Bajorų svarbiausia pareiga – ginti valstybę!

 

"Tas, kuris tiki Laisve ir laikosi LIETUVOS Statuto, yra lietuvis" 
ištrauka iš XIX a. 4 deš. "Lietuvių katekizmo"

«Dvarai»«Kauno pilis»«Vytauto Didžiojo Karo muziejus»«LDK Valdovų rūmai»«Biržų pilis»«Dubingiai»

 

«1»«2»«3»«4»«5»«6»«7»«8»«9»«10»«11»«12»«13»«14»«15»«Mediateka»«Kauno bajoro nario mokestis»
Informacija norintiems legitimuotis [LEGITIMACIJA] Bajorams, siekiantiems KABD narystės, maloniai kviečiame susipažinti su reglamentu -  KABD Įstatų 3.2 punktu [ĮSTATAI]. 

Informuojame
, kad KABD Tarybos sprendimu 2024 m.  metinis draugijos nario mokestis  - 15 eurų, kurį pagal Įstatus būtina sumokėti iki einamųjų m. kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. 
 
Atsisk. sąsk. Nr. LT70 7044 0600 0337 2983 AB SEB bankas. Daugiau informacijos suteiks kanclerė Jovita Antanaitienė, tel. +370 687 11241, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  
LIETUVOS KILMINGŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJA
 


  Kauno apskrities bajorų draugija, pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įsteigta Lietuvos bajorijos palikuonis vienijanti organizacija, pritaria visos Lietuvos bajorijos vienybei. Po Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ištikusios juridinės ir finansinės krizės,  naujuoju lygiateisiškumo, pagarbos, šimtmečius menančiu istorinio Lietuvos bajorijos paveldo saugojimo ir atkūrimo principais grįstu junginiu tampa Asociacija „Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas“.

Kauno apskrities bajorų draugija, LBKS Panevėžio apskrities skyrius, LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija 2019 m. gegužės 24 d. tapo šios Asociacijos steigėjais-nariais. 2019 m. birželio 14 d. Kaune įvykusio pirmojo Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo suvažiavimo metu išrinkta ir patvirtinta LBKS vadovybė - Vadas Egidijus Matulevičius, kanclerė Jovita Antanaitienė. Revizijos komisijos pirmininkas - Antanas Sirtautas, Bajorų legitimacijų komisijos pirmininkas - Artūras Rukas Daujotis. Vieningai pritarta tęsti keletą dešimtmečių puoselėjamą Lietuvos bajorijos paveldo išsaugojimo veiklą.
 
Informacija nuolat atnaujinama ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo" internetinėje svetainėje  https://lbkslietuva.eu/
 
 


 
 2019 m. lapkričio 27 d. Asociacija ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas"  prisijungė prie Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, narių, delegavo atstovus į Koordinacinę tarybą (NOKT).Susitarimą pasirašiusios patriotinės organizacijos bendradarbiauja saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę, didinant šalies gynybinius pajėgumus, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą. Svarbiausias Tarybos uždavinys - koordinuoti Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, Lietuvos krašto apsaugos sistemos institucijoms bendradarbiaujant su visuomene. (Ištrauka iš NOKT posėdyje 2017.12.15 patvirtinto Reglamento).
  

 

Gerbiamieji bajorai,

Maloniai kviečiame į KABD narių susirinkimą gegužės 30 d., ketvirtadienį 18 val., kuris įvyks Parko Galerijoje Kaune, M. Valančiaus g. 6 (prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos,  įėjimas iš M. Valančiaus g.).

Jūsų laukia įdomi paskaita švenčiant ES Kūrybingumo mėnesį iš  Meno paskaitų ciklo Parko galerijoje - „Lietuvos meno kolekcijos. Istorija ir šių dienų perspektyvos.“

Paskaitoje bus apžvelgtos svarbiausios Lietuvos meno kolekcijos, aptarta meno istorija, išgirsime pasakojimą apie svarbiausius kolekcionierius ir jų kolekcijas. Aptarsime, kodėl kultūros klestėjimui reikalingos kolekcijos, ir kodėl kolekcionierių sąveika yra svarbi meno rinkai.

Paskaitą ves menotyrininkė ir meno istorijos dėstytoja Jurgita Ilčiukaitė.

Po paskaitos įspūdžius aptarsime prie kavos puodelio. Galerijoje galėsime susipažinti su eksponuojamomis parodomis.

Tai jau paskutinis susirinkimas prieš vasarą, pakvieskime rečiau besilankančius bajorus, bičiulius, šeimų narius.

Maloniai kviečiame! Iki susitikimo!

KABD informacija


 


 

Koalicinės bendradarbiavimo Deklaracijos

10 metų sukakties minėjimas Kaune

 

2024 m. balandžio 27 d. Kaune, Šv. Jurgio kankinio Konvento bažnyčioje ir vienuolyno erdvėse iškilmingai paminėtos istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų 2014 m. balandžio 26 d. pasirašytos koalicinės bendradarbiavimo Deklaracijos 10-osios metinės.

Tuo metu keturiolika organizacijų, pripažįstant esamą bendrumą, numatomą veiklą, puoselėjant Lietuvos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, kultūros paveldo palikimą, paskelbė Lietuvos kilmingųjų ir jų palikuonių asociacijų bendradarbiavimo Deklaraciją.

Buvo numatytas ir dešimtmetį sėkmingai vyko bendras darbas genealogijos, heraldikos, humanitarinio mokslo, švietimo srityse; istorinių sukakčių minėjimo, atmintinų paminklinių objektų statybų įgyvendinimas; kultūros paveldo išsaugojimo, atkūrimo iniciatyvos; mokslinių konferencijų, labdaros renginių, istorinės atminties sklaidos visuomenei  darbai. 

Iškilmingo renginio metu šventės dalyvius sveikino Šv. Jurgio Kankinio Konvento gvardijonas kunigas Tomas Žymantas; Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovė Kristina Giedraitienė; Šv. Adalberto-LDK riterių ordino vadovas Artūras Giedraitis; Asociacijos LDK Atminties rūmai vadovas Danielius Vervečka;  Kauno ukrainiečių asociacijos Stožary vadovas Romanas Boreika ir narė Halyna Kubrak; Europos parlamento narys prof. habil. dr. Liudas Mažylis; Kauno miesto ceremonmeisteris, ilgametis Kauno ir Lietuvos bajorų organizacijų vadas Kęstutis Ignatavičius; Žemaičių bajorų draugijos vadas Stasys Kasparavičius ir kanclerė Stasė JokšienėKauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius.

Visuotinai numatyta tęsti prasmingą bendradarbiavimą, atliepiant Deklaracijos tikslus.

 

LBKS, KABD informacija

   

 

 

 


 


 

Atskleisti Kauno istorijos puslapiai - monografijos "Kryžiuočiai Kaune" sutiktuvės

 

KABD tradicinio susirinkimo balandžio 25 d., vykusio Šv. Jurgio vienuolyno konferencijų salėje metu, svečiavosi istorikas, leidėjas VDU doc. dr. Vytenis Almonaitis, kraštotyrininkė, leidėja, visuomenininkė Junona Almonaitienė.

Susitikimo metu klausytojai supažindinti su naujausia dr. Vytenio Almonaičio monografija - ypatingai įdomaus turinio knyga "Kryžiuočiai Kaune"(išleido VšĮ Keliautojo žinynas, 2023 m.) - apie istorines vokiečių ordino Gotesverderio, Marienverderio, Ritersverderio pilis Nemuno, Nevėžio, Neries upių salose, pusiasaliuose prie Kauno XIV a. antroje pusėje.

Leidėja Junona Almonaitienė apžvelgė seniausius Kauno, kaip miesto vystymosi etapus, seniausius mūrinius statinius menančias  vietas, jų kūrimo laikotarpius.

KABD bendruomenės nariai klausėsi ypač įdomiai, gyvai, įtraukiai pasakojamų įžvalgų  apie autorių atliktus istorinius, archeologinius tyrimus, dar laukiančius atradimus, iššūkius. Lengvai buvo galima patirti kelių šimtmečių kasdienybę, o ypač tai  įsimintina mums - kauniečiams!

Renginio svečiai atsakė į susidomėjusių klausytojų klausimus, aptarė ateities planus, dar laukiančius istorinių atradimų perspektyvas, tikslus. 

Dėkojame renginio svečiams - leidėjams Junonai ir Vyteniui Almonaičiams, dėkojame gausiai dalyvavusiems Kauno bajorų bendruomenės nariams!

 

KABD informacija

 

  

  

  

Mielieji,

 

Tegu Šv. Velykų sakralumo erdvėje atrasime paguodą, viltį, suraminimą.

Santarvė, Dievo palaima ir paguoda telydi Jus visada!