Archyvas

2016 METŲ ĮVYKIAI

2016-12-31 12.00 val. Kauno mažajame teatre, M. Daukšos g. 34, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos narių vaikučiams Naujametinė eglutė. Pažiūrėkite kaip buvo linksma. 

Visi dalyvavę gėrėjomės nuotaikingu spektakliu "Kotonai Paryžiuje", mažieji sulaukė linksmo Senelio Šalčio, kuris be galo įdomiomis užduotimis išjudino ne tik juos, bet taip pat tėvelius ir senelius. Bajoriukai už atliktas užduotis ir linksmus pasisakymus buvo apdalinti dovanėlėmis. Renginio organizatorė: Liuda Markauskienė.


2016-11-25 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, atstovaujama Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko ir Vilniaus krašto bajorų sąjungos (toliau - VKBS), atstovaujama vado Kazio Mackevičiaus, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas savanoriškai pagal savo kompetencijas bendradarbiauti puoselėjant bendras Lietuvos kariuomenės ir VKBS vertybes, šviesti ir informuoti visuomenę apie Lietuvos saugumo ir gynybos politiką, ugdyti pilietinę visuomenę. Pasirašyta sutartis galioja ir Lietuvos bajorų karališkajai sąjungai.

[Grįžti↑]


2016-11-23 12.00 val. Joniškio "Aušros" gimnazijoje iškilmingai atidengta memorialinė lenta bajorui Stanislovui Goesui ir pristatytas iš knygų sukurtas Atminties dvarelisAtminties dvarelio kūrimo akimirkos.

Apie kilminguosius Goesus ir priklausantį herbą rasite skyrelyje [Giminės - Aprašymai].


2016-11-17 15.00 val. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Vilniaus g. 33, Kaune įvyko Tautinės kultūros centro organizuojamo kasmetinio respublikinio projekto GIMINĖS MEDIS - 2016 parodos pristatymas, projekto apibendrinimas, kūrybinių darbų konkurso apdovanojimai.

LBKS Kauno apskrities Bajorų draugija yra šio projekto partnerė ir kiekvienais metais dalyvauja vertinimo komisijoje bei apdovanojimuose. Plačiau»

LBKS Kauno apskrities Bajorų draugijos Įvaizdžio grupė


2016-11-12 Joniškio kultūros centre, Žemaičių g. 14, Joniškyje įvyko mokslinė konferencija "Bajorai von Goesai, Medvilionių dvaras ir epocha". Šalia Madvilionių kaimo (Joniškio r.) tebestovi Stanislovo von Goeso (1844–1916) Medvilionių dvaro gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Kai Joniškio rajono valdžia nutarė griauti dvarą, sujudo aktyvūs to krašto visuomenininkai. Jie buvo išgirsti – Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos prie Kultūros paveldo departamento sprendimu 2016 metų vasarį dvaro gyvenamasis namas ir vasarnamis įrašyti į kultūros vertybių registrą.

Grafas Anton von Gravrock, h. Gravrock, LBKS senatorius, Kauno apskrities Bajorų draugijos Tarybos narys


2016-11-05 Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Aušros Vartų g. 5, Vilniuje įvyko iškilmingas koncertas, kurio metu pažymėtas Lietuvos Karinių pajėgų Garbės sargybos orkestro 25 metų jubiliejus. Kviestiniame vakare dalyvavo Estijos, Latvijos karinių orkestrų vadovai, garbūs muzikos, kariuomenės atstovai. Plačiau» 

Koncerto dalyviai ir svečiai: iš kairės Latvijos Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų orkestro dirigentas, kapelmeisteris kpt. ltn. Guntis Kumačevs, Estijos kariuomenės orkestro vadovas kapelmeisteris plk. ltn. Peeter Saan, Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras, liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos orkestro vyr. dirigentas mjr. Egidijus Ališauskas, straipsnio autorė Kristina Savickytė - Giedraitienė, kompozitorius doc. Kazys Daugėla. Antroje eilėje kairėje - Latvijos Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų orkestro vadovas plk. ltn. Dainis Vuškāns.

Kristina Giedraitienė, h. Dryja, LBKS, LGHD narė


2016-11-08 15.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje, K. Donelaičio g. 64, Kaune įvyko istorinis pokalbis "Ką bajorui reiškė būti kariu?". Istoriniam pokalbiui pasirinkta būtent ši tema, nes nuo XIV a. pabaigos šaukiamoji bajorų kariuomenė tapo svarbiu LDK gynybos ramsčiu, laimėjusiu didžių mūšių ir išlikusiu iki XVIII a. pabaigos. Organizatorius: Vytauto Didžiojo karo muziejus. Renginyje dalyvavo Kauno apskrities bajorų draugijos nariai, pokalbį moderavo muziejaus istorikai Arvydas Pociūnas ir Matas Toliušis.

Po renginio įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos susirinkimas, buvo sprendžiami aktualūs klausimai, planuojami artimiausi renginiai.

[Grįžti↑]


2016-09-17 Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje, įvyko renginys "ŠV. JUOZAPO VITRAŽAS".

"Iš atminties versmės, iš praeities versmės...
Semiame savastį, dvasios grynumą, poelgių nuoširdumą, ryžtą aukotis, (ne)nuolankumą...
Kiekvienas istorijos tarpsnis ugdo savus didvyrius, pašauktuosius, savuoju laiku įprasminusius Tautos laisvės valią…
Senųjų amžių Lietuvos valdovai, vieniję Didžiąją Kunigaikštiją;
Karo vadai, tvirtinę Valstybės paribius;
Mecenatai, kūrę miestus;
Sukilimų šaukliai ir narsūs kariai, gynę gimtąjį kraštą;
Karžygiai, pasiaukoję dėl prikeltos Naujiesiems laikams Lietuvos…
Jų likimai, pasiaukojimai mus sutvirtina, vienija..."
"Memento posteri" ("Atmink ateinančius")... Šis kilnios riterystės kvietimas sutelkė bendram tikslui ir vienos Lietuvos giminės palikuonis.

2016-09-17 Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo pašventintas Šv. Juozapo garbei skirtas vitražas (donatoriai – Kristinos ir Artūro Giedraičių šeima). Šv. Mišias už giminės protėvius aukojo LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas, Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Į renginį atvyko Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas, VšĮ "LDK Atminties rūmai" direktorius Danielius Vervečka, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Juozas Kameneckas su šeimomis. Iškilmingame renginyje dalyvavę Šv. Adalberto – LDK - Riterių ordino kapitulos nariai inauguravo Ordino riteriais: Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijoną – kun. Paulių Saulių Bytautą OFM, bajorus Petrą Piekų ir Antaną Sirtautą.
Reportažus apie šventę parengė LRT, INIT TV žurnalistai. INIT TV reportažas Šv. Jurgio bažnyčioje
Popietę vienoje istorinių Kauno pastatų menių vyko Kristinos Savickytės-Giedraitienės knygos "Iš praeities versmės" pristatymas. Knygos puslapiuose – Geležiūnų giminės ir susijusių šeimų lemtis Laiko toliuose... Renginio metu iš visos Lietuvos ir tolimosios Kanados atvykę giminės, taip pat garbių organizacijų svečiai būriavosi prie Geležiūnų giminės medžio (XVIII-XXI a.), kuriame įrašyti daugiau kaip 430 asmenų, o lapo juosta nusitęsė beveik 4 metrus... Ir patys jauniausieji dalyviai nekantravo susirasti savo vardus...
"Istorijos verpetai įsuka, išblaško, keičia, lemia tautų, žmonių likimus. Tauta ir kiekvienas joje yra susiję nedalomais ryšiais, tautos istorija yra ir asmens – kuriančio, mylinčio, kenčiančio istorija...
Gyvenantys dabartyje esame palikuonys garbingų šeimų, mūsų protėvių, kurių, deja, ne visų vardus žinome. Tačiau įsiklausykime... Jie pasiekia mus mintimi, lakiu posakiu, gestu, žvilgsniu, pasikartojančiu vardu ar likimu... Ataidi dainos ar giesmės posmas... Būtent iš jų semiamės stiprybės, valios, gerumo, vilties.
Nors Laiko upė negailestingai keičia gyventas vietas, blaško prisiminimus, privalome atminti prabočius, kad jų gyvenimai neliktų tik datos, įrėminančios gimimą ir išėjimą..."
Renginio organizatoriai: Kristina Savickytė - Giedraitienė, h. Dryja; LBKS, Šv. Adalberto - LDK - Riterių ordino, LGHD narė; Artūras Giedraitis, h. Vanagas; LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos narys, Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordino kancleris.

Nuotrauka Nr. 1. Šv. Mišias aukoja: iš kairės Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas ir kunigas Saulius Paulius Bytautas.
Nuotrauka Nr. 2. Iš kairės Kristina ir Artūras Giedraičiai.

Nuotrauka Nr. 3. Šv. Juozapo vitražas Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje.
Nuotrauka Nr. 4. Knyga "Iš praeities versmės", autorė Kristina Savickytė-Giedraitienė, h. Dryja. LBKS, Šv. Adalberto - LDK - Riterių ordino, LGHD narė.
Nuotrauka Nr. 5. Geležiūnų giminės medis, XVIII-XXI a.
Nuotrauka Nr. 6. Knygos pristatymo vakaras "Daugirdo" viešbutyje.


2016-09-16 16.00 val. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia, Papilio g. 7, Kaune įvyko EPD atidarymo šventė "Bendruomenių indėlis atgaivinant Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčią". Pažintinis renginys su koncertu. Renginio metu buvo supažindinama su šio kultūros paveldo objekto restauracijos eiga, atliktais darbais ir perspektyvomis. Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia. Apie šiuos objektus plačiau
Organizatorius: Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyrius ir VšĮ "Domus pacis". Bendraorganizatoriai: VšĮ "Kauno vartai", Kauno apskrities Bajorų draugija ir Kauno medikų bendruomenė.

[Grįžti↑]→[NAUJIENOS]

 

 

Lapkritis 2017
Pr A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Dabar svetainėje 89 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas