LBKS Vado Juozo Kamenecko inauguracija

 

LBKS Vado Juozo Kamenecko inauguracija  Lietuvos bajorams minint Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną 2014 07 06

 

2014 metų liepos 6d., Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Kaune įvyko LBKS Seime naujai išrinkto LBKS Vado inauguracijos ceremonija. Šventė prasidėjo šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje šv. mišiomis už Lietuvos bajorus. Mišias laikė Mažesniųjų Brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Kun. Astijus Kungys OFM.

 

 

                Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę,
                Kame nuo amžių tėvai gyveno;
                Čia Tavo kūnas sau maistą semia,
                Čia irgi dvasiai atrasi peno...
 
                Mylėk prabočių kapus garbingus, 
                Kur amžiais ilsis Tėvynės sūnūs. 
                Mylėk tuos amžius vardais garsingus 
                Kurie išugdė tautos galiūnus...

 

Tokiais poeto Maironio žodžiais inauguracijos ceremoniją pradėjo LBKS Vado pavaduotojas kultūrai Perlis Vaisieta.  

Skambant didingiems vargonų muzikos akordams po katedros skliautais, LDK riteriai  iškilmingai įneša  LBKS, LDK vėliavas, LBKS Vado kardą.  Paskui vėliavas žengia LBKS Vadas  Juozas Kameneckas, lydimas  LBKS Maršalkos Mindaugo Sadausko  bei LBKS  Kanclerio Algirdo Verbicko. Iškilmingai visų susirinkusiųjų lūpomis suskamba Lietuvos Respublikos himnas.

LBKS Vado Juozo Kamenecko priesaiką Lietuvai ir Tautai priima Br. kun Astijus  ir  LBKS Garbės teismo pirmininkas Vytautas Buterlevičius, dalyvaujant LBKS garbės bajorui, buvusiam ilgamečiam LBKS Vadui Kęstučiui Ignatavičiui.

Pažadu Jums, kad Dievo bažnyčia ir Dievo tauta Jus laimins ir lydės tose pareigose, – inauguruotą LBKS Vadą laimina  Br. Kun. Astijaus .

 Prisaikdintas LBKS Vadas kreipiasi į Lietuvos Bajorus:

Lietuvos Bajorai, visada ir visur laikykimės mūsų obalsio - Tiesa, Garbė, Orumas...“ „Tiesa, Garbė, Orumas“ – vieningai aidi atkartojančios susirinkusiųjų lūpos sausakimšoje bažnyčioje

Viešpatie, pašventink šias kaklajuostes, kad jos kiekvienam primintų įsipareigojimus, duotus Lietuvos bajorų karališkąjai sąjungai , kad skelbs Tavo evangeliją, liudys ją savo gyvenimu ir bus vedami Tiesos. Palaimink Viešpatie taip pat,   šį kardą, kad jis primintų Lietuvos karališkosios sąjungos Vadui kad yra atsakingas kovoje už  Tiesą, Teisingumą ir Orumą

Br.kun.Astijus. Kun. Astijus užsega Vadui kaklajuostę  ir pasveikina.

LBKS Vadas Juozas Kameneckas iškilmingai įteikia užsegdamas kaklajuostes LBKS Maršalkai Mindaugui Sadauskui, LBKS Kancleriui Agirdui Verbickui, LBKS Vado pavaduotojui Perliui Vaisietai, LBKS Vado pavaduotojai Aistei Grybauskienei, LBKS Vado pavaduotojui Mariui Kaubriui, LBKS Vado pavaduotojui Antanui Sirtautui, ir sveikina visus bajorišku obalsiu Tiesa, Garbė, Orumas.

Taip pat sveikinami užsegant kaklajuostes naujai 2014 -2018 m. išrinkti LBKS Senatoriai :Violeta Simonavičienė, Vytauts Buterlevičius  Liudvika Krisiukėnienė, Jurgis Kameneckas, Nomeda Gedvilaitė, Irena Poniškienė, Saulius  Paulius Bytautas,  Vilius Bučys,  Steponas Kubeckas,  Jonas Mockus, Jurgis Pleskačiauskas,  Jovita Antanaitienė , Robertas Belozaras. 

Telydi, telaimina ,  tesaugoja ir tegloboja esančią Jumyse kilnumo dvasią, protėvių paveldą, visą tai ką Dievas gero Jumyse sukūrę, jis tepuoselėja  - laimina LBKS Vadovybę ir naujai išrinktuosius LBKS Senatorius Br.kun.Astijus

Skambant šventinei baigiamąjai Arijai  vyko LBKS vadovybės foto sesija prie altoriaus

Lietuvos bajorai kviečiami į Arkivyskupijos salę LBKS Vado Inauguracinei kalbai ir naujai legitimuotų bajorų aktų įteikimui.

Riteriai, išnešdami  LBKS kardą ir LBKS bei LDK vėliavas, formuoja bajorų eiseną per Rotušės aikštę į Arkivyskupijos salę.

Į salę įnešamos LBKS ir LDK vėliavos, skambant muzikos akordams, iškilmingai įžengia LBKS vadovybė.

Lietuvninkais mes esam gimę,
Lietuvninkais ir turim būt.
Tą garbę gavome užgimę,
Tą ir neturim leist pražūt...

Šiais Jurgio Zauerveino posmais – tarsi priesaiku, vardan ko čia esame, į susirinkusius Bajorus ir garbingus svečius kreipiasi LBKS Vado pavaduotojas Perlis Vaisieta.

  ...Mes šių dienų bajorai
   Pasekim pavyzdžiu tėvų.
   Prisiekę puošt darbais Tėvynę,
   Pridėję ranką prie širdies,
   Mes Lietuvai žodžius kartojam - 
   Tiesa, Orumas ir Garbė
.

Įpareigojančisi skamba LBKS himno žodžiai

LBKS Vadas Juozas Kameneckas kviečiamas savo Inauguracinei kalbai.

Mano brangūs Lietuvos bajorai, garbūs svečiai,

Džiugi diena. Simboliška, kad šiandien pačioje Lietuvos širdyje minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Kauno katedroje įvyko naujai išrinkto Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado inauguracijos iškilmės.  Lietuvos bajorų Karališkosios Sąjungos Seimo valia šios dienos paskelbta priesaika man – milžiniška atsakomybė ir įsipareigojimas prieš Jus visus ir mūsų Tėvynę Lietuvą.

Kiekvienas suvokiame, jog jokios priesaikos ir skambūs žodžiai nebus prasmingi, jeigu to nelydės kilnūs ir teisingi darbai.

„Mes, Lietuva“, „Mes, Lietuvos tauta“ – tokiais žodžiais XVI a. rašytiniuose šaltiniuose save įprasmindavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai...

... Mielieji, noriu pasidžiaugti kartu su Jumis, kad LBKS šiandien jau turi pripažinimą ir palaikymą aukščiausiuose mūsų dabartinės valdžios sluoksniuose.

Apie tai, kad Lietuvos bajorija gyva ir turi perspektyvą, užsimenama mums visiems adresuotame sveikinime, kurį gavau nuo Jos Ekcelencijos LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės LBKS vado inauguracijos proga. Be kita ko sveikinime yra rašoma: „...Šalies vadovė sveikina būsimą Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadą ir linki sėkmės puoselėjant Lietuvos istorinį paveldą.“ (2014.06.16)

 Kadangi Lietuvos bajorijos istorinis paveldas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susietas su aktyviu dalyvavimu valstybės gyvenime, šventai tikiu, kad nuo mūsų, Lietuvos bajorų palikuonių pastangų šiandien ir rytoj priklausys, ar dar po dešimties - dvidešimt metų Lietuvos bajorų vardas bus  minimas kaip mūsų obalsio „Tiesa, Garbė Orumas“ sinonimas.

Tokią praktiką ir privilegiją esame gavę jau prieš 600 metų LDK laikais. Ar esame tai išsaugoję, ar pasiryžę tai tęsti?..

Manau, kad taip - 20 metų iki sovietų okupacijos, 50 metų - išgyvenus tremtis ir gulagus, galiausiai -  20 metų atgavus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos bajorija sako: „aš čia, gyva!“

Noriu garbingai šiandien, ir ateityje Jums tarti: „Mes –Lietuva!“, „Mes - Lietuvos Tauta!“

 LBKS Vadas Juozas Kameneckas skelbia dekretą, dėl LBKS Vadų Jono Mockaus, Undinės Nasvytytės, Kęstučio Vytauto Ignatavičiaus titulavimo LBKS Garbės Vadais.

 LBKS Vadui Juozui Kameneckui įteikiamas pašventintas Kardas. Jį įteikia Kęstutis Ignatavičius Topor h bajoras, LBKS Garbės Vadas, Ričardas Kliučinskas, Jasiencyk h. bajoras, Adalberto ordino Didysis Komtūras, Danielius Vervečka Poltarackų h. bajoras, LDK atminties rūmų direktorius

Bajorai kviečiami į naujai legitimuotų LBKS narių Bajoro priesaikos priėmimo ceremoniją

Iškilmingai priimama naujai legitimuotų LBKS Bajorų priesaika

Tepasako plieno kardas,
Koks kilnus bajoro vardas!

Šiais Bernardo Brazdžiono žodžiais LBKS Vadas palydėjo kiekvieną naujai legitimuotam Bajorui įteikiamą Bajorystės pripažinimo Aktą, uždėdamas Vado Kardą ant peties.

Iš viso šią dieną buvo iškilmingai įteikti 46 bajorystės pripažinimo aktai  naujai legitimuotiems LBKS bajorams ir Garbės bajorui Antanui Juškai.

Šventę vainikavo įspūdingas koncertas, kuriame susirinkusi garbinga publika turėjo galimybės išgirsti nepakartojamo skambesio klasikinės muzikos.

Maestro Vilhelmas Čepinskis (smuikas), Viktorija Čepinskienė (smuikas) Sergėjus Krinicinas (gitara).

Pasibaigus koncertui,  LBKS Vadą sveikino garbūs svečiai.

Šventę Kaune vainikavo furšetas.

LBKS ir LDK vėliavų išnešimas – išlydima LBKS ir Lietuvos kilmingųjų delegacija į Biržus – paminklo Salaspilio mūšio jubiliejui atidengimas ir Oršos mūšio 600-osioms metinėms skirtos parodos Radvilų pilyje atidarymas.

 

Liepa 2020
Pr A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dabar svetainėje 10 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas