Bajorų svarbiausia pareiga – ginti valstybę!

 

"Tas, kuris tiki Laisve ir laikosi LIETUVOS Statuto, yra lietuvis" 
ištrauka iš XIX a. 4 deš. "Lietuvių katekizmo"

«Dvarai»«Kauno pilis»«Vytauto Didžiojo Karo muziejus»«LDK Valdovų rūmai»«Biržų pilis»«Dubingiai»

 

«1»«2»«3»«4»«5»«6»«7»«8»«9»«10»«11»«12»«13»«14»«15»«Mediateka»«Kauno bajoro nario mokestis»
Informacija norintiems legitimuotis [LEGITIMACIJA] Bajorams, siekiantiems KABD narystės, maloniai kviečiame susipažinti su reglamentu -  KABD Įstatų 3.2 punktu [ĮSTATAI]. 

Informuojame
, kad KABD Tarybos sprendimu 2023 m.  metinis draugijos nario mokestis  - 15 eurų, kurį pagal Įstatus būtina sumokėti iki einamųjų m. kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. 
 
Atsisk. sąsk. Nr. LT70 7044 0600 0337 2983 AB SEB bankas. Daugiau informacijos suteiks kanclerė Jovita Antanaitienė, tel. +370 687 11241, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  
LIETUVOS KILMINGŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJA
 


  Kauno apskrities bajorų draugija, pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įsteigta Lietuvos bajorijos palikuonis vienijanti organizacija, pritaria visos Lietuvos bajorijos vienybei. Po Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ištikusios juridinės ir finansinės krizės,  naujuoju lygiateisiškumo, pagarbos, šimtmečius menančiu istorinio Lietuvos bajorijos paveldo saugojimo ir atkūrimo principais grįstu junginiu tampa Asociacija „Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas“.

Kauno apskrities bajorų draugija, LBKS Panevėžio apskrities skyrius, LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija 2019 m. gegužės 24 d. tapo šios Asociacijos steigėjais-nariais. 2019 m. birželio 14 d. Kaune įvykusio pirmojo Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo suvažiavimo metu išrinkta ir patvirtinta LBKS vadovybė - Vadas Egidijus Matulevičius, kanclerė Jovita Antanaitienė. Revizijos komisijos pirmininkas - Antanas Sirtautas, Bajorų legitimacijų komisijos pirmininkas - Artūras Rukas Daujotis.Vieningai pritarta tęsti keletą dešimtmečių puoselėjamą Lietuvos bajorijos paveldo išsaugojimo veiklą.
 
Informacija nuolat atnaujinama ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo" internetinėje svetainėje  https://lbkslietuva.eu/
 
 


 
 2019 m. lapkričio 27 d. Asociacija ,,Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas"  prisijungė prie Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, narių, delegavo atstovus į Koordinacinę tarybą (NOKT).Susitarimą pasirašiusios patriotinės organizacijos bendradarbiauja saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę, didinant šalies gynybinius pajėgumus, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą. Svarbiausias Tarybos uždavinys - koordinuoti Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, Lietuvos krašto apsaugos sistemos institucijoms bendradarbiaujant su visuomene. (Ištrauka iš NOKT posėdyje 2017.12.15 patvirtinto Reglamento).
  

 
 
Mielieji bajorai,
 
Artėjant Kalėdiniam laikotarpiui, pagal ilgametę tradiciją, KABD Tarybos narė Liudvika Markauskienė kviečia bajorus dalyvauti Kalėdinėje šventėje 2023 gruodžio 30 d. 12 val. Istorinėje Prezidentūroje Kaune.
 
 
Pajuskime Kalėdų dvasią visi kartu - dideli ir maži. Jūsų laukia ne tik nuotaikinga šventė, bet ir pažintinė edukacija - ekskursija, pasakojimas apie Lietuvos Prezidentus ir Prezidentūrą istorijos tėkmėje.
 
Mažieji šventės dalyviai prie eglutės bus apdovanoti Kalėdinėmis dovanėlėmis.
 
   Iki malonių susitikimų!
 
   Registracija į Kalėdų renginį tel. :
 
   8 604 26135, Liudvika Markauskienė
 
 
KABD informacija
 


 

 Susitikimas su Šveicarijos lietuvių bendruomenės nariais

 

2023 m. Gruodžio 2 d. Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Vadė Kristina Giedraitienė susitiko Šveicarijos lietuvių bendruomenės nariais Berne. 

Kasmetinėje Šveicarijos lietuvių bendruomenės kalėdinėje šventėje dalyvavo gausus būrys bendruomenės narių, Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje bei Lietuvos ambasados Šveicarijoje atstovai.

Susitikimo metu buvo supažindinta su naujausiais leidiniais: bendruomenės narė IT specialistė Evelina Rimkutė apžvelgė savo eilėraščių ir miniatiūrų rinkinį.

LBKS Vadė Kristina Giedraitienė renginio dalyviams anonsavo ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės bibliotekai perdavė asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas genealoginės krypties, istorinės atminties leidinius – žurnalus „Lietuvos bajorų Metraštis“, taip pat supažindino su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos inicijuotos monografijos „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarai“ sudarymo, leidybos aspektais, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Kultūrinės programos metu  koncertavo Zürich’o menų universiteto studentės – Rugilė ir Lina Juknevičiūtės, Emilija Rosienė.

Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė p. Jūratė Caspersen apžvelgė bendruomenės metinę veiklą, organizavo labdaros akciją asociacijos „Mamų unija“ veiklai paremti.

Susitikimo metu aptarti tolimesni bendradarbiavimo aspektai, išsaugant istorinę atmintį, plėtojant genealoginių, istorinių tyrimų lauką, įtraukiant į šią prasmingą veiklą ir moksleivius, jaunuomenę lietuvių tarpe Šveicarijoje.

 

KABD informacija
Emilijos Giedraitytės nuotraukos
 
  
   
 
 
 


 
Meno kupinas vakaras Parko galerijoje
 

2023 m. lapkričio 30 d., Parko galerijoje,  Kauno arkivyskupijos muziejaus patalpose Draugijos nariai susibūrė į šiemet jau paskutinį Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimą.

Draugijos narių laukė įsimintina popietė - buvo parengtos net 2 ekskursijos su gidu – galerijoje eksponuojamų dailės kūrinių aptarimai – Sakralinio meno ir galerijoje nuolat veikiančių bei keičiamų parodų. 

Kauno Arkivyskupijos muziejaus direktorius dr. Darius Žukauskas ypač įdomiai, gyvai supažindino su sakralaus meno kolekcija, atskleidė amžių eigoje pasikeitusius tapybos darbų klodus - tam galimybę suteikia šiuolaikinės technologijos.

Galerijoje šiuo metu veikia „École De Paris“ paroda - tai išskirtinė ir unikali galimybė išvysti garsių litvakų, lietuvių, prancūzų dailininkų, kurie priklausė „Paryžiaus mokyklai“ meno kūrinius. Parodoje pasitinka tokie autoriai kaip:  Vytautas Kasiulis, Max Band, Jacques Lipchitz, Neemija Arbit Blatas ir kt.

Savitai suspindėjo ir parodos MODERNėjant: MADONA autorių, perteikiančių Šv. Mergelės Marijos su Kūdikiu temą, kūriniai. Parodoje eksponuojami tarpukario menininkų: Petro Kalpoko, Juozo Zikaro, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Kasiulio, Juozo Ignatavičiaus, išeivijos menininkų Vytauto Igno ir kun. Pijaus Brazausko kūriniai, sovietmečiu kurti Leonardo Gutausko, Adolio Jono Krištopaičio, Algio Skačkausko tapybos darbai ir pastarųjų metų Eglės Velaniškytės, Jono Daniliausko ir kt. autorių kūriniai iš dailės galerijų ir privačių kolekcijų.

Parko galerijos vadovė Jolanta Gutauskienė susirinkusius supažindino su galerijoje nuolat veikiančiomis ir keičiamomis ekspozicijomis, aptarė menininkų kūrybos darbų bruožus, atlikimo techniką, bendradarbiavimo aspektus ir kt.

Jaukus vakaras prasmingai užbaigė 2023 metų KABD susibūrimų ciklą.

Iki kitų malonių susitikimų!

 

KABD informacija

Parko galerijos informacija

Kristinos Giedraitienės nuotraukos

 
  
    
  


 

Gerbiamieji bajorai,

Nuoširdžiai sveikiname Draugijos narius, 2023 m. lapkričio - gruodžio mėn.

pasitinkančius Jubiliejines sukaktis!

 

P. Aistę Brazauskaitę (H. Mikulinski);

P. Modestą Vaitiekūną (H. Vieniawa);

P. Ričardą Ratomskį (H. Wieze);

P. Algimantą Ambraziejų Laurutį (H. Gervė).

 

 

Kūrybingų, lyg poezijos posmai prasmingų dienų Jums linki

Kauno apskrities bajorų Draugijos bendruomenė.

 


 


 

2023 m. lapkričio 18 d. Kauno r., Raudondvario pilies ansamblio erdvėse įvyko iškilmingas ataskaitinis rinkiminis

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo (LBKS) Visuotinis narių susirinkimas -

Suvažiavimas

Suvažiavimo metu išklausytos LBKS Vado Egidijaus Matulevičiaus, Kanclerės Jovitos Antanaitienės ataskaitos; aptarta įvykdyta veikla, renginiai; pasidžiaugta plataus Lietuvos visuomenės susidomėjimo ir tarptautinio pripažinimo sulaukusiomis  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo narių iniciatyvomis.

Aptarti reikšmingi pastarųjų metų istorinės atminties išsaugojimo darbai (ypatingai sveikintinas ir pažymėtinas skulptūrinės kompozicijos, skirtos Melno taikos 600-ųjų metinių sukakčiai paminėti, pastatymas Sudargo m., Šakių r. 2022 m. - įvykdytas išskirtinai visuomeninių organizacijų iniciatyva, savivaldos atstovų parama ir rėmėjų lėšomis); pažymėtina ir reikšminga publicistikos darbų leidyba, ypač jos sklaida jaunimo, moksleivių tarpe, skatinant bendradarbiauti leidinių sudaryme ir t.t. 

Suvažiavimo metu įvyko LBKS Vado, Kanclerio, Revizoriaus,

LBKS Legitimacijų Tarybos rinkimai

2023 - 2027 m. kadencijai. Išrinkta:

 

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Vadė - Kristina Giedraitienė;

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Kanclerė  - Jovita Antanaitienė;

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Legitimacijų Taryba: 

Pirmininkas, narys Ignas Raila. Nariai - Prof. Habil. dr. Arvydas Palevičius, Dr. Gėlė Minkuvienė, Vilius Bučys, Petras Piekus.

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Revizijos komisijos pirmininkas Antanas Sirtautas.

Suvažiavimo metu numatyti artimiausių darbų projektai, svarstytos iniciatyvos, bendradarbiavimo aspektai, svarbūs Lietuvos ir tarptautiniu mastu, išsaugant istorinės atminties paveldą, kultūrinį istorinį palikimą.

 

KABD, LBKS informacija

  

2023 m. lapkričio 8 d., trečiadienį, 18 val.  Kaune, Papilio g. 9  - Šv. Jurgio Konvento patalpose įvyko pakartotinis Kauno apskrities bajorų draugijos visuotinis narių susirinkimas – Seimelis.

Darbas vyko patvirtintais Darbotvarkės klausimais:

1. KABD Vadės ataskaita už 2022-2023 m.

2. KABD Kanclerės ataskaita už 2022-2023 m.

3. KABD Legitimacijų komisijos pirmininko ataskaita už 2022-2023 m.

4. KABD Legitimacijų komisijos narių išrinkimas ir tvirtinimas 2021 – 2025 m. kadencijai į laisvas vietas.

5. Diskusija, kiti klausimai.

Išklausytos ir patvirtintos atsakingų asmenų ataskaitos.

Patvirtinta naujos sudėties KABD Legitimacijų komisija:

Nariai - prof. habil. dr. Arvydas Palevičius (komisijos pirmininkas, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  ), dr. Gėlė Minkuvienė, Artūras Rukas Daujotis, Liudvika Markauskienė.

Sudaryta ir patvirtinta narių sudėtis į KABD Įvaizdžio ir kultūros reikalų grupę.

Nariai : Dr. Gėlė Minkuvienė (grupės pirmininkė, el.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. ),  Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, Nemira Blažytė, Zita Varnienė, Liudvika Krisiukėnienė, Ieva Kaušinienė, Mantas Počiuipa, Elena Baliutavičiūtė, Liudvika Markauskienė, Jovita Antanaitienė, Judita Liaudanskaitė.

Diskutuota ir aptarti artimiausi KABD, LBKS renginiai, numatytas dalyvavimas LBKS Suvažiavime 2023 m. lapkričio 18 d. Kaune.

KABD informacija

 Gerbiamieji Bajorai,

 

2023 m. lapkričio 8 d., trečiadienį, 18 val.  Kaune, Papilio g. 9  - Šv. Jurgio Konvento patalpose kviečiamas pakartotinis

Kauno apskrities bajorų draugijos visuotinis narių susirinkimas – Seimelis.

Darbotvarkės klausimai:

1. KABD Vadės ataskaita už 2022-2023 m.

2. KABD Kanclerės ataskaita už 2022-2023 m.

3. KABD Legitimacijų komisijos pirmininko ataskaita už 2022-2023 m.

4. KABD Legitimacijų komisijos narių išrinkimas ir tvirtinimas 2021 – 2025 m. kadencijai į laisvas vietas.

5. Diskusija, kiti klausimai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

KABD Vadė Kristina Giedraitienė


 


 

Gerbiamieji bajorai,

 

Malonu pasidžiaugti, kad išleistas naujas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo

žurnalo "Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. Nr. 3., 2023 m." numeris.

Tekstų autoriai - mokslininkai, istorijos žinovai, kraštotyrininkai, LBKS Draugijų nariai, o kas ypač džiugina - ir jaunieji šeimų archyvų tyrėjai - daugiau nei du dešimtmečius vykstančio visos Lietuvos moksleivių konkurso "Giminės Medis" 2022 m. laureatai.

Leidinio išskirtinumas - ir publikuojamos KABD nario p. Vitolio Sekliuckio fotografijos, vertinimo komisijų pripažintos prestižinių tarptautinių konkursų formatuose.

Žurnalo tiražas - 160 vnt., išleido spaustuvė "Morkūnas ir Co", Kaunas.

Žurnalas išleistas geradarių lėšomis - Jums ir tekstų autoriams žurnalus dovanojame.

Visus susidomėjusius ir svarstančius tapti būsimo leidinio numerio bendraautoriais, taip pat norinčius žurnalą įsigyti maloniai prašome kreiptis el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Prasmingo laiko su žurnalu!

 

Kristina Giedraitienė

KABD Vadė


 


 


 

Forumas dvarų paveldo aktualijoms aptarti

2023 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose įvyko Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotas ir  kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Valstybine kultūros paveldo komisija, Kultūros paveldo departamentu prie Lietuvos Kultūros ministerijos parengtas forumas dvarų paveldo aktualijoms aptarti.

Forumo metu Lietuvos Respublikos institucijos, organizacijos, ekspertai, dvarų valdytojai diskutavo apie dvarų sodybų apsaugos teisinio reguliavimo, tyrimų, valdysenos ir įveiklinimo iššūkius. Buvo aptartos galimybės ir potencialas, kuriuos vietos bendruomenėms, savivaldai ir visai šaliai atveria kultūros paveldo objektų išsaugojimas bei atvėrimas visuomenei.

Išskirtinis forumo dalyvių dėmesys buvo skiriamas instrumentams, kurie dvarų sodybų apsaugai gali turėti esminę reikšmę: diskutuota apie naują Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo redakciją, aptarti dvarų apsaugos programos kontūrai, pristatytos ekspertinių institucijų perspektyvos ir vertinimai dėl neprivatizuotinų dvarų sąrašų sistemiškumo ir kompleksiškumo.

Diskusijų metu Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovė Kristina Giedraitienė konferencijos dalyvius supažindino su šių dienų aktualiu klausimu – vykdant atsinaujinančių elektros gavybos šaltinių plėtrą, įrengiamus didelio aukštingumo vėjo jėgainių parkus Lietuvos teritorijoje. Šie dariniai esmingai keičia šimtmečius kurtą kraštovaizdį, grėsmingai priartėja prie kultūros paveldo objektų, regioninių parkų, hidrografinių draustinių. Renginio metu svarstyta šiai svarbiai temai parengti atskirą diskusiją.

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informaciją.

LBKS informacija

Nuotraukų autoriai – Artūras Giedraitis; Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus 

  

 


 


 

Gerbiamieji bajorai,

 

2023 m. spalio 26 d., 17 val. Kaune, Papilio g. 9 - Šv. Jurgio Konvento patalpose skelbtas Kauno apskrities bajorų draugijos visuotinis narių susirinkimas – Seimelis neįvyko, nesusidarius būtinam dalyvių kvorumui.

Bus kviečiamas pakartotinis Seimelis numatytais darbotvarkės klausimais.

Įvyko KABD narių susirinkimas.

Susirinkimo metu KABD narė p. Rasa Augutytė išsamiai supažindino Draugijos narius su įstabiu reiškiniu – lektorės ir bendraminčių sukurtu ir nuolat plečiamu piligrimų keliu Camino Lituano.
 
Camino Lituano kultūros kelias – pirmas ir vienintelis savarankiškai keliauti paruoštas daugiau nei 1000 kilometrų šiuolaikinis piligrimų kelias, besidriekiantis per visą Lietuvą ir prisijungiantis prie Europos tarptautinio Šv. Jokūbo kelių tinklo.
 
Pagrindinį 500 kilometrų kelio maršrutą sudaro 21 etapas nuo Žagarės iki Seinų. Prie jo prisijungia papildomos atšakos, kurių dėka Camino Lituano kelią galima pasiekti iš kitų Lietuvos kampelių. Piligrimai kviečiami keliauti po Žemaitiją ir Aukštaitiją.
 
Camino Lituano – ne tik pažymėtas maršrutas žemėlapyje. Tai – gyvas, nuolat atnaujinamas ir kuriamas  socialinis, kultūrinis, ekonominis reiškinys, prie kurio prisideda ir vietinės bendruomenės. Keliu einantys piligrimai aplanko bažnyčias, koplyčias, šventvietes, piliakalnius, pažintinius takus, apžvalgos bokštus, archeologijos, gamtos paminklus, muziejus, dvarus, istorinio ir kultūrinio paveldo vietas.
 
Renginio metu pristatytas ir didelio susidomėjimo sulaukė Lietuvos bajorų kraštų
 
Susivienijimo žurnalas "Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai; Nr. 3, 2023 m."
 
 
Leidinio tiražas - 160 vnt., išleido spaustuvė "Morkūnas ir Co", Kaunas.
Tekstų autoriams ir rėmėjams žurnalą dovanojame, visus susidomėjusius maloniai prašome rašyti:
el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
 
KABD Vadė Kristina Giedraitienė
 
 


 

Gerbiamieji bajorai,

2023 m. spalio 26 d., 17 val. Kaune, Papilio g. 9 - Šv. Jurgio Konvento patalpose kviečiamas  Kauno apskrities bajorų draugijos visuotinis narių susirinkimas – Seimelis. 

 Darbotvarkės klausimai:

1. KABD Vadės ataskaita už 2022-2023 m.

2. KABD Kanclerės ataskaita už 2022-2023 m.

3. KABD Legitimacijų komisijos pirmininko ataskaita už 2022-2023 m.

4. KABD Legitimacijų komisijos narių išrinkimas ir tvirtinimas 2021 – 2025 m. kadencijai į laisvas vietas.

5. Diskusija, kiti klausimai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

KABD Vadė Kristina Giedraitienė 


 


 

 Gerbiamieji bajorai,

Nuoširdžiai sveikiname Kauno apskrities bajorų Draugijos narius,

2023 m. liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėn. pasitinkančius

garbingas Jubiliejines sukaktis!

 

P. Kęstutį Kazimierą Ignatavičių  (H. Kirvis) - LBKS Garbės bajorą, LBKS Garbės

Vadą, ilgametį Kauno apskrities bajorų draugijos Vadą;

P. Zenoną Pranciškų Vaškevičių (H. Brodzic) - ilgametį Kauno apskrities draugijos

Tarybos narį, LBKS legitimacijų komisijos narį;

P. Janiną Ibianskaitę Bertulienę Čerkelienę (H. Ostoja);

P. Vidą Pakinkį (H. Magila);

P. Zigmą Bartkų (H. Koscieša);

P. Justiną Kvedaravičiūtę (H. Zadora);

P. Dainorą Akulionienę (H. Leliwa);

P. Kęstutį  Mykolą Liškauską (H. Swiat);

P. Moniką Gabrielę Žostautaitę (H. Ostoja);

P. Vaclovą Drąsutavičių (H. Naktikovas); 

 

Tegu Jūsų Metai bus kupini viltingų, svarių, prasmingų siekių!

Jus nuoširdžiai sveikina Kauno apskrities bajorų draugijos bendruomenė


  

Gerbiamieji bajorai,

 

Skaitytojus pasiekė autoriaus Juozo Stražnicko knyga "Maištingasis grafas Antanas

Gravrogkas epochų skersvėjuose". 

Kaip rašoma knygos anotacijoje, kartu su šia knyga grįžta į mūsų atminties lauką dar viena asmenybė (...)

Grafas Antanas Gravrogkas (1880 - 1958 m.) - inžinierius, pedagogas, Kauno (laikinosios sostinės) burmistras 1932-1933 m., publicistas, lietuvybės puoselėtojas, vienas iš šaulystės sąjūdžio Nepriklausomoje Lietuvoje kūrėjų.

Leidinyje vaizdžiai aprašoma kilmingos giminės asmenybių istorija kelių šimtmečių tėkmėje iki naujausių laikų.

Knyga gausiai iliustruota dokumentais, nuotraukomis iš privačių ir valstybinių archyvų, muziejų, bibliotekų, giminės albumų rinkinių.

Leidėjas - leidykla Diemedis, 2022 m.

 

KABD informacija


 


 


 

Prestižinio konkurso apdovanojimas - KABD nariui p. Vitoliui Sekliuckiui

 

Paskelbti šiemetinio JAV organizuojamo pasaulinio foto konkurso IPA_23 nugalėtojai. Neabejingi fotografijai nuotraukas laimėtojas gali pasižiūrėti įvedę nuorodą:

https://photoawards.com/winner/?compName=IPA+2023

 

Nuoširdžiai sveikiname KABD narį p. Vitolį Sekliuckį  -  autorinė nuotrauka „Saulėtekis prie ežero“ laimėjo nominacijos diplomą (Official Selection) ir garbingo paminėjimo diplomą (Honorable Mention) kategorijoje Gamta  - Saulėtekis/ Saulėlydis. Norint ją pasižiūrėti, reiktų įvesti nuorodą:

 https://www.photoawards.com/winner/zoom.php?eid=8-1676220933-23

 
KABD informacija 
 Gerbiamieji bajorai,

 

Šiuo metu yra ruošiamas leidybai didelio visuomenės susidomėjimo sulaukęs Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo žurnalas "Lietuvos Bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. Nr. 3, 2023 m."

Nuoširdžiai dėkojame KABD nariams  - žurnalo bendraautoriams - Jūsų dėka leidinys pasipildo puikia istorine, vizualine medžiaga.

Taip pat kreipiamės į visus bajorus, su prašymu, pagal Jūsų gerą valią paremti žurnalo leidybą finansiškai. Aukotojų vardai bus įrašyti žurnalo pradžioje, Jums dovanosime žurnalo numerį.

Apie ketinimą skirti lėšų leidybai maloniai prašome informuoti el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. iki 2023 m. spalio 7 d., kad Jūsų vardus įrašytume į baigiamą ruošti maketą. 

Aukas maloniai prašome siųsti pagal rekvizitus:

 „Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas“

Įmonės kodas 305170290

Sąskaitos numeris LT28 7044 0600 0829 6392

Kuo geriausios Jums sėkmės ir iki malonių susitikimų! Pasidalinkime žinia su bajorais, nesinaudojančiais el. ryšio priemonėmis.

Pagarbiai

Kristina Giedraitienė

KABD Vadė

 


 

2023 m. rugpjūčio mėn. Kauno apskrities bajorų draugijos vadovei įteiktas garbingas apdovanojimas - Kristina GIEDRAITIENĖ už svarų indėlį į Kauno miesto kultūrinį ir socialinį gyvenimą, neatlygintiną paramą istoriniams objektams išsaugoti ir pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanota Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu.

 

KABD informacija

  

 


 


 

Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo iškilmės Palėvenėje

 

2023 m. liepos 29 d. įvyko iškilmingas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo renginys - Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo iškilmės Palėvenėje.

Šventė prasidėjo Šv. Mišių auka už bajorų gimines Šv. Domininko bažnyčioje Palėvenėje, kurias aukojo Šv. Domininko bažnyčios klebonas teol. m dr. kunigas Rimantas Gudelis.

Šv. Mišių metu giedojo parapijos choras (vadovė p. Gintautė Bakanavičienė). Gausiai susirinkusieji šventės dalyviai, svečiai išgirdo išsamų pasakojimą apie Palėvenės bažnyčios istoriją amžių tėkmėje. 

 

Iškilmingo renginio vedantysis p. Artūras Giedraitis perskaitė susirinkusiems svečiams padėką, kurią Asociacijai Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas  perdavė Lietuvos Respublikos Seimo narė p. Angelė Jakavonytė.
 
 
Padėkos tekste be kita ko sakoma: „...Nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų prasmingus ir kilnius darbus Lietuvos labui. Dėkoju už Jūsų pilietiškumą, patriotizmą, už prasmingą iniciatyvą atminimo ženklu – skulptūrine kompozicija - įamžinti reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio – Melno taikos sutarties – 600-ąsias metines Sudargo mieste...Ir šis atminimo ženklas ir kita istorinę atmintį įprasminanti Jūsų veikla yra neįkainojamas indėlis į visuomenės patriotinį ugdymą bei Lietuvos valstybingumo stiprinimą...“ 
 
Po Šv. Mišių ir Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo ceremonijos, šventė tęsėsi Palėvenės dvaro sodyboje, kurioje kasmet bajorus nuoširdžiai pasitinka p. Nijolė Milaknienė, p. Daiva ir p. Egidijus Matulevičiai.

Ši, jau gilia tradicija tapusi bajorų vasaros susibūrimo šventė vėl sukvietė gausų būrį svečių - bajorai atvyko iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Palangos, Tauragės, Šiaulių, Telšių...

Kviestiniai šventės dalyviai - Veliuonos kultūros centro nariai (vadovė p. Irma Svetlauskienė) parengė teatralizuotą programą, skirtą Renesanso kultūrai, pakvietė bajorus į istorinių šokių pamoką...

Nuoširdus bendravimas, bičiulystė, geranoriškumas, bendrų prasmingų darbų aptarimas ir naujų numatymas, kvietimai vėl ir vėl susitikti - reikšminga bajorų veiklos erdvė, kurioje telkiasi protėvių atminimą ir priesakus gerbiantys bajorų ainiai. 

Tad teaidi garbingas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo narių šūkis - 

In Honorem Progenitorum! Protėvių Garbei!

 

Parengė Kristina Giedraitienė

KABD Vadė

  

 

  

 


Praeities atspindžiai leidiniuose – popietė Kidulių dvare

Gražia tradicija yra tapę nuolat rengiami arbatos vakarai Kidulių dvare (Šakių r.).

2023 m. liepos 5 d. teatralizuotas vakaras istoriniame Kidulių dvare buvo ypatingas: vakaro svečiai – Kauno apskrities bajorų draugijos vadė Kristina Giedraitienė, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narys Artūras Giedraitis pristatė LGHD sumanytą ir rėmėjų lėšomis išleistą monografiją „Signatarų genealogijos. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarai“.

Gausiai susirinkę klausytojai, Kidulių bendruomenė, Šakių r. savivaldos atstovai, Vilkaviškio turizmo ir informacijos centro darbuotojai susipažino su monografijos sukūrimo, leidybos ypatumais, bendroje diskusijoje buvo aptartos istorinės atminties išsaugojimo aktualijos, nuskambėjo kvietimas labiau pažinti Lietuvą kūrusių ir šiandien kuriančių žmonių gyvenimus; jaunąją kartą sudominti sava istorija – šeimos, giminės, krašto, Valstybės; išsaugoti ateities kartoms privačius giminių archyvus, dokumentų rinkinius, nuotraukų albumus – kaip nenutrūkstamą Valstybės kūrimo giją.

KABD informacija

   

   

  

  

 

Gerbiamieji Bajorai,

Nuoširdžiai sveikiname KABD narius,

2023 m. sausio - birželio mėn. mininčius Jubiliejines šventes!

P. Violetą Giniotytę Gaigalienę (H. Zadora),
P. Juditą Snieškaitę Leikienę (H. Nieczuja),
P. Raimundą Charževskį (H. Srieniava),
P. Naglį Kazakevičių (H. Zaremba),
P. Arminą Kunčinaitę Kulvietienę (H. Gulbė),
P. Aliną Lusikas Keskjula (H. Leopardas),
P. Juditą Vasiliauskaitę Radomskienę (H. Leliwa),
P. Margaritą Burbaitę Sriubienę (H. Nieczuja; H. Odyniec),
P. Rimvydą Svietlauską (H. Traszka),
P. Viktorą Šaferį (H. Ugianskis),
P. Raimundą Keršį (H. Zaremba).

Tegu Jūsų dienos bus kupinos prasmingų vilčių,

reikšmingų idėjų, geros valios bendražygių !

  

2023 m. gegužės 25 d. Šv. Jurgio Kankinio konvento vienuolyno renginių salėje įvyko KABD narių susirinkimas.

Renginio metu kviestinis svečias kultūros istorikas Eimantas Gudas pristatė naujausią savo kūrinį – monografiją „Mėlynas kraujas“.

Tai išsamūs tekstai ir studijos apie penkias įtakingiausias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gimines – neatsiejamą Europos elito epochos dalį. Tarsi per amžių rūką, autorius siekia įžvelgti įvairius klestėjimo, pakilimų,  nuosmukio ženklus.

Kultūros istorikas Eimantas Gudas apie įtakingiausias gimines pasakojo gyvai, pasitelkdamas daugelį prasminių iliustracijų. Intriguojančio pasakojimo metu tarsi pro istorijos šydą skleidėsi romantiškos ir dramatiškos istorijos, aptarti reikšmingi Lietuvai ir Europai istorijos įvykiai, istorinių asmenybių likimų gijos, LDK giminių genealoginiai ryšiai pasaulio aristokratijos paveiksle.

 

KABD informacija

  
Istorinėje Dubičių vietovėje iškilmingai paminėtos

1863–1864 m. sukilimo 160-osios metinės

 

2023 gegužės 5 d. Dubičiuose, Varėnos r.,  iškilmingai paminėtos 1863–1864 m. sukilimo 160-osios metinės bei pagerbtas 1863 m. sukilimo prieš carinę Rusiją dalyvių – Liudviko Narbuto ir jo bendražygių – atminimas. Šis sukilimas buvo solidari keturių tautų kova, siekiant susigrąžinti laisvę ir išsivaduoti iš Rusijos imperijos.

Minėjimas prasidėjo pėsčiųjų žygiu nuo L. Narbuto žūties vietos iki Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios. Vėliau šioje bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, po kurių minėjimas persikėlė prie 1863 m. sukilimo dalyvių paminklo. Susirinkusieji pagerbė sukilimo dalyvių atminimą, buvo prisiminta sukilėlių žūties istorija.

Renginyje dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės ir partnerių iš Lenkijos Respublikos Myslibužo (Myślibórz, iki 1945 m. Soldin) apskrities administracijų nariai, Myslibužo S. Dariaus ir S. Girėno vardo gimnazijos mokiniai, Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos atstovai, Nevyriausybinių organizacijų, stiprinančių Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT) nariai, asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovai, Valstybės sienos apsaugos pareigūnai, šauliai, istorinės atminties organizacijų nariai.

Renginio metu grojo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras, vyko Kauno pavieto Laisvųjų šaulių pasirodymas.

NOKT, LBKS vardu susirinkusius šventės dalyvius pasveikino Kristina Giedraitienė -  apžvelgė visuomeninių organizacijų veiklos svarbą, išsaugant ir perduodant jaunajai kartai istorinį paveldą, ypač iššūkių kupiname dabarties pasaulyje.

Istorinės atminties organizacijų vardu Artūras Giedraitis ir Kristina Giedraitienė Varėnos rajono savivaldybės merui Algiui Kašėtai, Lenkijos Respublikos Myslibužo apskrities vadovui Andrzej Potyra ir Lenkijos ambasados Lietuvoje pirmajam sekretoriui Daniel Slupek įteikė VšĮ LDK atminties rūmai ir asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas iniciatyva išleistus albumus „Praeities artefaktai(Dubičiai, 2019 m., sudarytojai prof. habil. dr. Arvydas Palevičius bei poetas Gintaras Patackas), pabrėždami svarbių Lietuvai istorinių įvykių minėjimo Dubičiuose tęstinumą: prisiminta, kad 2019 spalio 13 d. J. E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Dubičių parapijos kunigas klebonas Almantas Kibirkštis Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje pašventino paminklą „Rūpintojėlis“ (autorius skulptorius Saulius Kriščiukaitis), kuris dedikuotas svarbioms Lietuvai istorinėms datoms - Liublino unijos 450 metų jubiliejui ir  1920 07 12 taikos sutarties tarp Lietuvos ir Rusijos 100-osioms metinėms - paminėti. Paminklo pastatymo ir renginio iniciatoriai, vykdytojai bei rėmėjai buvo Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas, LDK atminties rūmai, Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino Ričardo Kliučinsko fondas, Dubičių parapijos bendruomenė, Kaniavos seniūnija. 

Dubičiai (Varėnos raj.) kronikose minimi nuo 1365 m. Čia stovėjo gynybinė pilis, vėliau Lietuvos Valdovų  dvarvietė. 1863 m. gegužės 4 d. sukilimo vado Liudviko Narbuto (istoriko T. Narbuto sūnaus) būrys buvo užpultas Rusijos kariuomenės dalinio 4 km nuo Dubičių kaimo. Per kautynes Liudvikas Narbutas žuvo. Kautynėse kartu su vadu žuvo 13 sukilėlių, jie buvo palaidoti bendrame kape, Dubičiuose, kur 1933 m. pastatytame paminkle įrašytos žuvusiųjų pavardės ir sukilėlių šūkis „Už jūsų ir mūsų laisvę“.

 

Parengė Kristina Giedraitienė

KABD Vadė

Autorės nuotraukos

  

  

  

  

 2023 m. balandžio 27 dieną Kauno Šv. Jurgio Konvento patalpose įvyko Draugijos narių susirinkimas.
Aptarta Draugijos veikla, numatyti 2023 metų renginiai, svarstyti Legitimacijų komisijos veiklos aspektai ir kt.
 
Draugijos nariai pasidalino įžvalgomis, aptarė veiklos perspektyvas.
 
Nuoširdžiai dėkojame aktyviai dalyvavusiems bajorams !
 
KABD informacija
 


 

Nuo  2023 m. balandžio 12 d. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Parko padalinyje (P. Lukšio g. 60) veikia bajorės Eugenijos Ivaškevičiūtės tapybos darbų paroda.

Parodos atidaryme dalyvavo ir KABD nariai. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Akimirkos iš parodos atidarymo: 

   

 
 

 2023 m. kovo 30 d., Kauno Šv. Jurgio Kankinio vienuolyno renginių salėje įvyko KABD narių susirinkimas.

 
 
Draugijos narė p. Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė pasidalino prisiminimais, įžvalgomis apie Smetonų giminės atstovų likimus įvairiais istorijos laikotarpiais.
 
Draugijos vadė Kristina Giedraitienė supažindino su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos išleista monografija „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktos signatarai“. Asociacijos - KABD, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas skyrė šiam leidiniui finansinę paramą. Bajorams - monografijos leidybai  suteikusiems finansinę paramą - dovanoti knygos egzemplioriai. 
Susirinkimo metu aptarti einamieji Draugijos reikalai, numatyti nauji renginiai.
 
Dėkojame atvykusiems bajorams, iki naujų susitikimų!
 
KABD Taryba
 
  
2023 m. kovo 3 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune buvo pristatyta Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos sumanyta ir išleista kolektyvinė monografija „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“. 

Knygos pristatyme  dalyvavo ir įžvalgomis pasidalino Europos Parlamento narys prof. Liudas  Mažylis, Kauno apskrities bajorų draugijos nariai, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė Kristina Giedraitienė, XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai,  knygos tekstų autoriai, rėmėjai,  visuomenininkai,  kauniečiai ir miesto svečiai.

Signatarų palikuonių vardu į susirinkusius renginio dalyvius kreipėsi p. Remigijus Gulbinas, taip pat žodį tarė prof. Arimantas Dumčius, leidyklos "Pasaulio lietuvių centras " vadovas p. Valdas Kubilius, Signataro Jono Vileišio kilmės tyrimo autorius p. Saulius Žaldokas - susirinkusiems priminęs, kad tądien Signataro dukra  p. Rita Vileišytė - Bagdonienė pasitinka 103-iąjį gimtadienį!

Nuoširdžią, pakilią šventės nuotaiką kūrė, renginį moderavo p. Vilius Kaminskas.

Dėkojame gausiai dalyvavusiems KABD nariams, iki naujų susitikimų!

KABD informacija

  

  

  

Nuotraukų autorius Raimundas Kaminskas.

 


 

LNM Signatarų namuose visuomenei pristatyta Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos sumanyta ir išleista knyga

„Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“.

Kolektyvinės monografijos sutiktuvės įvyko 2023 m. vasario 23 d. LNM Signatarų namuose, Vilniuje.

Į iškilmingą šventę atvyko knygos tekstų autoriai, Signatarų giminių palikuonys, visuomenininkai, Lietuvos archyvų, muziejų, valstybinių institucijų atstovai,  LNM Signatarų namų moksliniai darbuotojai, knygos rėmėjai – visi, padėję išleisti šią unikalią savo turiniu knygą.

Renginį moderavo dr. Valdas Selenis.

Sveikinimo žodį gausiai susirinkusiems svečiams tarė prof. Liudas Mažylis, LR Seimo narė Angelė Jakavonytė, LR Ministrės Pirmininkės patarėjas Darius Žeruolisp. Nijolė Petrulytė – Štriupkuvienė, LGHD nariai Kristina Giedraitienė, Sigita Gasparavičienė, Vidimantas Kučas, Vilius Botyrius, Saulius Žaldokas, gyd. Vilma Daugėlienė, skulptorius Saulius Kriščiukaitis.

Šios knygos sudarymą, leidybą inicijavo visuomeninė organizacija – asociacija Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija.

Kelerius metus Lietuvos ir užsienio archyvuose intensyviai dirbo keturiolika Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų.

Monografijoje pateikiami  kiekvieno signataro genealogijos apžvalginiai straipsniai su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis, kurios saugomos ne tik Lietuvos archyvuose, muziejuose, bet ir signatarų giminių rinkiniuose, tad dauguma jų publikuojamos pirmą kartą.

Remiantis  archyviniais dokumentais, sudarytos signatarų genealoginės schemos. Metrikinių dokumentų kopijos iš lotynų, lenkų, rusų ir kt. kalbų išverstos į lietuvių kalbą, knygoje pateikiamos išsamios vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra nepelno siekianti organizacija veikianti pagal LR asociacijų įstatymą, jos nariai dirbo visuomeniniais pagrindais, knyga išleista aukotojų lėšomis. Finansinę paramą suteikė asociacijos „Kauno apskrities bajorų draugija“, „Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas“.

Didelio visuomenės susidomėjimo, palankaus skaitytojų vertinimo monografija sulaukė ir 23-ioje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 2023.

Ruošiant leidinį, bendradarbiauta  su VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“ ir spaustuve UAB "Petro ofsetas". Knygos tiražas – 700 egz., apimtis – 528 psl.

Metų eigoje leidinį numatoma pristatyti renginių metu visoje Lietuvoje.

 

Kristina Giedraitienė

KABD Vadė

LGHD vadovė

 

  

   

 
2023 m. sausio 26 dieną Šv. Jurgio Kankinio konvento vienuolyno  salėje įvyko pirmas šiais metais Draugijos narių tradicinis susirinkimas.
 
Džiugu, kad atgaivinome primirštą tradiciją - pasakojimus apie garbingą protėvių praeitį. Giminės istorija šįkart maloniai sutiko pasidalinti  mūsų Draugijos narė
p. Neringa Fanstilytė-Pacevičienė. 

Išgirdome prisiminimus apie legendinę Lietuvos tarpukario asmenybę  - Sergejų Fanstilį (1884 - 1949 m.) - dvarininką, mecenatą, verslininką; privačių bendrovių steigėją ir akcininką; ryžtingą Lietuvos kariuomenės karininką, apdovanotą Vyčio kryžiaus ordinu; dosniai aukojųsį labdarai. P. Neringa Fanstilytė-Pacevičienė gyvai, įdomiai prisiminė šiuos ir kitus svarbius savo senelio - išskirtinės biografijos asmenybės gyvenimo epizodus. 

Susirinkimo metu aptarėme aktualius Draugijai klausimus, naujo žurnalo "Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. 2023 m. Nr. 3" leidybos aspektus ir kt.

 

 

KABD informacija

  
                                 Naujųjų Metų šventė 2023 m. sausio 7 d. Kaune,

Lietuvos Karininkų Ramovėje, Kunigaikščių menėje

 

 

Nutolo metai - kiekvienam iš mūsų atnešę savų išbandymų, darbų, lūkesčių...

Naujuosius pasitinkame su viltimi - tikėjimu, kad negandos nutols, taikos laikas išliks, visus suburs bendras darbas artimo gerovei ir Tėvynės labui.

Į tradicinę Naujametinę Lietuvos bajorų šventę susirinkę svečiai šiais linkėjimais dalijosi, didelį dėmesį skyrė labdarai, dosniai aukojo. Bajorijos istorija kupina puikių aukojimo, dosnumo pavyzdžių, tad ir šio šventinio renginio metu vyko puikių atsiliepimų sulaukusi labdaros-paramos loterija – kaip gilias mecenatystės tradicijas turinti dosnumo erdvė .

Ypatingai džiugino pačių bajorų (ar bajorų giminių) įsteigti, aukojami prizai – knygos, paveikslai, meno dirbiniai, rankdarbiai, saldžios dovanos. Su dideliu nuoširdumu bajorų  menininkų, verslo, kultūros atstovų labdarai skirtos dovanos suteikė daug  džiaugsmo jas laimėjusiems bajorams, o visos loterijai ir labdaros aukcionui skirtos lėšos bus perduotos Šv. Jurgio Kankinio konvento bažnyčios reikmėms. Šiuo nelengvu laikotarpiu ši parama yra ypatingai laukiama.

Šventės metu koncertavo Kauno muzikinio teatro solistai - Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureatai, bendrijos "Harmonijos renginiai" nariai: Gytis Murauskas, Emilija Bagdonaitė; akomponavo pianistė Domantė Matulevičiūtė. Dviejų dalių koncertinėje programoje skambėjo arijos iš žinomiausių operų, operečių.

Nuoširdžią, džiaugsmingą vakaro nuotaiką kūrė vedantysis p. Vilius Kaminskas.

Dėkojame visiems bajorams už nuostabią šventę, kurią sukūrėme visi kartu!

Iki naujų susitikimų, prasmingų darbų ir švenčių!

 

Kristina Giedraitienė

KABD Vadė

  

  

 

   
     Mielieji, 
 

... Vėl nutolsta dienos, dovanodamos savitą patirtį kiekvienam iš mūsų...

Palydėdami praeinančius metus, linkėkime vieni kitiems santarvės, skalsos, sveikatos, taikos.

Bendrumo valandėlės ir dienos tegu mus vienys, džiugins, suteiks mūsų darbams ir susitikimams prasmę.

Dievo palaimos, artimųjų bičiulystės, prasmingų troškimų ir bendražygių jiems išsipildyti nuoširdžiai linkėdama, sveikinu Jus, Jūsų šeimas, artimuosius.

 Jaukių Šv. Kalėdų, viltingų Naujųjų Metų!

 
Kristina Giedraitienė
KABD Vadė
 
 


 
Gerbiamieji bajorai, 
 
Sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius,
2022 m. gruodžio mėn.
mininčius garbingas Jubiliejines sukaktis!
 
 
 P. Viltę Maksimovaitę - Aleksynienę (H. Lubicz);
 
 P. Indrę Blaževičiūtę (H. Lapė, Lis);
 
 P. Vitą Čirūnaitę - Čepėnienę (H. Rudnica);
 
 P. Zigmą Maksimovą (H. Lubicz).
 
 
Prasmingų siekių, nuoširdžių bendražygių Jūsų darbuose,
visokeriopos sėkmės
Jums nuoširdžiai linki Kauno apskrities bajorų Draugijos nariai.
 
 


 

Jaunųjų bajorų Kalėdinė šventė

 

2022 m. gruodžio 31 dieną jaunieji Draugijos nariai ir jų tėveliai, seneliai rinkosi į Kalėdų laikotarpio šventę – saldžią edukaciją – degustaciją Kauno senamiestyje, kavinėje "Šokoladinė".

Nuotaikingo renginio metu buvo pasakojama apie šokolado atsiradimo istoriją, dalyviai patys stebėjo, kaip gaminamos šokolado figūrėlės, rankų darbo saldainiai. Visi susidomėjusieji galėjo patys pabūti šokolado meistrais ir pasigaminti savo šokoladinių saldainių. Svečiai ragavo ir saldžiųjų "kūrinių" - šokolado fondiu su šviežiais vaisiais.

Nuoširdžiai dėkojame visiems šventės dalyviams, taip pat renginio sumanytojai KABD Tarybos narei p. Liudvikai Markauskienei!

 

 KABD informacija

 

  

Apdovanoti projekto „Giminės medis-2022“ kūrybinių darbų nugalėtojai

(KTKC pranešimas spaudai, 2022 m. lapkričio 25 d.)

„…keičiasi, tradicijos, papročiai, bet lieka šilti prisiminimai…“ 

(Vytenis Tomkus 13 m., Čekiškės P. Dovydaičio gimnazija)

 

2022 lapkričio 24 dieną virtualioje aplinkoje vyko respublikinio projekto „Giminės medis-2022“ baigiamasis renginys – kūrybinių darbų parodos pristatymas, projekto apibendrinimas, konkurso dalyvių apdovanojimai. Kauno tautinės kultūros centras konkursą rengia nuo 1999 metų.

Organizatorių ir partnerių tikslas pakviesti vaikus, jaunuolius ir jų šeimos narius, į simbolinę kelionę po savo šeimos praeitį, gimtąsias protėvių vietas: tyrinėti ir užrašyti giminės istorinį paveldą, genealogiją, tapti šeimos muziejininku, įprasminant tautos istorinę ir kultūrinę atmintį, nes šeima – valstybės pagrindas.

Šiais metais konkurso darbų temos: „Giminės medis“, „Giminės herbas“, „Šeimos relikvija ir fotografija“. Juos pateikė daugiau nei 100 vaikų, jaunuolių iš Ignalinos, Jurbarko, Jonavos, Klaipėdos, Kupiškio, Mažeikių, Pasvalio, Prienų, Radviliškio, Šalčininkų, Ukmergės, Šiaulių, Vilniaus, Kauno miestų ir rajonų. Trečius metus kūrybinius darbus vertina ne tik komisija, bet gali balsuoti visi prisijungę prie KTKC internetinės svetainės. Šiais metais čia apsilankė ir balsavo daugiau nei 1700 lankytojų.

Virtualiame renginyje dalyvius linksma daina pasveikino Kauno tautinės kultūros centro ansamblio „Sodailio“ jaunieji muzikantai, vadovė Jūratė Dailydėnienė. Kalbėjo Kauno apskrities bajorų draugijos vadė, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė p. Kristina Giedraitienė, projekto koordinatorė Kauno tautinės kultūros centro metodininkė Jurgita Kilikauskienė, metodininkė Eglė Vindašienė.

Geriausių kūrybinių darbų autoriai buvo apdovanoti Kauno tautinės kultūros centro padėkomis ir atminimo dovanomis bei Kauno apskrities bajorų draugijos įsteigtais prizais.

Kauno tautinės kultūros centras dėkoja visiems dalyviams – vaikams ir jaunuoliams, jų mokytojams, tėveliams, kurie skatina mokinius dalyvauti projekte, padeda rinkti, sisteminti, apipavidalinti kūrybinius darbus ir juos įkelti į konkurso organizavimo platformą.

Dėkojame mūsų ištikimiems bičiuliams Kauno apskrities Bajorų draugijai, rėmėjams: Lietuvos Bajorų kraštų susivienijimui, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai, Giedraičių šeimos labdaros ir paramos fondui, poniai Kristinai Giedraitienei.

Konkurso nugalėtojai: http://ktkc.lt/renginys/gimines-medis-2022-apibendrinimas/

Organizatorius – Kauno tautinės kultūros centras

Partneris – Kauno apskrities bajorų draugija

www.ktkc.lt

 

 (KTKC archyvo nuotraukose - konkurso laureačių - Patricijos Žebuolytės sukurtas šeimos herbas, Ugnės Jurevičiūtės giminės medis)

  

 

 


 

Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo iškilmės Kaune

 

2022 m. lapkričio 26 dieną į Šv. Jurgio Kankinio konvento bažnyčią Kaune susibūrė bajorų palikuonys ne tik iš visos Lietuvos, bet ir už Atlanto nutolusių kraštų. Tądien į Lietuvos Bajorų Kraštų Asociacijos Draugijų narių gretas priimta 16 naujų bajorų palikuonių, dokumentais patvirtinusių bajoriškos giminės tęstinumą.

Šv. Mišias už garbingą protėvių atminimą aukojo Šv. Jurgio Kankinio konvento gvardijonas kunigas Tomas Žymantas, prasmingą homiliją apie istorinės atminties tęstinumą pasakė diakonas br. Saulius Bernardas Belickas.

Iškilmingą Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimą pradėjo Lietuvos bajorų Garbės Vadas, vyriausias Kauno Rotušės ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius. Šventės dalyvius sveikino Kauno apskrities bajorų Draugijos Vadė Kristina Giedraitienė, Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Vadas Egidijus Matulevičius.  Bajorystės Pripažinimo Aktai įteikti 16 bajorų.

Šventės metu visuomenei pristatyti naujausio tęstinio LBKS žurnalo "Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. Nr. 2. 2022 m." numeriai, sulaukę didelio bajorų ir šventės dalyvių susidomėjimo. Žurnalo puslapiuose - asociacijos narių tekstai, moksliniai straipsniai, publikuojamos fotografijos - pasaulinių foto konkursų laureatų darbai.

Žurnalo autorių tarpe - viešnios iš Lenkijos, poetės, "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikuonių asociacijos" prezidentės Iwonos Zavišos Chržanovskos eilėraščiai.

Šių metų naujoji žurnalo rubrika - Jaunųjų raštai - su Kauno tautinės kultūros centro keletą dešimtmečių organizuojamo moksleivių konkurso "Giminės Medis" laureatų darbais. Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas, Kauno apskrities bajorų Draugija yra nuolatiniai šio konkurso rėmėjai, laureatus apdovanoja padėkos raštais, knygomis, leidiniais, o šiemet trijų laureatų darbai publikuojami žurnalo puslapiuose. Tikime, kad ši idėja bus prasminga, įkvėps jaunąją kartą išsaugoti pradėtą giminės atminimo puoselėjimo kelią...

Iškilmių metu koncertavo ir nuoširdžių aplodismentų sulaukė Kauno mišraus choro "SALUTO" nariai (meno vadovė Ramutė Štreimikytė, akomponavo Kęstutis Paulaitis). 

Pakilios, vienijančios šventės nuotaiką išsinešėme į savus namus - kad su bendraminčiais vėl susiburtume prasmingiems darbams Protėvių Garbei!

 

Parengė Kristina Giedraitienė

KABD Vadė

  

 

 

 Įvyko KABD narių susirinkimas

 

2022 m. lapkričio 24 d. Šv. Jurgio Kankinio konvento vienuolyno patalpose įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos narių susirinkimas.

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Jurgio Kankinio Konvento gvardijonui kun. Tomui Žymantui, diakonui br. Sauliui Bernardui Belickui, atvykusiems į susitikimą ir gausiai susirinkusiems KABD bendruomenės nariams apžvelgusiems Konvento įsikūrimo Lietuvoje, vienuolyno bažnyčios istoriją nuo XV a. Pasidžiaugta atgimusia bažnyčia, pasidalinta dar laukiančiais restauravimo darbų planais, diskutuota apie bendruomenės narių paramą, dėmesingumą jau keletą dešimtmečių vykdomiems bažnyčios atstatymo darbams.

Renginio metu buvo pristatytas ir didelio narių susidomėjimo sulaukė naujas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo leidinys - tęstinis žurnalo numeris "Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. Nr. 2. 2022 m."

Šio numerio naujiena - rubrika "Jaunųjų raštai" - jau daugelį metų vykstančio Kauno tautinės kultūros centro rengiamo moksleivių konkurso "Giminės Medis" 3 laureatų darbų publikacijos. Asociacijos Kauno apskrities bajorų draugija, Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas yra nuolatinės šio konkurso rėmėjos. Labai tikimės, kad būtent jaunieji šeimų, giminių istorijų saugotojai, puoselėtojai bus ta versmė, kuri gaivins istorinę atmintį iš kartos į kartą.

Dėkojame leidinio rėmėjams, autoriams, linkime įdomių ir prasmingų atradimų žurnalo puslapiuose maloniems skaitytojams!

Iki malonių susitikimų!

Parengė Kristina Giedraitienė

KABD Vadė

  

 
 
2022 m. spalio mėn. KABD narių susirinkimas - Lietuvos respublikos
istorinėje Prezidentūroje Kaune 
 
     
2022 m. spalio 27 d., Kauno apskrities bajorų draugijos nariai lankėsi LR istorinėje Prezidentūroje, kurioje eksponuojamas autentiškas modernios valstybės gimimo dokumentas – Lietuvos Tarybos Nutarimas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, pasirašytas 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje.
Jau netrukus šis dokumentas bus grąžintas nuolatiniam saugotojui į Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politinį archyvą. 
 
Apie Vasario 16-osios Akto sukūrimo ir pasirašymo aplinkybes, dokumento perdavimo užsienio valstybių atstovams ypatumus, likimą neramiais XX a. karų, sumaiščių metais ir atradimą archyvuose naujaisiais laikais, dar laukiančiais iššūkiais - ieškant pradingusio mašinraščiu sudaryto originalo - įžvalgomis pasidalino Europos parlamento narys prof. Liudas Mažylis
 
Dėkojame gerbiamam Profesoriui už mūsų bendruomenei skirtą laiką, ypač turiningą popietę; dėkojame gausiai dalyvavusiems Draugijos nariams!
 
 
KABD Taryba
 
  
  
 
 


 
 
Gerbiamieji bajorai, 
 
Sveikiname Kauno apskrities bajorų draugijos narius,
2022 m. rugsėjo-spalio-lapkričio mėn.
mininčius garbingas Jubiliejines sukaktis!
 
 
P. Laurą Baltrėnaitę-Zablockienę (H. Taczala);
P. Jūratę Mačiulytę-Bartkuvienę (H. Kosciesza);
P. Ievą Neniškytę-Kaušinienę (H. Ostoja);
P. Kristiną Jagelavičiūtę-Šarkienę (H. Ostoja);
P. Ramūną Gelžinį (H. Mikulinsky);
P. Ireną Volkevičienę (H. Raktas);
P. Vytautą Sniešką (H. Nieczuja);
P. Gražiną Kiserauskaitę-Mockienę-Laurutienę (H. Gervė);
P. Liutaurą Adomavičių (H. Kirvis).
 
Prasmingų dienų, kūrybinių idėjų, bendraminčių svajonėms įgyvendinti
Jums nuoširdžiai linkime!
 
 
 
 
 


 
 Melno taikos sutarties 600-osioms metinėms (1422-2022) - skulptūrinė kompozicija
 
Gerbiamieji Bajorai,
 
 
2022 m. rugsėjo 30 dieną, Sudargo mieste įvyko iškilmingas renginys, kurio metu visuomenei pristatytas ir atidengtas 
  paminklas, skirtas Melno taikos sutarties 600-osioms metinėms atminti.
 
 
Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 
Vyko paminklo pašventinimo ceremonija, iškilmingas atidengimas. Renginio metu pasitikti Vyčių žygio (kairiuoju Nemuno krantu nuo Kriūkų iki Sudargo) dalyviai.
 
Iškilmingoje šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai, užsienio šalių ambasadoriai ir diplomatinių atstovybių nariai, Šakių raj. savivaldos darbuotojai, Sudargo bendruomenė, visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų vadovai ir nariai. Koncertinę programą paruošė Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestras (kapelmeisteris Ričardas Kukulskis, dirigentas Kazys Daugėla).
 
 
Dėkojame Kauno apskrities bajorų draugijos nariams už suteiktą paramą paminklo statybos darbams, už visokeriopą pagalbą ir palaikymą - paminklas,  sukurtas istorinei atminčiai įamžinti, yra pastatytas ir visų jūsų gera valia ir finansine parama.
 
Plačiau apie renginį - LRT laidoje "Panorama", 2022 m. rugsėjo 30 d.,
 

Renginį įamžino bajoras Steponas Kubeckas, nuorodos Youtube kanalu:

2022 09 30 F. nr. 829 aut. St. Kubeckas. Melno sutarčiai 600m.

0:03 / 47:48

https://www.youtube.com/watch?v=5B7w7coDWsk&t=61s 

2022 09 30 Filmo nr. 830 aut. St. Kubeckas Melno sutartis 600m.

https://www.youtube.com/watch?v=InsjJRn1bZs

Apie šventę informaciją paskelbė Kanados lietuvių dienraštis "Tėviškės žiburiai"

https://tevzib.com/lt/iamzinta-istorine-melno-taikos-sutartis/

Plačiau apie renginio iniciatorius, projekto rėmėjus ir partnerius - Lietuvos

Bajorų Kraštų Susivienijimo tinklapyje - lbkslietuva.eu 

https://lbkslietuva.eu/melno-taikos-sutarties-600-osioms-metinems-1422-2022-skulpturine-kompozicija/   Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nariai kartu su kitomis istorinės atminties išsaugojimo veiklą vykdančiomis organizacijomis inicijavo reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio - Melno taikos sutarties - 600-ųjų metinių sukakties (1422-2022) įamžinimą, pastatant paminklą Sudargo mieste. Pagal Melno taikos sutartyje nustatytą sieną, dalis ribos nuo Vištyčio ežero iki Nemuno upės ties Sudargu yra nepakitusi nuo 1422 metų - unikalus atvejis visos Europos istorijoje. Paminklo autorius skulptorius  Saulius Kriščiukaitis. Paminklas pastatytas išskirtinai rėmėjų lėšomis.
Paminklo idėjai ir įgyvendinimui buvo pritarta LBKS Suvažiavime 2021-11-27; Kauno apskrities bajorų draugijos Seimelyje 2021-10-19 d.

Paminklo kompoziciją sudaro simboliniai elementai: laiptai - politinio sprendimo siekimas; gotikinės arkos skilimas viršuje - priešiškų šalių susitarimas dėl taikos vis tiek nelieka draugiškas (meniškumo sprendimas, suteikiant gotikinei architektūros detalei dinamikos); kalavijas - ne kovinėje padėtyje atremtas kalavijas simbolizuoja kovų ir nesutarimų pabaigą, bet kaip ginklas išlieka budrumo simboliu. 

LR Seimas paskelbė 2022 metus Sūduvos metais, pabrėždamas, kad 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taikos sutartį, Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

1422 m. rugsėjo 27 d. taika, pasirašyta su Vokiečių ordinu lietuvių-lenkų kariškoje stovykloje, prie Melno ežero, netoli Osos upės, dešiniąjame Vyslos krante,  sienos buvo taip nustatytos:

“... Sūduvos žemės, taikos labui, turi likti ... Lietuvos kunigaikštijai, šiose sienose:

... reikia keliauti tiesiai iki kitos lygumos, vadinamos Merūniške, ir nuo Merūniškės einant tiesiog iki ežero, vadinamo Vištyčio (Dvystytz), tačiau taip, kad tas ežeras visai paliktų Ordino pusėje, ir nuo to ežero, kaip galima tiesiau, eiti iki upės, vadinamos Lieponos (Lepūną), ištakų arba šaltinių. Nuo tos upės reikia eiti iki ten, kur ji įteka į Širvintos upę, o toliau leidžiantis Širvintos upe iki jos pabaigos, kur ji įteka į Šešupės upę. Toliau keliaujant tiesiog per dykrą iki Nemuno upės kranto, kur iš priešingosios pusės yra upė, vadinama Šventąja, ten, kur ta Šventoji įteka į minėtąją Nemuno upę, — tiek dėl Sūduvos žemės...“.

Pagal Melno taiką Vokiečių ordinas galutinai atsisakė bet kokių teisių ne tik į Užnemunę (Sūduvos kraštą), bet ir į Žemaitiją. Ši data yra teisinės ir politinės Žemaitijos nepriklausomybės istorinis taškas. Taip pat teritorija tarp Palangos ir Šventosios, kurios ypač siekė Vokiečių ordinas, atiteko Lietuvai (ji gavo priėjimą prie Baltijos jūros); taip buvo perskirti Vokiečių ordinas ir Livonijos ordinas.

Melno taika iš esmės buvo pergalės prieš Vokiečių ordiną Žalgirio mūšyje (1410) rezultatas, taip baigiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karus su Vokiečių ordinu.

KABD informacija; nuotraukų autorius p. Egidijus Matulevičius

  

  

  

 

 

 
 Gerbiamieji bajorai, 
 
 Paskelbti šiemetinio JAV organizuojamo pasaulinio foto konkurso IPA_22 nugalėtojai. Neabejingi fotografijai nuotraukas prizininkes gali pasižiūrėti įvedę nuorodą: https://photoawards.com/winner/?compName=IPA+2022   
 
    Šiemet KABD nario Dr. Vitolio Sekliuckio nuotraukų serija „Jūros lagūnų spalvų paletė“ laimėjo nominacijos diplomą (Official Selection) kategorijoje Vaizduojamasis Menas / Peizažas. Nuotaukos padarytos Sokotros saloje. Norint jas pasižiūrėti, reiktų įvesti nuorodą:  https://www.photoawards.com/winner/zoom.php?eid=8-1650727496-22  
 
    Gerų įspūdžių!
KABD informacija
 


 
Istorinės atminties popietė Medvėgalio papėdėje
 
2022 m. rugpjūčio 6 d. visuomeninių organizacijų atstovai susirinko Karūžiškės dvare - pasveikinti dvaro šeimininkės, atkūrėjos ir puoselėtojos p. Snieguolės Jurskytės garbingo jubiliejaus proga, linkėdami šviesių dienų, sveikatos, kuo greičiau sustiprėti. 
 
Visi lankytojai ir svečiai, užklydę piligrimai dalyvavo Šv. Mišiose, prisimenant p. Snieguolės giminės protėvius, aplankė atstatomą partizanų bunkerį-memorialą.
 
Karūžiškės dvare nuoširdus ir nenuilstantis istorijos saugotojas p. Domas Akstinas maloniai ir įtaigiai supažindino svečius su nuolatinėmis ir naujomis dvaro svirne parengtomis ekspozicijomis, dokumentų rinkiniais.
 
Tai nuostabi patirtis - nuolat žavinti p. Snieguolės ir p. Domo Akstinų istorinės atminties puoselėjama versmė, prie kurios visi laukiami...
 
  
   
 
 


 
Gerbiamieji bajorai, 
 
 nuoširdžiai sveikiname Draugijos narius,
 
rugpjūčio mėn. mininčius  Jubiliejines
 
šventes!
 
 
P. Snieguolę Mariją Oną Jurskytę (H. Prus I) LBKS Garbės bajorę, ilgametę Kauno
apskrities bajorų draugijos Tarybos narę, istorinės atminties liudytoją ir sergėtoją,
Karūžiškės dvaro sodybos atkūrėją ir puoselėtoją;
 
P. Mildą Gaigalaitę (H. Zaremba);
 
P. Raimondą Lolitą Biliukaitę-Pažarauskienę (H. Boncza);
 
P. Gertrūdą Rimkutę (H. Tarnawa).
 
 
Viltingų, kūrybingų, bendrystės Metų
Jums linki Kauno apskrities bajorų Draugijos nariai.
 
 
 
 


 

Forumas dvaru paveldo aktualijoms aptarti
 
2023 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rumuose ivyko Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotas ir  kartu su Lietuvos Respublikos kulturos ministerija, Valstybine kulturos paveldo komisija, Kulturos paveldo departamentu prie Lietuvos Kulturos ministerijos parengtas forumas dvaru paveldo aktualijoms aptarti.
Forumo metu Lietuvos Respublikos institucijos, organizacijos, ekspertai, dvaru valdytojai diskutavo apie dvaru sodybu apsaugos teisinio reguliavimo, tyrimu, valdysenos ir iveiklinimo iššukius. Buvo aptartos galimybes ir potencialas, kuriuos vietos bendruomenems, savivaldai ir visai šaliai atveria kulturos paveldo objektu išsaugojimas bei atverimas visuomenei.
Išskirtinis forumo dalyviu demesys buvo skiriamas instrumentams, kurie dvaru sodybu apsaugai gali tureti esmine reikšme: diskutuota apie nauja Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo pakeitimo istatymo redakcija, aptarti dvaru apsaugos programos konturai, pristatytos ekspertiniu instituciju perspektyvos ir vertinimai del neprivatizuotinu dvaru sarašu sistemiškumo ir kompleksiškumo.
Diskusiju metu Lietuvos bajoru kraštu susivienijimo atstove Kristina Giedraitiene konferencijos dalyvius supa˛indino su šiu dienu aktualiu klausimu – vykdant atsinaujinanciu elektros gavybos šaltiniu pletra, irengiamus didelio aukštingumo vejo jegainiu parkus Lietuvos teritorijoje. Šie dariniai esmingai keicia šimtmecius kurta kraštovaizdi, gresmingai priarteja prie kulturos paveldo objektu, regioniniu parku, hidrografiniu draustiniu. Renginio metu svarstyta šiai svarbiai temai parengti atskira diskusija.
 
Parengta pagal Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informacija.
LBKS informacija
Nuotrauku autoriai – Arturas Giedraitis; Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dackus

Gruodis 2023
Pr A T K P Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dabar svetainėje 14 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas