Už kalbą, tautą ir tėvynę!

Sveiki apsilankę, pasiklausykite mūsų himno
"Maskva Jūsų niekad nepavergs, jei Respublikos pilietis pats nenorės tapti maskvėnu"
rašė Žanas Žakas Ruso
"Tas, kuris tiki Laisve ir laikosi LIETUVOS Statuto, yra lietuvis"
ištrauka iš XIX a. 4 deš. "Lietuvių katekizmo"
«Lietuvos dvarai»«Kauno pilis»«Vytauto Didžiojo karo muziejus»«LDK Valdovų rūmai»«Biržų pilis»

«1»«2»«3»«4»«5»«6»«7»«8»«9»«10»«11»«12»«13»«14»«15»«Mediateka»«Kauno bajoro nario mokestis»

Pranešame, kad nuo 2017-11-01 Kauno apskrities Bajorų draugijos buveinė, adresu Laisvės al. 39-4, Kaunas

Kauno apskrities Bajorų draugija, 2017 m. (spalio mėn.) Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčiai, esančiai adresu Papilio g. 7, Kaune, jos restauracijai skyrė 500 eurų tikslinę paramą.

LIETUVOS KILMINGŲJŲ IR JŲ PALIKUONIŲ ASOCIACIJŲ KOALICINĖ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJA


ARTIMIAUSI ĮVYKIAI / 2017 METŲ KABD PROGRAMA

2018-01-07 12.00 val. Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišios ir LDK istorinės atminties organizacijų renginys, kuriame bus įšventinami nauji nariai. 14.00 val. Kauno bajorų ir LDK istorinės atminties organizacijų organizuojamas Naujametinis renginys restorane "Miesto sodas", adresu Laisvės al. 93, Kaunas. Į šventinį renginį kviečiami visi Lietuvos bajorai, registruotis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. .
2017-11-30 18.00 val. Kauno apskrities Bajorų draugijos narių lapkričio mėnesio susirinkimas, naujoje buveinėje adresu  Laisvės al. 39, Kaune.

2017-11-28 14.00 val. Kauno tautinės kultūros centre, adresu Adomo Jakšto g. 18, Kaune, įvyks Respublikinio projekto "Giminės medis-2017" apibendrinimas - konferencija, kūrybinių darbų konkurso dalyvių (mokyklinio amžiaus vaikų) apdovanojimai. Vieni iš šio renginio organizatorių ir Kauno apskrities Bajorų draugijos Įvaizdžio grupė. Kviečiame dalyvauti!

PRAĖJĘ ĮVYKIAI

2017-11-19 Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje Kauno bajorai ir kitos visuomeninės organizacijos, tikintieji rinkosi bendrai maldai į iškilmingas Šv. Mišias. Taip pat sveikinome garbės bajorą, gvardijoną brolį Saulių Paulių Bytautą, gražaus 60-ies metų jubiliejaus proga.


2017-11-18 Kauno bajorai su šeimos nariais vyko į Šiaulių bajorų suorganizuotą renginį "Rudens gėrybių kraitė", Kurtuvėnų žirgyno konferencijų salėje, Parko g. 2, Kurtuvėnuose, Šiaulių r., kur rudenėjan ir vėstant orams pabuvome malonioje draugijoje, pabendravome ir pasivaišinsime mūsų bajorų pagamintais vynais ir patiekalais iš rudens gėrybių. Taip pat turėjome ekskursiją po Kurtuvėnų dvarvietės teritoriją, bažnyčią ir jos rūsius, išklausėme apie jauno vyno šventės "Božole" tradicijas, o mažieji bajoraičiai pajodinėjo žirgais.2017-11-14 Kauno rajone Raudondvario pilyje įvyko konferencija "Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais", kuri buvo skirta prezidento Kazio Griniaus ir ministrų Jono Prano Aleksos bei Mykolo Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms.

1942 m. lapkričio 14 d. Kaune nacių generaliniam komisarui Teodorui Adrianui von Rentelnui buvo įteiktas pilietinis dokumentas, kurį istorikai dažnai vadina Trijų memorandumu.
Šiame memorandume buvo protestuojama prieš Lietuvos kolonizavimą, lietuvių ir lenkų ūkininkų turto grobimą, žydų ir kitų tautybių žmonių žudymą. Svarbu ir tai, kad buvo įvardintas pagrindinis lietuvių tautos tikslas – atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę.


2017-11-10 2017-11-10 (penktadienį) 17.00 - 19.00 val. Kauno apskrities Bajorų draugijos bendruomenė dalyvavo renginyje "Protų mūšiai" Kauno miesto rotušėje, Rotušės a. 15, Kaune, kurį organizavo Valdovų rūmai. Penkiuose turuose mums buvo paruošta po 10 klausimų apie muziejininkystę, archeologiją, kultūros paveldą, įdomybes ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istoriją, politiką, asmenybes bei kultūrą. Nelaimėjome, tačiau galvų nenuleidžiame ir su naujomis jėgomis dalyvausime sekančiais metais. Į finalą patekusiems Kauno, Alytaus, Biržų, Marijampolės, Plungės atstovams linkime sėkmės Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose!2017-11-04 Kauno bajorai Jonavos rajone medžiojo. XX a. pr. vis dar buvo paplitusi nuomonė, kad kiekvienas bajoras gimsta medžiotoju. Sezoninei medžioklei dvare buvo pradedama ruoštis prieš dvi - tris savaites: išsiuntinėjami pakvietimai, sudaromas medžiojimo planas, kuriame pažymimos varovų ir dalyvių vietos, ruošiamos bričkos medžiotojams ir vežimai sumedžiotiems žvėrims, su virėja ir ūkvede aptariamas valgiaraštis. Lapkričio 3, medžiotojų globėjo šv. Huberto dieną, po medžioklės vykdavo jaunų bajorų įšventinimas į medžiotojus. Jaunuoliui, laikančiam šautuvą kairėje rankoje ir priklaupusiam ant vieno kelio, reikėdavo dešine paliesti pirmąjį nušautą žvėrį ir leistis būti pateptam to žvėries krauju. Lietuvoje šis ritualas būdavo du kartus: antrą kartą - nušovus pirmąjį vilką. Vilko iškamšą arba kailį jaunas medžiotojas gaudavo atminimui. Dvaruose buvo laikomi įvairių rūšių medžiokliniai šautuvai, bet kokybiškiausiais buvo laikomi "Holland & Holland", "James Purdey & Sons", "Westley Richards." (Maja Łozińska. "W ziemiańskim dworze"). Bajorų medžioklę vaizdžiai aprašė lenkų rašytojai Józef Weyssenhoff ir Michał Pawlikowski. Daugelis medžioklę mėgo ne tiek dėl grobio, kiek dėl poreikio pabūti gamtoje, pajusti jos žavesį, sezonų kaitos grožį.

Šaukėnų bajoraitė Magdalena z Nalęcz-Gorskich Komorowska atsiminimų knygoje "Sugrįžimas į Žemaitiją" rašė: "Rytą trimito garsui paskelbus medžioklę, šunidėje kilo neapsakomas triukšmas. Džiugiai skalijo imami žygin, iš nevilties kaukė paliekami. Miške eigulys Balcevičius su šunimis dingo krūmyne, o medžiotojai traukė į jiems skirtas vietas. Ilga tylos valandėlė, tada tolimas signalas – šunys pajudėjo, ir vėl tyla iki pirmo šuns unkštelėjimo. Varovai tolsta, artėja, daro lanką, o trimito garsas vadovauja šunims ir informuoja medžiotojus. Paskui vienas šūvis, dar keli, ir jau džiugus trimitas praneša, kad nušauta lapė."


2017-11-03 minimas Šv. Hubertas ir švenčiama Medžiotojų diena, Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje 18.00 val. vyko Šv. Mišios, kuriose gausiai susirinko Kauno medžiotojų draugijos su šeimomis, jų tarpe buvo ir Kauno bajorai. Po mišių vaišinomės medžiotojų klubų vaišėmis. Užfiksavome keletą akimirkų kuriomis dalinamės.

Šią dieną nuo seno Lietuvoje prasidėdavo medžioklės sezonas. Lietuvių pagonių medžioklės deivė buvo Medeinė. Romėnai turėjo medžioklės deivę Dianą, o graikai – Artemidę. Įsigalėjus krikščionybei, Medžioklės diena sutapatinta su šv. Huberto varduvėmis. Šv. Hubertas laikomas medžiotojų globėju. Fransua Hubertas gimė apie 655 m. Jis buvo Burgundijos hercogo Huberto sūnus. Jaunasis Hubertas mėgo kraugerišką medžioklę ir puotas. Anot legendos, vieną šv. Kalėdų vakarą Hubertas išjojo medžioti ir pamatė elnią su didžiuliais dešimties atšakų ragais. Jis pasiruošė sviesti ietį, bet pargriuvo. Elnią nutvieskė šviesa ir tarp jo ragų Hubertas pamatė šviečiantį auksinį kryžių. Nuo to laiko jaunuolis atsisakė aukštų titulų ir gyveno atsiskyrėlio gyvenimą.


2017-11-01 Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS) ir Lietuvos sąjūdžio Kauno Taryba organizavo tradicinį žuvusiųjų už Lietuvą savanorių, karių, partizanų, sukilėlių, šaulių, mirusių LLKS narių ir sąjūdiečių pagerbimą Vilijos parke (prie Juozapavičiaus pr.) buvusių Lietuvos karių kapinių vietoje prie paminklo "Žuvusiems dėl Tėvynės", Kauno senose kapinėse (Vytauto pr.) prie paminklo "Žuvome dėl Tėvynės" bei Aleksoto senosiose kapinėse prie paminklo "Pieta". Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius ir mirusius, kurias aukojo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM su kun. Juozu OFM. 

Pagerbime dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos, Kauno apskrities bajorų draugijos, Kauno jungtinio demokratinio judėjimo, Kauno ukrainiečių bendrijos, Ukrainos stačiatikių bažnyčios prie Kijevo patriarchato "Visų Ukrainos žemės šventųjų" religinės bendruomenės Lietuvoje, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA), Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos bei  Kovo 11-osios gatvės bendrijos atstovai, Kauno sąjūdiečiai ir svečiai. Bajoro Romualdo Jakubonio kalba - gyvas liudijimas


2017-10-26 įvyko spalio mėnesio Kauno bajorų bendruomenės susirinkimas, LK Kauno įgulos Karininkų ramovės Kunigaikščių menėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune. Renginio tematika gedulas, artėjant lapkričio 1-ąjai - visų Šventųjų ir mirusiųjų dienai, prisiminėme anapilin išėjusius bajorus, išklausėme įdomių bajorų kalbų, mėgavomės Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivės atliekamomis dainomis, kurios mokytoja mūsų bendruomenės narė Virginija Daugirdienė. Renginio pabaigoje bendravome prie vaišių stalo. Turiningai praleistas paskutinis mėnesio ketvirtadienio vakaras. Sekantys susirinkimai [NARIŲ SUSIRINKIMAI].


2017-10-25 Kauno apskrities bajorų draugija su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Taip pat skaitykite apie tai LPKTS.LT svetainėje.

Nuotraukoje - LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas ir Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas.


2017-10-21 Kauno miesto rotušėje įvyko kūrybinės šeimų dirbtuvės "Mano šeimos herbas", kuriose dalyvavo Kauno bajorai su bajoriukais. Užsiėmimo metu 8 šeimos kūrė savo idėjas - vaikai kartu su tėvais sužinojo Kauno miesto herbo tradiciją ir pasigamino iš molio savo giminės simbolį, kartu įdomiai praleido laiką. Taip pat buvo pristatyta Kauno miesto rotušė ir apžiūrėti muziejaus eksponatai. Daugiau nuotraukų.


2017-10-14 istorinėje Kauno pilies teritorijoje ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, Papilio g. 7, Kaune įvyko renginys, skirtas paminėti Tado Kosciuškos 200-ąsias mirties metines. Renginyje dalyvavo šimtai žmonių iš Lenkijos (Lenkijos atstovo organizuota paroda), visos Lietuvos: Kauno, Vilniaus, Ukmergės, Šiaulių,Telšių, Plungės, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Palangos, Zarasų, kt. miestų, iš daugiau nei 16 organizacijų (LR Seimo narys Kazys Starkevičius, Kauno apskrities Bajorų draugijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atminties rūmų, Šv. Adalberto-Lietuvos didžiosios kunigaikštystės-riterių ordino, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos, užsienio karo klubų nariai, Kauno pavieto laisvieji šauliai, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos bei kitų visuomeninių organizacijų atstovai ir svečiai). Totorių, lenkų, lietuvių karinių dalinių rekonstruktoriai. Iš Kauno pilies teritorijos žygiavome su giminių vėliavomis, po Šv. Mišių aukos ir T. Kosciuškos pagerbimo, bažnyčioje Kauno apskrities Bajorų draugijos naujai narei, herbo Dombrova giminės atstovei Vidai Baliulienei iškilmingos ceremonijos metu buvo įteiktas Bajorystės pripažinimo aktas, LDK istorinės atminties organizacijų naujiems nariams Kilmės liudijimai bei dekretai, nusipelnę asmenys apdovanoti T. Kosciuškos vardo garbės medaliais ir kt. apdovanojimais. Grojo VĮ Marijampolės m.u. medžioklės ragų ansamblis, vadovas Audrius Pučinskas. Aidėjo istorinio pabūklo salvės. Plevėsavo gausybė istorinių vėliavų: valstybinių, organizacijų ir giminių. Dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo. Šio renginio nesugadino ir mus pakrikštijęs gausus lietus. Ne vieno miesto spaudoje pasirodė straipsniai apie šį renginį Kaune, kuris virto visos Lietuvos renginiu, netgi tarptautiniu, pagerbiant Lietuvos nacionalinį didvyrį Tadą Kosciušką. Apie renginį rasite KAUNO.DIENA.LT, KAUNAS.KASVYKSTA.LT, SUDUVIS.LT. Renginio video

Tadas Kosciuška (1746-1817) - Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir JAV nacionalinis didvyris, Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius, kovų už JAV nepriklausomybę dalyvis (1775-1783 m.), generolas, vyriausiasis ATR 1794 metų sukilimo vadas. T. Kosciuškos metai yra įtraukti į UNESCO 2016-2017 metais minimų sukakčių sąrašą.

[Grįžti↑]


2017-10-04 Kauno apskrities Bajorų draugijos atstovai dalyvavo forume "Viešoji komunikacija ir bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą", kuris vyko LR Seimo I rūmų Konstitucijos salėje, renginį organizavo Valstybinė kultūros paveldo komisija, atsižvelgdama į pastaruoju metu paveldosaugos sistemoje vykstančius prieštaringus procesus, sulaukiančius neigiamo visuomenės dėmesio, kartu su Seimo Kultūros komitetu ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, vienijančia miestų ir kaimų vietos bendruomenes. XX a. pr. Atėnų chartija atkreipė dėmesį, jog patikimiausias garantas norint išsaugoti kultūros paminklus ateičiai yra pačių konkrečios vietovės žmonių pagarba ir prisirišimas prie jų. Daugybė įvairių laikotarpių pastatų, ištisų kvartalų ir senamiesčių, reikšmingų kultūros paveldo objektų tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje išliko todėl, kad buvo reikalingi vietos bendruomenei. XXI a. vis labiau suvokiama, kad į kultūros paveldo apsaugą turi įsitraukti ir visuomenės atstovai, bendruomenės, nes būtent jos tuo paveldu betarpiškai naudojosi ir naudosis, jį saugos ir puoselės. Buvo iškelti šie pagrindiniai klausimai: Ar Lietuvoje užtikrinama visuomenės teisė į paveldą? Ar bendruomenių dalyvavimas priimant sprendimus yra pakankamas, ar visuomenė tinkamai informuojama apie planuojamus projektus, įtakosiančius jų gyvenamąją aplinką? Ar prisijungimas prie tarptautinio dokumento – Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencijos suteiks vietos bendruomenėms daugiau galimybių saugant kultūros paveldą?

Pritarėme, kad Valstybinė kultūros paveldo komisijai reikia reformuotis, išleisti tokius teisinius aktus, jog galėtų pilnavertiškai procese dalyvauti visuomeninės organizacijos ir turėti įtaką priimamiems sprendimams kultūros paveldo išsaugojimo klausimais. Tikimės, kad tokių forumų bus ir ateityje, nes toks poreikis buvo akivaizdus. 


2017-09-29 įvyko Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos Kauno apskrities totorių bendruomenės renginys skirtas Aleksandro Tuhan-Baranausko atminimo lentelės atidengimui ir totorių apsigyvenimo Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje 620 metų jubiliejui paminėti, į kurį buvome pakviesti ir mes Kauno apskrities bajorai. Renginio metu ant namo, adresu Puodžių g. 14, Kaune atidengta lentelė skirta totorių tautybės Aleksandrui Tuhan-Baranauskui (1920-1941), toliau Kauno įgulos karininkų ramovėje, adresu Mickevičiaus g. 19, Kaune, vyko fotografijų parodos "Lietuvos totoriai Kaune" atidarymas, prof. dr. Adas Jakubauskas Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, karo istorikas Arvydas Pociūnas, Aleksandro Tuhan-Baranausko sūnėnas Aleksandras Vilčinskas ir prof. dr. Asija Kovtun perskaitė pranešimus su totorių bendromenės istorija susijusius pranešimus, medaliais ir ordinais buvo apdovanoti Lietuvai ir jos istorijai pasižymėję asmenys. Po oficialiosios dalies visi buvome pakviesti prie vaišių stalo, pasivaišinti totorių nacionaliniais patiekalais. Renginio video

1941 m. birželio 23 d. prasidėjus sukilimui prieš sovietų okupacinę valdžią totorių tautybės Aleksandras Tuhan-Baranauskas iškėlė Lietuvos valstybinę vėliavą Kauno Jachtklube ir tuo metu sovietų kareivių buvo nušautas. 


2017-09-16 Kauno ir Šiaulių bajorai susitiko prie Kauno senamiesčio prieplaukos, kur laivu "Tolstojus" išplaukė Nemunu, o maršrutas Kaunas - Raudondvario pilies dvaras - Kaunas. Pasivaikščiojome vingiuotu miško keliuku ir pasigrožėjome Raudondvario pilies dvaro lauko aplinka ir vidumi, patekome į erdves kuriose apsilanko tik ypatingi svečiai, plaukimo metu klausėmės talentingo jaunimo gyvai atliekamos muzikos ir dainų, deklamuojamų eilių. Laive plevėsavo KABD ir Bajorų vėliavos, pabendravome prie suneštinio vaišių stalo. Liko tik geriausi įspūdžiai ir tai atsispindėjo Bajorų nuotaikose. Rugsėjo mėnesio susirinkime dalyvavo 42 Bajorai!2017-09-09 Kaune Petrašiūnų kapinėse paminėtos bajorės Marijos Putvinskaitės-Žmuidzinavičienės, aktyvios šaulės ir visuomenės veikėjos, 140-osios gimimo metinės, kurias organizavo LŠŠ V. Putvinskio-Pūtvio klubas. Marija Žmuidzinavičienė-Putvinskaitė gimė 1877-09-09 Šilo Pavėžupyje 1863 m. sukilėlių Rapolo Putvinskio ir grafaitės Idalijos Broel-Platerytės šeimoje. Marija mokėsi Mintaujos mergaičių gimnazijoje. Vėliau Varšuvoje ir Paryžiaus Aukštojoje stomatologijos mokykloje studijavo odontologiją. Nuo 1907 m. turėjo stomatologijos kabinetą Vilniuje, o po I-ojo pasaulinio karo iki mirties – Kaune. Įsteigus Lietuvos universitetą, kurį laiką dirbo Medicinos fakultete, odontologijos klinikoje. 1909-10-10 ištekėjo už dailininko Antano Žmuidzinavičiaus. Besimokydama Vilniuje talkininkavo broliui Vladui Putvinskiui platinant slaptąją spaudą. 1905–1906 m. Paryžiuje buvo išrinkta lietuvių draugijos "Lithuania" pirmininke. 1907 m. dalyvavo Steigiamajame Lietuvių dailės draugijos susirinkime Vilniuje. Priklausė taip pat ir "Motinos ir vaiko" draugijai. Nuo 1930 m. dirbo Šaulių moterų centro organizacinėje komisijoje, buvo tarybos narė. Nuo 1933 m. Šaulių moterų centro pirmininkė, 1935–1936 m. Šaulių moterų vadė. 1959-05-12 mirė Kaune.


2017-09-05 Kaune, Aleksoto mikrorajone įvyko susitikimas - diskusija su Čikagos istorijos klubo pirmininke Violeta Rutkauskiene, minėto klubo nariu Algimantu Barniškiu bei buvusia Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininke, teisininke Regina Narušiene. Istorikė Violeta Rutkauskienė pravedė paskaitą labai įdomia ir mums istoriškai aktualia tema "Dvigubas kryžius - Lietuvos ir pasaulio istorijoje".

Norintys asmeniškai pabendrauti su šia puikia istorike, gali tai padaryti apsilankius Facebook atvirame Lietuvos istorijos mylėtojų ir ieškotojų klube

[Grįžti↑]


2017-08-29 Kaune KTU studentų miestelyje vykusio renginio metu, studentai turėjo galimybę susipažinti su įvairių organizacijų veikla, atrasti sau tinkamą ir prisijungti prie jų veiklos. Universiteto atstovai tikina, jog organizuojamame renginyje įvadinė savaitė ypatingai svarbi, nes perduodama institucijų ir tarnybų darbo specifika, įgyjama reikalingų žinių bei tokios priemonės padeda integruoti naujuosius studentus į akademinį gyvenimą. Jaunimui pristatyta ir Kauno apskrities Bajorų draugijos veikla, renginio metu susipažinta su VšĮ "Baltai Juoda" direktoriumi ir jo jaunatviška komanda, aptartos bendradarbiavimo galimybes.

Plačiau apie šios organizacijos veiklą svetainėje  http://baltaijuoda.lt/naryste


2017-08-19 Kauno Bajorus keliai nuvedė į Kidulius – nedidelį miestelį šalia Nemuno. Jame yra dvaras, kuriame gyvena žodžiais sunkiai apsakoma nuostabių šokių, renginių ir dvariškos šventės dvasia. Įspūdingoje šventėje Kauno Bajorai buvo pristatyti gerbiamiausiais svečiais, pasipuošusios dvaro damos ir ponai, Baronas su Baroniene Kidulių miestelio svečiams surengė įspūdingą spektaklį, po kurio buvome pakviesti į dvarišką puotą. Grįždami iš šios šventės aplankėme mūsų bendruomenės narę, Veliuonos dvaro savininkę Baronesa Olgą Vakselytę – Larson, kuriai dėkingi už labai šiltą bičiulystę, jaukiai ir įdomiai praleistą vakarą. Daugiau nuotraukų albumuose «1»«2». Renginio video

Didelis ačiū aktyviausiems Kauno Bajorams Romualadui Jakuboniui, Ritai Krivickienei, Nomedai ir Deimantei Gedvilaitėms, Vijoletai Kamandulienei, Gražinai Pabrinkytei ir Šiaulių Bajorui Algimantui Jazdauskui.


2017-08-19 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko naujų Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) narių iškilminga inauguracija. Nuo JKRO įkūrimo tuoj bus 530 metų. Iškilmingos Šv. Mišios istorinėje bažnyčioje, kurias aukojo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas - dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM, uniformuotų narių eisena miestelio gatvėmis ne tik pagyvino Kražių kasdienybę, ordinas pasipildė naujais nariais Gintautu Andrišėnu, Vida Brazauskiene, Virginijumi Povilūnu bei Juozu Slabada, iškilmingai prisiekusiais šventovėje. Šv. Krikšto sakramentas buvo suteiktas JKRO magistro Artūro Ruko Daujočio sūnui Žygimantui Jonui (2011 g.), kurio krikšto tėveliai buvo JKRO kancleris kun. br. Saulius Bytautas OFM bei bajoraitė Inesa Samulytė. Dalis JKRO narių pasirašė po prašymo tekstu, kad kankiniui kun. Stanislovui Pijui Rimkui (1912- 1942) būtų pradėta Beatifikacijos byla.


2017-08-18 - 2017-08-22 dienomis LDK atmintį puoselėjančių organizacijų (LDK KS, LDK KPB, Šv.Adalberto-LDK-Riterių Ordino, KABD) atstovai lankėsi Vokietijoje. 1876 metais įkurtos Bavarijos katalikų kilmingųjų bendrijos (Genossenschaft katholischer Edelleute in Bayern e.V.) dabartinio Prezidento Franz-Josef Freiherr von der Heydte pakviesti Lietuvos atstovai dalyvavo iškilmingame kasmetiniame renginyje, kuris vyko Oberpfalz apskrityje ir prasidėjo šv. Mišių auka St. Quirin bažnyčioje. Dalyvių susirinkimas ir šventė vyko bendrijos viceprezidentės Elisabeth Freifrau Reisner v. Lichtenstern giminės rūmuose (Schloss Neusath). Lietuvos Kilmingųjų organizacijų atstovai buvo iškilmingai pristatyti, susirinkusieji įdėmiai klausėsi Artūro Giedraičio sveikinimo kalbos ir pranešimo apie Lietuvos ir jos Kilmingųjų luomo istoriją, dar viduramžiais egzistavusius tamprius ryšius su Europos valstybėmis, atsiradusius tuokiantis LDK bei Lenkijos ir Europos valdančiųjų šeimų nariams. Susirinkusiems gerai žinoma LDK Valdovų Gediminaičių dinastija. Pokalbiuose buvo pabrėžta, kad Lietuvos ir Vokietijos Kilminguosius vienija bendras istorijos žinojimas, taip pat pastangos saugoti šeimos, giminės, valstybės senąjį paveldą. Sutarta, kad prasmingas yra tolimesnis Lietuvos ir Vokietijos organizacijų bendradarbiavimas, ypač tarp jaunųjų narių. Daugiau»


2017-08-13 Kaune, 2017-08-14 Trakuose ir Vilniuje su draugišku vizitu viešėjo Vokietijoje gyvenantys kilmingieji HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg su sutuoktine HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, kurie susitiko su Kauno apskrities Bajorų draugijos ir LDK Kilmingųjų susivienijimo atstovais. Svečiai domėjosi mūsų organizacijų veikla, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos regionų kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime, susitikti su organizacijų nariais.

Nuotraukose: KABD Vadas Andrius Krivickas, LDK KS Vadas prof. Tadas Sudnickas, SG Grafas Anton von Gravrock ir SG Grafienė Violeta von Gravrock, HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg ir HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips.

[Grįžti↑]


2017-08-10 Istorinės Prezidentūros kiemelyje, Kaune įvyko Prezidento Antano Smetonos 143-ųjų gimimo metinių paminėjimas, kalbas buvo pakviesti sakyti Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Šaulių sąjungos, jaunimo ir lietuvių organizacijų užsienyje atstovai, istorikai, Kauno apskrities Bajorų draugijos vadas. Renginį užbaigėme bendra nuotrauka.2017-08-05 Kauno apskrities Bajorų bendruomenė vyko į Varnius, kur lankėsi Žemaičių vyskupystės muziejuje ir Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijoje (Varnių katedroje), kuri  yra savotiškas panteonas, kur manoma, jog yra palaidota apie 10 Žemaičių vyskupų, tarp jų ir Merkelis Giedraitis, jos centriniame rūsyje - Vyskupų kriptoje - stiklu dengtuose karstuose guli vyskupai Simonas Mykolas Giedraitis ir Juozapas Arnulfas Giedraitis, virš abiejų vyskupų karstų kabo jų giminių herbai, bylojantys apie vyskupų priklausomybę garsioms Lietuvos kunigaikščių Giedraičių dinastijoms, iš kurių išėjo daug bažnytiniame gyvenime nuveikusių Giedraičių, pradedant palaimintuoju vienuoliu Mykolu Giedraičiu (1425-1485). 15.00 val. Bajorai atvyko į Medvėgalnio kalną, kur kilmingų Jurskių ir Bytautų giminių kapinaitėse br. kun. dr. Saulius Paulius Bytautas aukojo šv. Mišias už čia palaidotus mirusiuosius ir apylinkės gyvuosius. Vėliau Bajorai vyko į KABD Tarybos narės, garbės bajorės Snieguolės Jurskytės Karužiškės dvarą, Šilalės r., kur pristatytos "Sibiro suvenyras" ir Lietuvos radijo pradininkui Alfonsui Jurskiui skirtos parodos. Bajorai S. Jurskytę pasveikino su garbingu 85 metų jubiliejumi.  


2017-07-29 Palėvenės dvaro parke, Stirniškių k., Subačiaus sen., Kupiškio raj. (www.palevene.lt), įvyko jau 20-ą kartą Panevėžio apskrities Bajorų bendruomenės suorganizuota Lietuvos Bajorų šventė - sąskrydis, kuriame dalyvavo ir Kauno apskrities Bajorų bendruomenė.

 

Mūsų laukė atrakcijos, muzika, pirtelė, geranoriškas bičiulių būrys, o puikiai pabendravę ir pasilinksminę grįžome su neišdildomais įspūdžiais.


2017-07-21 Kaune, KABD, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto - LDK - Riterių Ordino, Ponų Tarybos atstovai susitiko su Lietuvoje draugišku vizitu viešėjusiais, Vokietijoje gyvenančiais kilmingaisiais Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, Bodo Graf von Lüttichau, Graf Ferenz Kornis, Vicco von Bülow. Svečiai domėjosi šių organizacijų veikla, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos regionų kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime. Nuotraukoje: iš kairės Vicco von Bülow, Graf Ferenz Kornis, Bodo Graf von Lüttichau, Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, Artūras Giedraitis, Ričardas Algimantas Kliučinskas, Grafas Anton von Gravrock, Emilija Giedraitytė.


2017-07-06 Valstybinės šventės proga iškilmingai atidengta pirmojo Kauno burmistro Jono Vileišio skulptūra. Kauno Bajorai Tautinę giesmę giedojo prie Raudondvario pilies dvaro ir Kauno pilies!


2017-07-01 Valdovų rūmuose naujai legitimuotiems Bajorams buvo įteikti Bajorystės pripažinimo aktai, inauguruotas naujai išrinktas LBKS vadas Perlis Vaisieta. Šį renginį papuošė koncertas, kurį atliko Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas žymusis Čiurlionio styginių kvartetas, kurio meno vadovas ir jo violončelininkas bajoras Saulius Lipčius ir Vokietijoje gyvenanti pianistė Guoda Gedvilaitė, kuri naujai legitimuota Bajore (guoda.de). Renginio video


2017-06-23 Radavičių sodyboje, Šiaulių raj., Vileikių kaime įvyko Šiaulių Bajorų organizuota išradinga Joninių šventė į kurią pakviesti atvyko ir Kauno bei Panevėžio Bajorai. Joninių šventės metu uždegtas Joninių laužas, prie kurio su Karuna Reiki ir netradicinių mokymų meistre - mokytoja, kvalifikuota žolininke iš Klaipėdos Nijole Diržininkiene atskleidėme ugnies sveikatinimo galias, bėgiojome per žarijas, rinkome stebuklingas žoleles, sužinojome apie jų naudą, pynėme ir plukdėme vainikus, vaišinomės sveikais ir skaniais patiekalais ir pagerbėme atvykusius mūsų Jonus.

Tai buvo nepakartojamas ir stebuklingas vakaras, pilnas sakralumo ir šviesos. Filmukas (bėgimas per žarijas).

[Grįžti↑]


2017-05-28 įvyko p. Gertrūdos Kliučinskienės organizuota šventė, skirta nacionalinės tapatybės išsaugojimui, puoselėjimui, tautinio kostiumo metams pažymėti. 12.00 val. Kauno šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, Papilio g. 9, įvyko šventės dalyvių prisistatymas, Šv. Mišios, kurias aukojo br. kun. dr. Saulius Paulius Bytautas, Kauno pranciškonų vienuolijos gvardijonas, bažnyčios vadovas, mūsų bendruomenės narys, dalyvių koncertas (išviso 13 muzikos ir šokių kolektyvų) ir dalyvių eisena: Šv. Jurgio bažnyčia, Maironio paminklas, Vilniaus g., Vytauto Didžiojo paminklas. Prie Vytauto paminklo Kaune, Laivės alėjoje, Šv. Jurgio ordinais apdovanoti Lietuvos Bajorai Kęstutis Kazimieras Ignatavičius ir Steponas Kubeckas. Video


 2017-05-21 Kauną pasiekė neįprastas siuntinys. Šv. Adalberto riterių ordino rūpesčiu atplukdytos šv. Adalberto - Vaitiekaus relikvijos. Puoselėjant senovines tradicijas šv. Adalberto relikvijos į Kauną buvo atplukdytos senoviniu burlaiviu ir iškilmingai atlydėtos į Rotušės aikštę. Čia šv. Adalberto ordino riteriai ir Gniezno katedros klebonas kanauninkas relikvijas iškilmingai įteikė broliams pranciškonams, kurie įsikūrę šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje. Šv. Adalberto ordino riteriams 2012 m. aplankiusiems Gniezno mieste, kur ilsisi šv. Adalberto palaikai, kilo mintis perduoti dalį jo relikvijų į Lietuvą, kur dar gyvas būdamas taip troško atvykti šv. Adalbertas. Prireikė net penkerių metų kruopštaus darbo ir planavimo, kad ši idėja taptų realybe. "Šv. Adalberto relikvija – jo kūno dalelė, gauta Šv. Jurgio Kankinio bažnyčiai. Ji bus visą laiką altoriuje. Žmonės galės ateiti ir melstis prie šios relikvijos, prašyti užtarimo", – sakė R. Taučius. Gniezno arkivyskupo dovanota šventojo kaulo dalis buvo parvežta į Kauną anksčiau. Video


2017-05-20 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko neeilinis LBKS Seimas, kuriame vieneriems metams išrinktas LBKS Vadu Perlis Vaisieta, taip pat patvirtinti trys nauji LBKS Senatoriai: Andrius Krivickas, Kristina Giedraitienė, Liuda Markauskienė.


2017-05-19 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos renginys, kurio metu pas mus svečiavosi iš Vokietijos garbingas ir kilmingas svečias, H.S.H. titulas Kunigaikštis Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg su žmona Fürstin Uta Maria. Su svečiais gėrėjomės fortepijonu atliekamos muzikos ir solistės dainų. Toliau pažintis tęsėsi restorane DANIELA.


2017-05-14 Kauno apskrities Bajorų draugijos bendruomenė autobusu vyko į kelionę ir lankėsi Šiluvoje, Tytuvėnuose vienuolyne, Šiauliuose (lankomiausiose vietose, Frenkelio viloje), kur mus draugiškai sutiko Šiaulių Bajorai, vykome į Kryžių kalną, kur palikome  atsivežtą kryžių, Burbiškio dvare lankėmės festivalyje "TULPIŲ ŽYDĖJIMO ŠVENTĖ". Su linksma nuotaika ir dideliais įspūdžiais grįžome į Kauną.

Šiaulių Bajorai pakvietė mus į 2017-06-23 jų organizuojamas Jonines netoli Tytuvėnų, ateityje dar daug laukia įspūdingų kelionių ir renginių!


2017-05-11 VDU Kauno botanikos sode, Ž. E. Žilibero g. 6, Kaune, pagerbtas Abiejų Tautų Respublikos 1794-ųjų sukilimo vado, generolo, kovų už JAV nepriklausomybę dalyvio Tado Kosciuškos atminimas, organizuota Lenkijos instituto Vilniuje iniciatyva, bendradarbiaujant su Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija ir Kauno Aleksoto seniūnija. Renginyje dalyvavo diplomatinio korpuso, Kauno miesto savivaldybės atstovai ir miesto gyventojai, bajorai, išklausėme istoriko prof. Valdo Rakučio paskaitą "Generolas Tadas Kosciuška – laisvę mylinčių Lenkijos, Lietuvos ir Amerikos tautų nacionalinis didvyris", buvo pristatytas inscenizuotas XVIII a. pab. – XIX a. pr. karių pasirodymas, kuriame dalyvo LDK 1-asis Didžiojo etmono pėstininkų regimentas (iš Ukmergės), Kauno karo istorijos klubas prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus, LDK generolo Juzefo Beliako Lietuvos totorių karo istorijos klubas, 1-asis princo Albrechto lietuvių dragūnų pulkas (iš Klaipėdos), Kauno pavieto laisvieji šauliai, Aleksoto 4-ojo pėstininkų pulko voltižieriai, Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Aleksoto 212 kuopa. Po pasirodymo pasodintas medelis (bukas) Tadui Kosciuškai atminti.

T. Kosciuška (1746 – 1817) – Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius, generolas, kovų už JAV nepriklausomybę dalyvis (1775 – 1783 m.), vyriausiasis 1794 metų sukilimo vadas. Jo garbei pavadintas aukščiausias Australijoje kalnas. Vilniuje ir Kaune yra Tado Kosciuškos gatvės. 2017 metų balandį Seimas priėmė rezoliuciją, skirtą paminėti T. Kosciuškos 200-ąsias mirties metines. T. Kosciuškos metai yra įtraukti į UNESCO 2016-2017 metais minimų sukakčių sąrašą. Plačiau LT, PL


2017-05-04 Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ketvirtadienį susitikusi su Lietuvoje viešinčiu Belgų karaliumi Philippe'u (Filipu), aptarė regionui reikalingas saugumo užtikrinimo priemones ir pabrėžė, kad padėtis Baltijos šalyse atspindi visos Europos saugumo padėtį. Video

[Grįžti↑]


2017-04-26 Kauno įgūlos karininkų ramovės 80 metų jubiliejaus proga įvyko įspūdingas uždaras šventinis renginys. Pasveikinti atvyko Krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas, Vilniaus įgūlos karininkų ramovės vadovybė, dalyvavo kariuomenės ir organizacijų kurios įsikūrusios šiame istoriniame pastate bei remėjų atstovai, pakviesta ir Kauno apskrities Bajorų draugijos vadovybė. Renginį lydėjo įspūdinga meninė programa, ugnies šou, riterių kovos. Video «1»«2»«3»


2017-04-23 10.30 val. broliai pranciškonai sukvietė tikinčiuosius į titulinę Kauno Šv. Jurgio bažnyčios šventę (Papilio g. 7, Kaune). Šv. Mišiose pamokslavo Br. Astijus Kungys OFM, giedojo mažieji mokyklinukai. Po šv. Mišių Kauno pavieto Laisvieji šauliai šaudė iš patrankos, visi pasivaišinti ant laužo virta koše, brolių pagaminta gira.


2017-04-20 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos renginys, kurio metu baigusiam KABD Vado kadenciją Kęstučiui Kazimierui Ignatavičiui Draugijos Vadas Andrius Krivickas Tituliniu - Pareiginiu Dekretu suteikė Kauno pavieto Bajorų Maršalkos istorinį titulą. Bajorės Kristinos Savickytės Giedraitienės pranešimu iš anksto buvo pagerbtos Mamos, gėrėjomės paruošta menine programa: solistė Karolina Krivickaitė atliko Jurgos ariją iš Viačeslavo Ganelino miuziklo "Velnio nuotaka" (vadovas Elegijus Laimikis), taip pat literatūrinę - muzikinę kompoziciją "Esu Ieva, esu Magdalena" atliko aktorė Daiva Škelevaitė ir pianistė Ina Vaičienė. Mažieji Bajoriukai renginio metu buvo sudominti įvairiomis velykinėmis užduotimis, jiems talkino Bajorė Nomeda Gedvilaitė, išrinkti gražiausi margučiai ir jų savininkai apdovanoti dovanėlėmis, kurias įteikė Velykinio konkurso komisijos pirmininkė Liudvika Krisiukienienė. Video medžiaga: dainuoja Karolina Krivickaitė; meninė kompozicija.


2017-04-13 kartu su pranciškonų bendruomene Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje dalyvavome Didžiojo ketvirtadienio 18.00 val. Šv. Mišiose. Buvo jauku ir prasminga. Broliai pranciškonai Jus visus kviečia į Didžiojo Tritdienio ir Šv. Velykų pamaldas.


2017-04-01 Jurbarko raj., Eržvilko apylinkėse vykęs pėsčiųjų žygis "Kęstutėnai" buvo jau septintasis, skirtas pagerbti Kęstučio apygardoje kovojusius Lietuvos laisvės kovotojus brolius. Už laisvę kovojusius Kęstučio apygardos partizanus Jurbarko krašte pagerbė apie 2,2 tūkst. žmonių, atvykusių iš visos šalies aplankyti didvyrių žūties, stovyklaviečių, slėptuvių, mūšių vietų. Keletas nuotraukų iš renginio.

Daugiau nuotraukų VORUTA.LT


2017-03-30 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune, įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Seimelis, kuriame pristatytos praėjusio laikotarpio Vado, kanclerio ir komisijų ataskaitos. Taip pat priimti nauji įstatai, kuriuos pasirašė šiame Seimelyje iš dviejų iškeltų kandidatų, naujai išrinktas KABD Vadas Andrius Krivickas. Buvo išrinkti 18 KABD Tarybos nariai, kurių sąrašas Draugijos svetainės kontaktų skyrelyje [Kontaktai]. Vijoleta Kamandulienė, Paplauskų giminės bajorė, herbas Trzaska, paskirta KABD revizore. Išklausyti Seimelio dalyvių paklausimai ir pasisakymai. Seimelį vedė baigęs KABD Vado kadenciją Kęstutis Kazimieras Ignatavičius, sveikinimo žodį tarė atvykęs svečias, laikinai einantis Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vado pareigas Perlis Vaisieta.

Daugiau nuotraukų.


2017-03-28 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune, įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Tarybos posėdis, kurio metu priimtas sprendimas 71 bajorus, pateikusius prašymus įstoti į KABD ir atitikusius Įstatuose nustatytus reikalavimus pripažinti tikraisiais nariais, nustatytas 2017 m. nario metinis mokestis 12 eurų. Taip pat aptarti visi KABD ir 2017-03-30 vyksiančio Seimelio organizaciniai klausimai.


2017-03-19 Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, Papilio g. 9, Kaune, po Šv. Mišių, bendros maldos už tuos kuriuos palietė onkologinė liga ir jų artimuosius, konferencijų salėje gėrėjomės įdomiu ir nuotaikingu spektakliu "ŽEMAITĖS TRYS MYLIMOS", kurį mums suvaidino šaunūs Panemunės senelių namų Dienos centro Dramos studijos aktoriai, o režisavo kūrybinga Kauno bajorė Aleksandra Gudžinskienė. Po spektaklio Kauno apskrities Bajorų draugijos vardu pasveikinti talentingi aktoriai ir režisierė mus pakvietė puodeliui arbatos, visi maloniai pabendravome ir pasidalinome įspūdžiais.


2017-03-11 11.00 val. įvyko Kauno moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisena, skirta Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, nuo Kauno arkikatedros bazilikos į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur taip pat buvo nešama Kauno apskrities Bajorų draugijos vėliava, 12.00 val.  dalyvauta Iškilmingame minėjime Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 14.00 val. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune įvyko Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos šventinis renginys, kuriame nuo Kauno apskrities Bajorų draugijos, Lietuvos gynėjams ištartas sveikinimo žodis. Koncertavo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto mišrus choras "Veritas". Video

Susitikome, susipažinome su tais, kurie drąsiai, netausodami savęs, savo gyvenimu ištarė Laisvei – taip. O Laisvė turi kainą... 

[Grįžti↑]


2017-03-07 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Tarybos posėdis. Tarybos posėdyje peržiūrėti Draugijos naujos redakcijos Įstatai, priimta artėjančio neeilinio Seimelio, kuris vyks 2017-03-30 18.00 val. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune, dienotvarkė. Taip pat Draugijos Vadas pasirašė raštus adresuotus Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui, kuriame išreikštos vadovybės ir narių pastabos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 143 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo" pakeitimo" priimtai naujai tvarkai, pagal kurią "neprižiūrėti kapai" po dvejų metų raginimų, iš nedrausmingų giminaičių būtų perimti ir perleisti šiai giminei visiškai svetimiems asmenims bei prašoma iš naujo peržiūrėti ir nustatyti kitas, ne tokias drastiškas priemones. 

Posėdžio protokolas 


2017-03-04 įvyko Kovo 11-osios gatvės bendrijos organizuojamas pėsčiųjų žygis "LIETUVAI- JAUNĄSIAS JĖGAS!", skirtas paminėti Lietuvos globėją Šv. Kazimierą bei Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą - 1990 m. kovo 11 d. 

Susirinkęs gausus pilietiškų lietuvių būrys rinkosi žygį didžiajam 30 kilometrų arba mažajam 10 kilometrų ratui per Kauną, aplankant įdomias, istorines miesto vietas, kurias būtų sunku rasti istorijos vadovėliuose. Žygio startas 09.00 val. vyko nuo Kauno technikos mokymo centro, V. Krėvės 114, Kaune, kur palaimino visus vienuolyno gvardionas ir Kauno apskrities Bajorų draugijos kapelionas Paulius Saulius Bytautas, o finišas Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, Papilio g. 7, kur diplomais ir medaliais buvo apdovanoti finišą pasiekę ištvermingiausi žygeiviai. Žygio metu Kauno Petrašiūnų, Žemųjų Kaniukų ir Seniavos kapinėse iškilmingai padėtos gėlės prie Kovo 11-osios akto Signatarų kapų, dalyvavo LR Seimo nariai dr. Mindaugas Puidokas ir Lauras Stacevičius. Šiame žygyje plevėsavo ir Kauno apskrities Bajorų draugijos vėliava. Plačiau apie žygį, plakatas. Raginame ateityje šiuose pilietiškuose žygiuose dalyvauti jaunuosius mūsų Bajorus.


2017-02-26 baigėsi 18-oji Vilniaus knygų mugė, kurios tema: Lietuviški ženklai pasaulyje. Knygų mugėje savo knygą "Iš praeities versmės", pristatė autorė Kristina Savickytė - Giedraitienė, h. Dryja, LBKS, Šv. Adalberto - LDK - Riterių ordino, LGHD narė. Tai puikiai išleista, solidi ir gausiai iliustruota knyga, puslapiuose - Geležiūnų giminės ir susijusių šeimų lemtis Laiko toliuose... Monografija, 2016 m., Vilnius. Išleido UAB "Dizaino meistrai", spausdino "Standartų spaustuvė". ISBN 978-609-95460-5-6

Vilniaus knygų mugėje viešėjusi Myro pilies muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Sofija Šunkevič papasakojo, kaip Vokietijoje buvo aptikti Radvilų portretai ir kaip jie sugrįžo į Radvilų pilį Myre. Plačiau

Taip pat šioje tarptautinėje knygų mugėje galima buvo susipažinti su Ukrainos leidyklos "Baltija Druk" knygomis, leidyklai vadovauja lietuviai Virginijus Strolia ir Rūta Malikėnaitė. Kijeve leidžiamos knygos apie LDK istoriją, viena iš jų knyga "Kunigaikščiai Ostrogiškiai", jos ištrauka 


2017-02-23 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos narių susirinkimas, kurio metu dalyvavo 44 Lietuvos bajorai. Renginį vedė KABD Vado pavaduotojas Algirdas Prekeris, VDU doktorantas Simonas Jazavita paskaitė paskaitą "Lietuva 1918 metais. Bajorai-Signatarai". Taip pat aptarėme numatomus Draugijos statuto pakeitimus ir pasiruošimą Draugijos Seimeliui (Seimelis vyks 2017-03-30 18.00 val.), pabendravome prie vaišių stalo. Didelis AČIŪ gausiai susirinkusiems Bajorams.


2017-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, po 10.00 val. iškilmingų šventų mišių Kauno Kristaus Prisikėlimo  bazilikoje (Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas SJ), 11.00 val. startavo Kauno studentų, moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisena į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį kurioje plevėsavo ir Kauno apskrities Bajorų draugijos vėliava. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje įvyko iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, apsilankėme muziejuje. Video

[Grįžti↑]


2017-01-28 12.00 val. Lietuvos technikos bibliotekoje, adresu Šv. Ignoto g. 6, Vilniuje, LBKS aštuntajame 2014 - 2018 m. kadencijos Senato posėdyje patvirtinti LBKS vado Juozo Kamenecko ir Senato maršalkos Mindaugo Sadausko atsistatydinimai. LBKS vado pareigoms išrinktas Perlis Vaisieta ir suteikti įgaliojimai iki neeilinio Seimo, įvyksiančio gegužės mėnesio pabaigoje, o taip pat slaptu balsavimu išrinktas LBKS Senato maršalka Egidijus Matulevičius. Posėdžio metu vyko senatorių diskusijos, svarstyti organizacijai labai svarbūs sprendimai, numatytos sekančio LBKS Senato posėdžio ir neeilinio Seimo datos (Seime nustatytas 100 deleguotų narių skaičius iš kurių 29 Kauno kraštui), darbotvarkės. Po Legitimacijos tarybos pirmininko Artūro Ruko Daujočio pranešimo buvo patvirtinti legitimacijos dokumentai - legitimuoti 23 nauji LBKS nariai pagal kraštus: 17 Vilniaus, 6 Kauno. Artimiausias LBKS Senato posėdis 2017-04-22 12.00 val.


2017-01-26 18.00 val. Kauno Pranciškonų vienuolyno salėje, Papilio g. 7 įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos narių susirinkimas, kurio metu savo knygą apie "Dryja" herbo bajorų giminę pristatė p. Kristina Savickytė-Giedraitienė, buvo aptarti aktualūs klausimai susiję su artėjančiu Senato posėdžiu, bei numatomu LBKS Seimu, pabendrauta prie suneštinių vaišių stalo taip pažymint Naujųjų 2017 metų pradžią. 


2017-01-08 Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Naujametinis šventinis pokylis, kuriame dalyvavo net 65 gerbiami šio krašto Bajorai.

Renginį vedė ir koncertavo Kauno apskrities Bajorų draugijos vadas Kęstutis Ignatavičius, taip pat dainavo solistė Karolina Krivickaitė (video), grojo profesionalus muzikantas, o jaukų ir šiltą vakarą lydėjo šokiai, skambėjo nuoširdūs tostai, palinkėjimai.
Renginio organizatoriai: Audrius Sabas, Andrius Krivickas, Algirdas Prekeris, Liudvika Krisiukėnienė, Greta Korsakovienė, Jovita Antanaitienė.

Paskelbti renginius, publikacijas, straipsnius, aprašymus apie bajorišką savo giminės kilmę, istorinius faktus, šiandienos aktualią informaciją galite susisiekus su svetainės administratoriumi. [Kontaktai]

Flag Counter

[NAUJIENŲ ARCHYVAS][Grįžti↑]

Lapkritis 2017
Pr A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Dabar svetainėje 7 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas