Bajorų svarbiausia pareiga – ginti valstybę!

 

"Tas, kuris tiki Laisve ir laikosi LIETUVOS Statuto, yra lietuvis" 
ištrauka iš XIX a. 4 deš. "Lietuvių katekizmo"

«Dvarai»«Kauno pilis»«Vytauto Didžiojo Karo muziejus»«LDK Valdovų rūmai»«Biržų pilis»«Dubingiai»

 

«1»«2»«3»«4»«5»«6»«7»«8»«9»«10»«11»«12»«13»«14»«15»«Mediateka»«Kauno bajoro nario mokestis»
Informacija norintiems legitimuotis [LEGITIMACIJA] Bajorams, siekiantiems KABD narystės, maloniai kviečiame susipažinti su reglamentu -  KABD Įstatų 3.2 punktu [ĮSTATAI]. 

Informuojame
, kad KABD Tarybos sprendimu 2022 m.  metinis draugijos nario mokestis  - 15 eurų, kurį pagal Įstatus būtina sumokėti iki einamųjų m. kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. 
 
Atsisk. sąsk. Nr. LT70 7044 0600 0337 2983 AB SEB bankas. Daugiau informacijos suteiks kanclerė Jovita Antanaitienė, tel. +370 687 11241, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  
LIETUVOS KILMINGŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJA
 


  Kauno apskrities bajorų draugija, pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įsteigta Lietuvos bajorijos palikuonis vienijanti organizacija, pritaria visos Lietuvos bajorijos vienybei. Po Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ištikusios juridinės ir finansinės krizės,  naujuoju lygiateisiškumo, pagarbos, šimtmečius menančiu istorinio Lietuvos bajorijos paveldo saugojimo ir atkūrimo principais grįstu junginiu tampa Asociacija „Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas“.

Kauno apskrities bajorų draugija, LBKS Panevėžio apskrities skyrius, LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija 2019 m. gegužės 24 d. tapo šios Asociacijos steigėjais-nariais. 2019 m. birželio 14 d. Kaune įvykusio pirmojo Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo suvažiavimo metu išrinkta ir patvirtinta LBKS vadovybė - Vadas Egidijus Matulevičius, kanclerė Jovita Antanaitienė. Revizijos komisijos pirmininkas - Antanas Sirtautas, Bajorų legitimacijų komisijos pirmininkas - Artūras Rukas Daujotis.Vieningai pritarta tęsti keletą dešimtmečių puoselėjamą Lietuvos bajorijos paveldo išsaugojimo veiklą.
 
Informacija nuolat atnaujinama ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo" internetinėje svetainėje  https://lbkslietuva.eu/
 
 


 
 2019 m. lapkričio 27 d. Asociacija ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas"  prisijungė prie Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, narių, delegavo atstovus į Koordinacinę tarybą (NOKT).Susitarimą pasirašiusios patriotinės organizacijos bendradarbiauja saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę, didinant šalies gynybinius pajėgumus, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą.Svarbiausias Tarybos uždavinys - koordinuoti Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, Lietuvos krašto apsaugos sistemos institucijoms bendradarbiaujant su visuomene. (Ištrauka iš NOKT posėdyje 2017.12.15 patvirtinto Reglamento).  
 


 
    Gerbiamieji bajorai, 
 
 Paskelbti šiemetinio JAV organizuojamo pasaulinio foto konkurso IPA_22 nugalėtojai. Neabejingi fotografijai nuotraukas prizininkes gali pasižiūrėti įvedę nuorodą: https://photoawards.com/winner/?compName=IPA+2022   
 
    Šiemet KABD nario Dr. Vitolio Sekliuckio nuotraukų serija „Jūros lagūnų spalvų paletė“ laimėjo nominacijos diplomą (Official Selection) kategorijoje Vaizduojamasis Menas / Peizažas. Nuotaukos padarytos Sokotros saloje. Norint jas pasižiūrėti, reiktų įvesti nuorodą:  https://www.photoawards.com/winner/zoom.php?eid=8-1650727496-22  
 
    Gerų įspūdžių!
KABD informacija
 


 
 Melno taikos sutarties 600-osioms metinėms (1422-2022) - skulptūrinė kompozicija
 
Gerbiamieji Bajorai,
 
2022 m. rugsėjo 30 dieną, penktadienį, Sudargo mieste bus iškilmingai
 
atidengiamas paminklas Melno taikos sutarties 600-osioms metinėms atminti!
 
Šventinė programa:
 
13 val. Šv. Mišios Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje;
14 val. Paminklo pašventinimas, iškilmingas atidengimas. Vyčių žygio (kairiuoju Nemuno krantu nuo Kriūkų iki Sudargo) dalyvių sutiktuvės. Organizatorių, kviestinių svečių pasisakymai, padėkų įteikimas rėmėjams.
15 - 16 val. kultūrinė programa, koncertas, vaišės.
 
Maloniai kviečiame atvykti į prasmingą renginį, skirtą istorinei atminčiai įamžinti - paminklas sukurtas ir pastatytas visų jūsų gera valia ir finansine parama.
 
Norinčius vykti organizuotai iš Kauno autobusu, prašome teirautis p. Jovitos Antanaitienės: tel. 8 687 11241.
Numatomas išvykimas nuo Kauno rotušės rugsėjo 30 d., 11.30 val.
 
 


Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nariai kartu su kitomis istorinės atminties išsaugojimo veiklą vykdančiomis organizacijomis inicijavo reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio - Melno taikos sutarties - 600-ųjų metinių sukakties (1422-2022) įamžinimą, pastatant paminklą Sudargo mieste. Pagal Melno taikos sutartyje nustatytą sieną, dalis ribos nuo Vištyčio ežero iki Nemuno upės ties Sudargu yra nepakitusi nuo 1422 metų - unikalus atvejis visos Europos istorijoje. Paminklo autorius skulptorius  Saulius Kriščiukaitis. Paminklas pastatytas išskirtinai rėmėjų lėšomis.
Paminklo idėjai ir įgyvendinimui buvo pritarta LBKS Suvažiavime 2021-11-27; Kauno apskrities bajorų draugijos Seimelyje 2021-10-19 d.

Paminklo kompoziciją sudaro simboliniai elementai: laiptai - politinio sprendimo siekimas; gotikinės arkos skilimas viršuje - priešiškų šalių susitarimas dėl taikos vis tiek nelieka draugiškas (meniškumo sprendimas, suteikiant gotikinei architektūros detalei dinamikos); kalavijas - ne kovinėje padėtyje atremtas kalavijas simbolizuoja kovų ir nesutarimų pabaigą, bet kaip ginklas išlieka budrumo simboliu. 

 

2021 09 29 skulptorius S. Kriščiukaitis projektas

 Paminklo, skirto Melno taikos 600-osioms metinėms paminėti, eskizas.

 

LR Seimas paskelbė 2022 metus Sūduvos metais, pabrėždamas, kad 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taikos sutartį, Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

1422 m. rugsėjo 27 d. taika, pasirašyta su Vokiečių ordinu lietuvių-lenkų kariškoje stovykloje, prie Melno ežero, netoli Osos upės, dešiniąjame Vyslos krante,  sienos buvo taip nustatytos:

“... Sūduvos žemės, taikos labui, turi likti ... Lietuvos kunigaikštijai, šiose sienose:

... reikia keliauti tiesiai iki kitos lygumos, vadinamos Merūniške, ir nuo Merūniškės einant tiesiog iki ežero, vadinamo Vištyčio (Dvystytz), tačiau taip, kad tas ežeras visai paliktų Ordino pusėje, ir nuo to ežero, kaip galima tiesiau, eiti iki upės, vadinamos Lieponos (Lepūną), ištakų arba šaltinių. Nuo tos upės reikia eiti iki ten, kur ji įteka į Širvintos upę, o toliau leidžiantis Širvintos upe iki jos pabaigos, kur ji įteka į Šešupės upę. Toliau keliaujant tiesiog per dykrą iki Nemuno upės kranto, kur iš priešingosios pusės yra upė, vadinama Šventąja, ten, kur ta Šventoji įteka į minėtąją Nemuno upę, — tiek dėl Sūduvos žemės...“.

Pagal Melno taiką Vokiečių ordinas galutinai atsisakė bet kokių teisių ne tik į Užnemunę (Sūduvos kraštą), bet ir į Žemaitiją. Ši data yra teisinės ir politinės Žemaitijos nepriklausomybės istorinis taškas. Taip pat teritorija tarp Palangos ir Šventosios, kurios ypač siekė Vokiečių ordinas, atiteko Lietuvai (ji gavo priėjimą prie Baltijos jūros); taip buvo perskirti Vokiečių ordinas ir Livonijos ordinas.

Melno taika iš esmės buvo pergalės prieš Vokiečių ordiną Žalgirio mūšyje (1410) rezultatas, taip baigiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karus su Vokiečių ordinu.

KABD informacija

 


 
Istorinės atminties popietė Medvėgalio papėdėje
 
2022 m. rugpjūčio 6 d. visuomeninių organizacijų atstovai susirinko Karūžiškės dvare - pasveikinti dvaro šeimininkės, atkūrėjos ir puoselėtojos p. Snieguolės Jurskytės garbingo jubiliejaus proga, linkėdami šviesių dienų, sveikatos, kuo greičiau sustiprėti. 
 
Visi lankytojai ir svečiai, užklydę piligrimai dalyvavo Šv. Mišiose, prisimenant p. Snieguolės giminės protėvius, aplankė atstatomą partizanų bunkerį-memorialą.
 
Karūžiškės dvare nuoširdus ir nenuilstantis istorijos saugotojas p. Domas Akstinas maloniai ir įtaigiai supažindino svečius su nuolatinėmis ir naujomis dvaro svirne parengtomis ekspozicijomis, dokumentų rinkiniais.
 
Tai nuostabi patirtis - nuolat žavinti p. Snieguolės ir p. Domo Akstinų istorinės atminties puoselėjama versmė, prie kurios visi laukiami...
 
  
   
 
 


 
Gerbiamieji bajorai, 
 
 nuoširdžiai sveikiname Draugijos narius,
 
rugpjūčio mėn. mininčius  Jubiliejines
 
šventes!
 
 
P. Snieguolę Mariją Oną Jurskytę (H. Prus I) LBKS Garbės bajorę, ilgametę Kauno
apskrities bajorų draugijos Tarybos narę, istorinės atminties liudytoją ir sergėtoją,
Karūžiškės dvaro sodybos atkūrėją ir puoselėtoją;
 
P. Mildą Gaigalaitę (H. Zaremba);
 
P. Raimondą Lolitą Biliukaitę-Pažarauskienę (H. Boncza);
 
P. Gertrūdą Rimkutę (H. Tarnawa).
 
 
Viltingų, kūrybingų, bendrystės Metų
Jums linki Kauno apskrities bajorų Draugijos nariai.
 
 
 
 


 
Rugsėjis 2022
Pr A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dabar svetainėje 14 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas