M

M

 

 

94

Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo

Paplauskai

Trzaska

M

M

M

 M

 

 

 95

 Juškauskas Deividas,Artūro

 Zaleskiai

 Lubič

 N

M

M

 

 

 

 96

Kameneckas Juozas, Stanislovo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 97

Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 98

Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

M

 

 

 99

Kasinskaitė Laura, Artūro

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

100

Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

M

M

 

 

 

 101

Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio

Vainauskai

Ostoja

M

M

M

 M

 

 

 102

Kazakevičius Albinas, Vytauto

Kazakevičiai

Kownia

M

M

 

 

 

 103

Kazakevičius Simas,Žilvino

    - M M

M

   
104

Kazakevičienė(Rimkūnaitė)Egidija,A.

    M M M

M

   

105

Kerys Napoleonas Jurgis

 Jackevičiai  Sulima  -  -  -

M

   
 106

Kerys Augustas

Jackevičiai Sulima  -  -  -  M    
 107

Keskjula Aivaras,A.

    M M M      

108

Keskjula (Vaitkevičiūtė)Joana,Juozapo

 

 

M

M

M

 

 

 

 109

Keskjula Lusikas Alina,Ants

   

M

M

M

     
110

Kerbedis-Kerbedys Kazimieras,Petro

   

-

M

M

     
111

Kerbedis Rasius, Kazimiero

   

-

M

M

     
 112

Kerbedis Evaldas, Rasiaus

   

-

M

M

     
113 Kerbedis Edvinas,Rasiaus     - M M      
 114

Kirlienė Greta, Elijaus

Petkevičiai

Traby

-  - -

M

   

115

Kontrimavičius Vidas, Antano

Kontrimavičiai

Vartai (Brama)

-

M

M

 

 

 

 116

Konkulevičius Šarūnas Jonas, Povilo

   

M

M

M

M

   

117

Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

M

 

 

 118

Krisiukėnas Liudas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

 119

Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

M

M

M

 M

 

 

 120

Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco

Turevičiai

Demborogas

M

M

 

 

 

 121

Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

122

Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano

Ridzevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

M

 

 

 123

Kulvietienė (Kunčinaitė) Armina,Levon

   

M

M

M

M

   
124

Kulvietienė(Rūgieniūtė)Darija,Juozo

   

M

M

M

M

   
 125

Kulvietis Antanas , Juozo

   

M

M

M

M

   
126

Kulvietis Daumantas,Antano

   

M

M

M

M

   
 127

Kulvietis Eugenijus, Antano

   

M

M

M

M

   

 128

Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso

Ratomskiai

Bokštai (Wieże)

-

-

M

 

 

 

129

Kupliauskienė(Zaveckaitė)Eglė, Antano

   

M

M

M

     
 130

Lahm(Bresnaham)Kathleen Elizabet,D.

   

M

M

M

M

   
 131

Laurutis Algimantas Ambraziejaus

   

M

M

M

     
 132

Laurutis Vicas,Prano

   

M

M

M

     
133

Laurutienė(Kiserauskaitė)Gražina,Jono

   

M

M

M

     

134

Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto 

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

 M

 

 

 135

Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

 136

Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko

Kudrevičiai

Gulbė (Łabędź)

-

-

M

 M

 

 

137

Liškauskas Kęstutis

   

M

M

M

M

   

138

Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo

Cierpickiai

Osorija (Osorya)

M

M

M

 M

 

 

 139

Majauskas Gerardas, Vladislovo

Majauskai

Senas arklys

M

M

M

 M

 

 

 140

Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono

Gaidamavičiai

Pomianas (Pomian)

M

M

M

 M

 

 

 141

Maksimovas Jonas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

M

 

 

142

Maksimovaitė Alina, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 -

M

M

 

 

 

143

Maksimovaitė Eglė, Jono

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

144

Maksimovas Zigmas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 145

Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

M

M

 

 

 

146

Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

147

Markauskaitė Rita, Alvydo

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

M

 

 

148

Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto

Gecevičiai

Koscieša (Kościesza)

M

M

 

 

 

 149

Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

150

Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

M

M

 

 

 151

Montvilas Ričardas, Eduardo

Montvilai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 152

Montvilas Romas, Antano

Montvilai

Kolona (Kolumna)

M

M

M

 

 

 

 153

Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto

Abakevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 

 

 

154

Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 155

Morkūnas Arūnas, Florijono

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

 

 

 156

Neverauskas Anatolijus, Valerijono

Neverauskai

Pusožis (Pobog)

M

M

 

 

 

 157

Obelevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano

Janavičiai

Radvanas

2%

M

M

 M

 

 

158

Pabrinkytė  Gražina Teresė, Jono

Macianskai

Ostoja

M

M

M

 

 

 

 159

Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio

Fanstiliai

Fanstil

M

M

M

M

 

 

 160

Pakinkienė Stefanija, Petro

Stankevičiai

Magila

M

M

M

M

   
161

Pakinkis Vidas,Vinco

Stankevičiai

Magila

M

M

M

M

   

 162

Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo

Kulikauskai

Drogomir

M

M

M

 M

 

 

 163

Parnarauskas Jonas, Jono

Zakševskiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 

 

 

164

Paulaitis Kęstutis Antano

   

M

M

M

M

   

 165

Paulauskienė (Rimkevičiūtė)Anelė,Konstantino

Rimkevičiai

Pobogas

-

-

M

 

 

 

165

Peimienė Auda Margarita, Hario

Snieškai

Nečiuja

M

M

M

 M

 

 

 167

Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 M

 

 

 168

Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano

Vainauskai

Ostoja

M

M

M

 M

 

 

169

Petrauskienė (Kerbedytė)Edita,Mečislovo

   

M

M

M

     

170

Petrauskas Justas Virgilijaus

   

M

M

M

     
171

Petrauskas Paulius Virgilijaus

   

M

M

M

     

172

Petrušonienė(Kulikauskaitė) Valerija

   

M

M

M

M

   

 173

Pileckienė (Kerytė)Jurgita,Napoleono

Jackevičiai

Sulima

-

-

M

 M

 

 

174

Počiuipa Artūras, Zenono

Počiuipai

Kosciesza

M

M

M

 M

 

 

 175

Počiuipa Mantas, Artūro

Počiuipai

Kosciesza

M

M

M

 M

 

 

 176

Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro

Požerskiai

Gieraltas

N

 

 

 

177

Požerskis Povilas, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 178

Požerskytė Monika, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

 

 

 179

Prekeris Algirdas, Romualdo

Prekeriai

Borch

M

M

M

 M

 

 

 180

Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio

Koreivai

Dembno

M

M

 

 

 

 181

Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

N

 

 

 

182

Rafanavičius Deividas, Jono

Marcinkevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 

 

183

Ragulskis Minvydas Kazys,Kazimiero

   

M

M

M

     

 184

Ratomskis Feliksas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

 

 

 

 185

Ratomskis Ričardas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

M

M

M

M

 

 

186

Razbadauskas Alvydas, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

N

N

 

 

 

 187

Rimkutė Gertrūda, Arvydo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

-

-

M

 

 

 

 188

Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

M

M

M

 

 

 

189

Rimgaila Vytautas Jonas

Rimgailai

Herbuzt

 -

 -

 atl.

 

 

 

190

Rimkūnas (Gaigalas)Aloyzas Dominykas

   

M

M

M

M

   

191

Rimkūnienė Irena Petronėlė

   

M

M

M

M

   

 192

Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto

Virpšai

Rola

N

N

M

 

 

 

193

Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo

Virpšai

Rola

N

N

M

 

 

 

 194

Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano 

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 

 

 

195

Rugieniūtė Agnė, Žydrūno

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

 

 

 

196

Rukas Daujotis Artūras, Jono

Rimgailai/Zaleckiai/    Daujotai

Despotes/Liubičas/    Grifas (Gryf)

M

M

M

 M

 

 

 197

Ruseckas Giedrius, Jono

Pribušauskai

Gžymala

-

-

M

 

 

 

198

Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro

Pribušauskai

Gžmyla

-

-

M

 

 

 

 199

Sabas Jonas, Vytauto

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 

 

 

 200

Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

201

Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo

Bogušai

Vanagas (Jastrzebiec)

2%

M

M

 M

 

 

202

Savickienė (Žukaitė)Aleksandra

 Derbutai  Dryja      

M

   

 203

Savičanskaitė Henrika, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

M

M

M

 M

 

 

204

Sotničenkaitė Lina, Leonido

Demontavičiai

Waž

M

M

N

 

 

 

205

Savičauskas (Savičanskas)Vilius, Alf.

   

M

M

M

     

206

Sekliuckis Vitolis, Juozo

Sekliuckiai

Papžica (Paprzyca)

-

M

M

 M

 

 

207

Skardžius Vytautas, Jakovo

Šimkevičiai

Kapas (Mogila)

2%

M

M

 

 

 

208

Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono

Varanavičiai

Korwin

M

M

M

 

 

 

209

Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 210

Skrupskis Saulius, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

M

M

M

 M

 

 

 211

Skrupskytė Emilija, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

-

-

-

M

   

 212

Slavinskas Alfonsas, Jono

Slavinskai

Leliva (Leliwa)

-

-

M

 M

 

 

213

Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus

Misevičiai

Kirvis (Topor)

M

M

 

 

 

214

Snieška Vytautas, Valerijono

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

215

Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto

Burbai

Naktikovas/Odynec

M

M

 

 

 

216

Spulginienė Adolfina, Adolfo

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
217

Spulginas Elijus, Reomaldo

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
 218

Spulginienė Ina,Viktoro

Petkevičiai

Traby

-

-

-

M

   
219

Sutkienė(Kulvietytė)Asta,Antano

   

M

M

M

M

   
220

Šaferis Viktoras Mykolo

     

M

M

     
221

Šakalienė(Baliutavičiūtė)Elena Marija

   

M

M

M

M

   
222

Šaluga Juozas , Stepo

Šoluchai

Pasaulis (Swiat)

-

-

-

M

   

223

Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto

Prialgauskai

Dolenga

M

M

M

 M

 

 

224

Šeputienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo

Rutkauskai

Pusožis (Pobog)

M

M

M

 

 

 

225

Šarkienė(Ibianskaitė)Elena Lidija,H.

   

M

M

M

     

226

Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 

 

 

227

Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

M

M

M

 M

 

 

228

Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero

Ibianskai

Rožė/Raktas

atl. 

atl.

atl.

 

 

 

229

Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano

Noreikai

Liubičas

2%

M

M

 M

 

 

230

Vaičiūnienė(Drąsutavičiūtė)Vilda,V.

    M M

M

     

231

Valiūnienė(Derbutaitė) Nijolė,Bolesl.

    M  M

 

M

M

   
 232

Varnienė Zita

 Noreikos  Lubič (Lubicz)      

M

   

 233

Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

M

M

 

 

 

 234

Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro

Franckevičiai

Brodzicas (Brodzic)

2%

M

M

 M

 

 

 235

Veretinskas Edvinas, Romaldo

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

 

 

 

 236

Veretinskas Romaldas, Antano

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

M

M

 

 

 

237

Verbickas Algirdas,Petro

Daugelevičiai

Niečuje

M

M

M

 M

 

 

238

Vitkauskas Remigijus,Viktoro

   

M

M

M

     
239

Vitkauskienė(Baradautytė)Algima,Sig.

   

M

M

M

     

240

Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

 -

 -

M

 

 

 

 241

Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus

Piotrovskiai/Burbai

Naktikovas/OdynecIII

M

M

 

 

 

 242

Zaborskienė(Gutauskaitė)Rima,V.

 

 

 

 

M

 

   

 

 

 

2 % - į KABD pervesta GPM suma, 2020 metams  įskaitymai vietoje nario mokesčio užskaitos bus taikomi pateikus dokumentus apie skirtą paramą draugijai

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises. Nariai be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėję nario mokesčio ir pagal Įstatus nuo šio mokesčio neatleisti, iš sąrašų išbraukiami ir sprendžiamas klausimas dėl pašalinimo iš Kauno apskrities Bajorų draugijos.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Lapkritis 2019
Pr A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dabar svetainėje 14 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas