IRENA

IRENA TERESĖ IBIANSKAITĖ-ŠULCIENĖ

Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr.

Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name

Protėviai/
Ancestry

Giminės herbas/ Family Coat of
Arms

2021

2022 

2023

2024

2025

 

1

Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro

Misevičiai

Kirvis (Topor)

 

         

2

Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

 M

   M      

3

Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

         

4

Aniulis Mindaugas, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

         

5

Aniulis Romanas, Karolio

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

         
 6

Aniūnienė(Krogertaitė)Genovaitė

 Krogertai  Grėblys     M M    

7

Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano

Senkevičiai

Tarnava
(Tarnawa)

 M

M  M  M    

8

Antanaitis Tadas, Donato

Senkevičiai

Tarnava
(Tarnawa)

M

 M    

Antanavičienė(Jacevičiūtė) Alma

Jacevičiai

Odrowaz

    M M    

10

Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 M

 M    

11

Ališauskienė Gailevičiūtė Ilona

               
 12

Aleksynas Ugnius, Nerijaus

Sirtautai Lubicz   Ms        
 13

Augutytė Rasa, Juozo Antano

 Senkevičiai  Tarnawa  M  M  M      
 14

Arbačiauskienė Gražina, Juozo

Dobrovolskiai Swienczyc  M  M        
 15

Aušra Andrius, Zigmo

Kušleikai Kosčiesa (Koscieza)     M      
16 

Aukštakalnytė Raminta, Romualdo

Jadkovskiai Raištis            
17 

Aušra Povilas, Zigmo

Kušleikai Kosčiesa  (Koscieza)     M      
18 

Aušra Dovydas, Zigmo

Kušleikai Kosčiesa (Koscieza)     M      

19

Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano

Bazarai

Niečuja
(Nieczuja)

 

         

20

Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

         
 21 Bublys Erikas, Rimanto Dobrovolskiai Swieczyc

M

M  M  M    

22

 Bublys Laurynas, Eriko  Dobrovolskiai  Sweiczyc

 M

 M  M    
 23

Baltrėnienė (Tarasevičiūtė) Virginija

Jasudai

Tačala(Taczala)

 M  M    M      
 24

Baltrėnas Paulius, Vidmanto

Jasudai

Tačala (Taczala)

 M  M  M      

25

Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino

Blinstrubai

Gulbė (Łabędź)

 

         

26

Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto 

Bartoševičių

Zninas (Znin)

 

         

27

Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo

Juknevičiai

Leliva (Leliwa)

 M

 M    

28

Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo 

Lekavičiai

Valtis (Lodzia)

 

         

29

Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro 

Snieškai

Niečuja
(Nieczuja)

 

         

30

Belozaras Robertas, Vytauto

Belozarai

Vieniava

 M

 M  M  M    

31

Beržinienė Reda, Stepono

Jucevičiai

Leliva

 

         
 32

Bilinskienė Liesytė Neringa Amelita

     M  M  M      
 33

Biliukienė Butagenytė Irena,Vaclovo

 Barodzicų  Boncza  M        

34

Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo

Ivaškevičiai

Trimitai (Traby)

 M

   M      
35

Blaževičius Henrikas,Alfonso

               
 36

Blaževičius Tadas, Henriko

               
 37

Blaževičiūtė Indrė, Henriko

               
 38

Blažytė Nemira, Ričardo

     M        
 39

Brazauskaitė Aistė

Miodušauskai

Mikulinsky

           
 40

Brazauskas Andrius

Miodušauskai

Mikulinsky

           
 41

Brazauskienė Jurgita

Miodušauskai

Mikulinsky

           

42

Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko

Derbutai

Dryja

 

         

43

Beata Broniukaitytė, Artūto

Derbutai

Dryja

 

         

 44

 Bukauskienė (Dūdėnaitė)Laimutė

Dambrauskai 

Jaunuolis 

 

 M  M    

45

Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M  M  M    

46

Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo

Daujotai

Abdankas

 M

 M  M    

47

Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

 M      

48

Bytautas Saulius, Vlado

Bytautai

Grifas (Gryf)

 M

       
49

Bertulienė Čerkelienė Ibianskaitė Janina

   Ostoja        

 

 

 50

Čirūnaitė Jūratė, Simono

 Radavičiai

 Rudnica

 

         

 51

Česnovas Lukas, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

         

52

Česnovas Viktoras, Jurijaus

Jazdauskai

Dombrova

 

         

 53

Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero

Jazdauskai

Dombrova

 

         

54

Čeponis Valdas, Raimundo

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 

         

55

Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 M

 M  M      
 56

Čereškienė Sonata, Tomo

Jagėlai

Gulbė

      M    
57  Čereška Audrius, Deivydo Jagėlai  Gulbė       M    
58  Čereška Skirmantas, Deivydo Jagėlai Gulbė       M    

59

Dargvainytė Aldona,Ipolito

Dargvainiai

Zninas

 M

 M        

60

Dargvainis Tomas,Mečislovo

Dargvainiai

Zninas

 

         

61

Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto

Šliogeriai

Vieniava

 

         

 62

Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo

Daugėlai

Zadora

 M

       

 63

Daugėla Bajalis Audrius, Jono

Daugėlai

Zadora

 M

 M  M  M

 

 

64

Daugėla Bajalis Gintaras, Jono

Daugėlai

Zadora

 

         

 65

Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus

Daugėlai

Zadora

M

 M      

 66

Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus

Daugėlai

Zadora

 M

         
 67

Daugėlienė(Aržanovaitė)Irena, Nikolajaus

Daugėlai

Zadora

M  M  M  M    

 68

Daujotas Mykolas, Stepono

Daujotai

Abdankas

 M

 M  M  M    

69

Daujotienė (Germanavičiūtė)Rasa, St.

     M          

70

Dementeška Albinas, Vlado

     M  M  M    

65

Dementeškienė Bronislava, Juozo

     M  M  M    

66

Diminskas Vytis, Vytauto

Piotrovskiai

Naktikovas (Ślepowron)

M

         
 67

Dragataitė Deimantė, Romualdo

Piotrovskiai

Naktikovas (Slepowron)

           
 68

Charževskis Raimundas, Jurgio 

Charževskiai

 Šreniava

   M      

 69

Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo

Drąsutavičiai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

         

70

Drąsutavičienė Andziulytė Klotilda

               
71

Drąsutavičius Arvydas, Vaclovo

               

 72

Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

 M

         

73

Edwards Kerbedytė Auksė, Kazio

               

 74

Emma (Šimanauskaitė) Vesta

Šimanauskai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

         
 75

Friedl Kristina, Prano

Piotrovskiai

(Slepowar)
Naktikovas

M          

76

Gaigalienė (Giniotytė) Violeta

Giniočiai

Zaremba

 M  M    M    

77

Gaigalaitė Milda

Giniočiai

Zaremba

 M          
 78

Gailiušis Mindaugas, Žilvino

Sirtautai

Lubicz

  Ms        
 79

Gailiušytė Misiūnė Aistė, Žilvino

Sirtautai

Lubicz

  Ms        

80

Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio

Derbutai

Dryja

 M

 M  M    

 81

Giedraitytė Emilija, Artūro

Derbutai

Dryja

 M

M  M  M    
 82

Giedraitienė (Radvilaitė) Dalia, Rimtauto Eugenijaus

Radvilavičiai

Lubicz

 M  M        

 83

Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M        
 84

Giniotis Kasparas,Gyčio

Giniočiai

Zaremba

 M          
85

Giniotienė Monstavičiūtė Lidija

Giniočiai

Zaremba

 M  M    M    
86

Giniotis Gytis, Gintauto

Giniočiai

Zaremba

 M          

 87

Gineitis Rimantas, Zenono

Daukantai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

 M        

 88

Gelažius Alvydas, Broniaus

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

 M  M  M    

 89

Gelažius Rokas, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

M

 M  M  M    

 90

Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo

Čapkauskai

Naktikovas (Ślepowron)

 M

 M  M  M    
 91

Gelžinienė Janina

               
 92

Gelžinienė(Miodušauskaitė) Antanina Genovaitė

Miodušauskai Mikulinsky            

 93

Gedvilas Romualdas, Valerijono

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 M

 M      

 94

Gedvilaitė Deimantė, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 M

 M  M      

 95

Gedvilaitė Nomeda, Romualdo 

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 M  M      

 96

Gravrock/Grafas Anton von Gravrock

Gravrogk'ai

Gravrogk

 M

 M  M  M    

 97

Grigalevičius Tomas, Algimanto

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

 M

 M M  M  M    

 98

Grigalevičienė Jovita, Stanislovo

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

 M

 M M  M    

 99

Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro

Zabohonskiai

Karpis (Carpio-Karp)

 M

 M M    

 100

 

 

 

 

         
 101

Graham Mary (Muscus), Anthony

     M  M       
102

Graham Thom

     M  M       
 103

Graham Elizabet Kathellen

    M      
104

Indrelienė(Gailevičiūtė) Halina Izolda

               
 105

Ivaškevičiūtė Eugenija, Stanislovo

Ivaškevičiai  Trimitai (Trąby)  M  M        

 106

Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo

Derbutai

Dryja

 

 M  M  M    
107

Janiukštienė(Remesaitė) Irena,H.

               
 108

Jaržemskienė (Giniotytė) Asta,Gintauto

Giniočiai

Zaremba

 M          

109

Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia

Daujotai

Abdankas

 M

 M  M  M    

 110

Jucevičius Juventas, Petro

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

M

 M  M    

111

Juknevičius Stasys Antano

Juknevičiai

Jaunuolis (Junosza)

 

         

 112

Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino

Drovdvilai

Liubičas (Lubicz)

 M

 M  M    
 113

Juozaitinė Biliukaitė Neringa

 Barodzicų  Boncza  M        
 114

Jurkėnienė (Sinkutė) Lina, Algimanto

Gibronai

Dževica (Drzewica)

 M  M   M    
115

Jurkėnas Mantas, Ryčio

Gibronai

Dževica (Drzewica)

 M  M     
116

Jurkėnas Rokas, Ryčio

Gibronai

Dževica (Drzewica)

M  M   M    
 

 

 

 

 

         

117

Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo

Paplauskai

Trzaska

 M

     

 118

 

   

 

         
 119 Kšivickas Algimantas, Jono   Kšivickai Ostoja     Ms  M      
 120 Kšivickas Darius, Vlado Kšivickai Ostoja   Ms        

 121

 

 Kšivickaitė Aurelija, Algimanto

Kšivickai 

 Ostoja

 

 Ms  M      

 122

Kšivickaitė Valeikienė Gertrūda,Vlado

Kšivickai

Ostoja

  Ms        

 123

Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco

Turevičiai

Demborogas

 

         

124

Kasinskaitė Laura, Artūro

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

         

125

Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo

Kameneckai

Pilava (Pilawa)

 

         

 126

Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio

Vainauskai

Ostoja

 M

 M      

 127

Kazakevičius Albinas, Vytauto

Kazakevičiai

Kownia

 

         
 128

Kazakevičius Simas,Žilvino

     M          
129

Kazakevičienė(Rimkūnaitė) Egidija,A.

     M          
130

Kazakevičienė (Giniotytė) Alina, Justino

Giniotai Zaremba    M    M    
131 Kazakevičius Naglis, Vytauto Giniotai Zaremba            
132 Kiaušienė (Kazakevičiūtė) Eglė, Vytauto Giniotai Zaremba            

133

Kerys Napoleonas Jurgis

 Jackevičiai  Sulima            
 134

Kerys Augustas

Jackevičiai Sulima            
 135

Keskjula Aivaras, A.

               

136

Keskjula (Vaitkevičiūtė) Joana, Juozapo

 

 

 

         
 137

Keskjula Lusikas Alina, Ants

               
138

Kerbedis-Kerbedys Kazimieras, Petro

     M  M        
139

Kerbedis Rasius, Kazimiero

               
140

Kerbedis Evaldas, Rasiaus

               
141 Kerbedis Edvinas,Rasiaus                
 142

Kirlienė Greta, Elijaus

Petkevičiai

Traby

           

143

Kontrimavičius Vidas, Antano

Kontrimavičiai

Vartai (Brama)

 

         
 144

Konkulevičius Šarūnas Jonas, Povilo

       M     M      
 145

Koriznaitė Ramutė, Mykolo

Koriznai

Koryzna

M

 M  M  M    

146

Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano

Noreikai

Liubičas

 M

 M  M      

 147

Krisiukėnas Liudas, Rimanto

Dobrovolskiai

Svienčicas

 M

 M  M  M    

 148

Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario

Dobrovolskiai

Svienčicas

 M

 M  M  M    

 149

Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco

Turevičiai

Demborogas

 

         

 150

Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko

Nutautai

Leliva (Leliwa)

 

         

151

Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano

Ridzevičiai

Gulbė (Łabędź)

M

         
 152

Kulvietienė (Kunčinaitė) Armina, Levon

               
153

Kulvietienė (Rūgieniūtė) Darija, Juozo

               
 154

Kulvietis Antanas, Juozo

               
155

Kulvietis Daumantas, Antano

               
 156

Kulvietis Eugenijus, Antano

               

 157

Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso

Ratomskiai

Bokštai (Wieże)

 

         
158

Kupliauskienė (Zaveckaitė) Eglė, Antano

               
159

Kvedaravičienė Jolanta

Bartoševičiai Zadora            
160

Kvedaravičiūtė Justina, Raimundo

Bartoševičiai Zadora            
 161

 Liaudanskienė (Vanagaitė) Neringa

 Volbekai/Sipavičiai Lapinas/Lapinas       M  M    
162 

Liaudanskaitė Judita,Arvydo

Volbekai/Sipavičiai Lapinas/Lapinas     M  M    
163

Laurutis Algimantas, Ambraziejaus

               
 164

Laurutis Vincas, Prano

               
165

Laurutienė (Kiserauskaitė) Gražina, Jono

               

 166

Lazdauskas Tomas,Kęstučio 

 Gibronai Dževica(Drzewica)   -  M  M    
167 

Lazdauskas Gintautas,Tomo

Gibonai Dževica(Drzewica) - M  M    
 168

Lazdauskas Romualdas Kęstutis, Stanislovo

Gibronai

Dževica(Drzewica)

 M        
169

Lukošius Emilijus, Virginijaus

Bartoševičiai

Zadora

           

 170

Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

 M M

 M  M  M    

 171

Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko

Kudrevičiai

Gulbė (Łabędź)

 

         

172

Liškauskas Kęstutis

     M  M  M      

173

Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo

Cierpickiai

Osorija (Osorya)

 

         

 174

Majauskas Gerardas, Vladislovo

Majauskai

Gedgaudai

Senas arklys

Hippocentaurus

M

 M  M  M    

 175

Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono

Gaidamavičiai

Pomianas (Pomian)

M

 M  M  M    

 176

Maksimovas Jonas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 M

         

177

Maksimovaitė Alina, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 

         

178

Maksimovaitė Eglė, Jono

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

 M

         

179

Maksimovas Zigmas, Aleksandro

Sirtautai

Liubičas (Lubicz)

M

 M        

 180

Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano

Vaidotai

Gulbė (Łabędź)

 

         

181

Markauskienė (Navickaitė) Liudvika, Klemenso

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

 M

M    M  M    

182

Markauskaitė Rita, Alvydo

Noreikai

Liubičas (Lubicz)

 

   M  M    

183

Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto

Gecevičiai

Koscieša (Kościesza)

 

         

 184

Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano

Dobrovolskiai

Svienčicas

 M

 M        

185

Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto

Misevičiai

Kirvis (Topor)

 M

   M  M    

 186

Montvilas Ričardas, Eduardo

Montvilai

Leliva (Leliwa)

 M

 M   M    

 187

Montvilas Romas, Antano

Montvilai

Kolona (Kolumna)

 

         
 188

Montvilaitė-Radovanovich Sigita,Algimanto

Jadkovskiai

Raištis

           

 189

Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto

Abakevičiai

Kirvis (Topor)

 

         

 190

Morkūnas Arūnas, Florijono

Dobrovolskiai

Svienčicas

 

         

 191

Neverauskas Anatolijus, Valerijono

Neverauskai

Pusožis (Pobog)

 

         

 192

Obolevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano

Janavičiai

Radvanas

 M

 M  M      

 193

Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio

Fanstiliai

Fanstil

 M

 M  M      
194

Pakinkis Vidas, Vinco

Stankevičiai

Magila

 M  M   M  M    

 195

Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo

Kulikauskai

Drogomir

 M

 M    

 196

Parnarauskas Jonas, Jono

Zakševskiai

Liubičas (Lubicz)

 M

         

197

Paulaitis Kęstutis, Antano

               

 198

Paulauskienė (Rimkevičiūtė) Anelė, Konstantino

Rimkevičiai

Pobogas

 

         

199

Palevičius Arvydas, Prano

Romancevičiai

Lubicz

  Ms  M  M    

200

Peimienė Auda Margarita, Hario

Snieškai

Nečiuja

 

         

 201

 Pažarauskienė (Biliukaitė) Raimonda Lolita Barodzicų   Boncza

 M

 M        
 202 Pažarauskaitė Eglė, Egidijaus Barodzicų  Boncza  M        
 203 Pažarauskas Adomas,Egidijaus Barodzicų Boncza  M  M        

 204

Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano

Vainauskai

Ostoja

 M

 M  M    
205

Petrauskienė (Kerbedytė) Edita, Mečislovo

               

206

Petrauskas Justas Virgilijaus

               
207

Petrauskas Paulius Virgilijaus

               

208

Pozingienė (Geležinytė) Jolanta, Danieliaus

 Miodišauskai Mikulinskis            
 209

Pozingis Henrikas

Miodišauskai

Mikulinskis

           

 210

Pileckienė (Kerytė) Jurgita, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

 

         

211

Počiuipa Artūras, Zenono

Počiuipai

Počiuipa

 M

 M  M  M    

 212

Počiuipa Mantas, Artūro

Počiuipai

Počiuipa

 M

 M   M    

 213

Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro

Požerskiai

Gieraltas

 

         

214

Požerskis Povilas, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

         

 215

Požerskytė Monika, Romualdo

Požerskiai

Gieraltas

 

         

 

 

 

 

 

         

 216

Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio

Koreivai

Dembno

 

         

 217

Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

         
 218

Radvilas Rimtautas Eugenijus,Juozapo

Radvilavičiai

Lubicz

 M  M        

219

Rafanavičius Deividas, Jono

Marcinkevičiai

Leliva (Leliwa)

 

         

220

Ragulskis Minvydas Kazys, Kazimiero

               

 221

Ratomskis Feliksas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

 

         

 222

Ratomskis Ričardas, Mykolo

Ratomskiai

Wieže

 M

 M    M  M    

223

Razbadauskas Alvydas, Juozapo

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

         

 224

Rimkutė Gertrūda, Arvydo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

 

         

 225

Rimkus Arvydas, Pranciškaus Algirdo

Senkevičiai

Tarnava (Tarnawa)

 

         

226

Rimkūnas (Gaigalas) Aloyzas Dominykas

               

227

Rimkūnienė Irena Petronėlė

    M          

 228

Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto

Virpšai

Rola

 

         

229

Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo

Virpšai

Rola

 

         

 230

Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano 

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

 

         

231

Rugieniūtė Agnė, Žydrūno

Bazarai

Niečuja (Nieczuja)

 

         

232

Rukas Daujotis Artūras, Jono

Rimgailai /Zaleckiai/    Daujotai

Despotes /Liubičas/    Grifas (Gryf)

 M

 M  M      

 233

Ruseckas Giedrius, Jono

Pribušauskai

Gžymala

 

         

234

Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro

Pribušauskai

Gžmyla

 

         

 235

Sabas Jonas, Vytauto

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

 M  M    

 236

Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

 M

 M   M  M    

237

Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo

Bogušai

Vanagas
(Jastrzebiec)

 M

 M   M    
238

Savickienė (Žukaitė) Aleksandra, Aleksandro 

 Derbutai  Dryja  M        

 239

Savičanskaitė Alina, Alfonso

Savičanskai

Zninas (Znin)

         

240

Sotničenkaitė Lina, Leonido

Demontavičiai

Waž

 

         

241

Savičauskas (Savičanskas) Vilius, Alf.

               

242

Sekliuckis Vitolis, Juozo

Sekliuckiai

Papžica (Paprzyca)

Girnų Akmuo

M

   M    
 243

Sinkuvienė (Lazdauskaitė) Dainė, Stanislovo

Gibronai

Dževica (Drzewica)

 M  M   M  M    

244

Skardžius Vytautas, Jakovo

Šimkevičiai

Kapas (Mogila)

 

         

245

Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono

Varanavičiai

Korwin

 

         

246

Skrupskienė (Baltrušaitytė) Daina Rima, Antano

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 M

 M   M  M    

 247

Skrupskis Saulius, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 M

 M   M    
 248

Skrupskytė Emilija, Sauliaus

Žilevičiai

Liubičas (Lubicz)

 M  M   M    
249

Skiraitienė (Butkevičiūtė) Stasė Joana, Stasio

Butkevičiai

Vanagas
(Jastrzebiec)

 M      

 250

Slavinskas Alfonsas, Jono

Slavinskai

Leliva (Leliwa)

M

         

251

Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus

Misevičiai

Kirvis (Topor)

 M

   M    

252

Snieška Vytautas, Valerijono

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

 M

 M  M      

253

Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto

Burbai

Naktikovas/
Odynec

 

         
254

Spulginienė Adolfina, Adolfo

Petkevičiai

Traby

           
255

Spulginas Elijus, Reomaldo

Petkevičiai

Traby

           
 256

Spulginienė Ina, Viktoro

Petkevičiai

Traby

           
257

Sutkienė (Kulvietytė) Asta, Antano

               
 258

Stašaitienė (Valuckytė) Genovaitė

       M  M      
259

Šaferis Viktoras, Mykolo

               
260

Šakalienė (Baliutavičiūtė) Elena Marija

     M  M    M  M    
261

Šaluga Juozas, Stepo

Šoluchai

Pasaulis (Swiat)

 M  M        

262

Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto

Prialgauskai

Dolenga

 M M

 M  M    

263

Šeputienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo

Rutkauskai

Pusožis (Pobog)

 

         

264

Šarkienė (Ibianskaitė) Elena Lidija, H.

               

265

Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco

Jucevičiai

Leliva (Leliwa)

 

 M  M      

266

Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario

Snieškai

Niečuja (Nieczuja)

 

         

 267

 Šeinauskienė Adukevičiūtė Janina

 Žabai  Koscieša

 

 M  M  M    

268

Tolle (Savickytė) Jurgita, Kęstučio

Derbutai

Dryja

 M          

269

Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano

Noreikai

Liubičas

M

 M  M      

270

Vaičiūnienė(Drąsutavičiūtė) Vilda,V.

               
 271

Vaitkienė (Skiraitytė) Gintarė, Prano

Butkevičiai Vanagas
(Jastrzebiec)
 M          
272

Vaitiekūnas Modestas, Aleksandro

Narkevičiai Vieniava(Wieniawa)  M  M  M    

273

Valiūnienė (Derbutaitė) Nijolė, Boleslovo

 Derbutai Dryja  M M    M      
 274

Varnienė Zita, Algirdo

 Noreikos  Lubič (Lubicz)  M  M  M    

 275

Vervečkienė (Masliukaitė), Vytauto

 Karpiai

 Karp (Carpio)

 

         

 276

Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro

Franckevičiai

Brodzicas (Brodzic)

 

         

 277

Veretinskas Edvinas, Romaldo

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

 

         

 278

Veretinskas Romaldas, Antano

Vencevičiai

Gulbė (Łabędź)

 

         

279

Verbickas Algirdas, Petro

Daugelevičiai

Niečuje

 M

         

280

Verikienė (Bublytė)Monika,Eriko

Dobrovolskiai Svienczyc M  M  M  M    

281

Vitkauskas Remigijus, Viktoro

               
282

Vitkauskienė (Baradautytė) Algima, Sig.

               
 283

Vervečkienė Ilona, Vytauto

Markgrafai Karpiai Karp (Carpio)     M      

284

Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono

Jackevičiai

Sulima

 

         

 285

Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus

Piotrovskiai/ Burbai

Naktikovas/
OdynecIII

 

         
 286

Zablockienė (Baltrėnaitė) Laura, Vidmanto 

Jasudai

Tačala (Taczala)

 M  M    M      

 287

Zaborskienė (Gutauskaitė) Rima,V.

 

 

           
 288

Zasimovskis Laimis, Stasio

Valuckai

Nalečas (Nalecz)

   M  M      

 

 

 

1,2 % - į KABD pervesta GPM suma. Nario mokesčio lengvata bus taikoma, pateikus dokumentus apie skirtą paramą draugijai.

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises ir pareigas.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Ataskaitos, įvairūs dokumentai

 

Renginių ataskaitos

2017-01-08 KABD Naujametinis pokylis 

2017-02-23 KABD narių susirinkimas-renginys 

2017-03-30 KABD Seimelis 

Tarybos posėdžių protokolai

2017-03-07 KABD Tarybos posėdžio protokolas 

Svarbūs dokumentai, dokumentų projektai

Kauno apskrities bajorų draugijos naujos redakcijos Įstatai 

 

 

 

ABOUT US

Lithuanian Nobility that has ruled and protected Lithuanian State formed more than 600 years ago. Kaunas Nobility Society, associating Lithuanian nobility progeny, who have proved their ancestors’ noblemen’s family’s continuance, to Lithuanian nobility organization, is legal Lithuanian nobility’s inheritance absorber.

Kaunas Nobility Society is the inheritor of all rights and duties of the Lithuanian Union of Nobility that was in force from 1928 till 1940. In June, 1994 the Union was registered at the Ministry of Justice.

The main missions of Kaunas nobility Society are: to promote respect and love to Lithuanian state, nation, its history, language, culture, and family; to cherish Lithuania's spiritual revival, European Christian values; to popularize Lithuanian Kingdom's, Great Duchy of Lithuania nobility's historical inheritance, traditions; and to refresh principals of justice, honour, dignity, nobleness and responsibility in Lithuania.

Kaunas Nobility Society spheres of activity include research of the past – genealogy, heraldry, nobility and estate culture inheritance, organization of cultural events, expansion and activity popularizing, development of relations with foreign associations of noblemen, developing of noblemen’s future – the youth, publishing activity.

Kaunas Nobility Society activity types are legitimacy, education, nobility confirmation certificates presenting ceremonies, creating of symbolism, organization of concerts, exhibitions, conferences, excursions, charity and other events, publishing of books and magazines, accumulatin.

Numerous regional organizations are established in Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Telšiai, Tauragė, Vilnius. Besides, we have members in different countries of Europe, America, Australia, New Zealand, Malaysia. We have contacts with many organizations of nobles abroad. We publish the journal "Lietuvos bajoras", electronical newsletter is published and send every quarter for our foreign members.

Contacts Kaunas Nobility Society.

Wir sind offen für die Angebote um in die Zivilbeteiligung, die Initiativen und die Verantstaltungen teilzunehmen.

We are open for your suggestions to join the civilian share, initiatives and events.

Sie können die Vereinigung unterzustützen, alle Daten für die Überweisung finden Sie hier:

You can support the Society, zou can find all the required data here:

Name des Empfängers/Recipient: Kauno apskrities Bajorų draugija

Recipient‘s code: 193412561

IBAN: LT707044060003372983 AB SEB bankas

 

Articles of association Kaunas Nobility Society 

1. General Provisions

1.1. Name of the association – The Nobleman Society of Kaunas Region (hereafter – Society). Society is a legal entity with limited civil liability, whose aim is to coordinate the work of Society members, represent the interest of Society members and defend them, as well as to meet other public interests.
1.2. The Nobility in Lithuania has formed more than 600 years ago, it ruled and protected the State of Lithuania. Society is a legal successor of Lithuanian Nobility legacy. 
1.3. Society acts in accordance with the Constitution of the Republic of Lithuania, the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Association Law of the Republic of Lithuania and other laws. Society also acts in accordance with the government decisions and this statute (hereafter – Statute).
1.4. Society can only have the civil rights and responsibilities, that do not contradict it‘s purposes, established in the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Association law of the Republic of Lithuania and in this Statute.  
1.5. The legal form of the Society – association. It has the bank account, stamp, flag and other symbols. 
1.6. The financial year of the Society is the calendar year.

2. The purposes and fields of the activity of the Society

2.1. The purposes of the activity of the Society are: 
2.1.1. to promote respect and love for Lithuania country, people, it‘s history, language, culture, family;  
2.1.2. To cherish the spiritual rebirth of Lithuania, christian values; 
2.1.3. to popularize historical heritage and traditions of the nobles from the Kingdom of Lithuania, the Grand Duchy of Lithuania, ancient lithuanians nobles spirit and obligations in the public society. 
2.1.4. To enliven the principles of justice, honor, dignity and obligation in Lithuania. 
2.1.5. To create more educated, active and helpful society by our example and suggestions;
2.2. In order to achieve the goals, mentioned in 2.1., the Society:  
2.2.1. is exploring the past – genealogy, heraldic, heritage of the nobles and manors. 
2.2.2. organises cultural events (concerts, exhibitions, conferences and etc.);
2.2.3. promotes and develops the work and contacts of the Society with local and foreign noble organisations.  
2.2.4. actively takes part in the education of children and youth of Lithuanian nobles. 
2.2.5. implements the document verification for people, claiming to be nobles;
2.2.6. organizes the ceremonies and submits the acts of the recognition of the nobility; 
2.2.7. creates the noble attributes;
2.2.8. receives support and provides support and charity, organises related events; 
2.2.9. developes contacts and represents LBKS in other related organisations, is involved in the work with member‘s rights;
2.2.10. co-operates with other Lithuanian and foreign cultural-historical organisations; 
2.2.11. moderates the internet site and publishes publications, related to the goals of the Society; 
2.2.12. buys and ownes property and asset. 
2.3. In order to achieve the goals, mentioned in 2.1., Society may:  
2.3.1. in oral, written and other ways spread the information about its work, promote the objectives of the Society‘s activity; 
2.3.2. set up the media outlets, engage in publishing; 
2.3.3. hire employees for the activities, stated in the Statute; 
2.3.4. get support (in financial, any other asset or services) from natural or legal persons in Lithuania, foreign countries and international organisations; 
2.3.5. establish legal entities, except those, whose civil liability for the obligations of the legal person is unlimited, or be it‘s;
2.3.6. join an international organisation, whose goals and work does not contradict the Constitution, the Association Law of the Republic of Lithuania or other laws; 
2.3.7. carry out other activities, that are not prohibited by the Association Law. 
2.4. The Society uses the unpaid organisational work of its members, in order to achieve the goals and tasks, if needed, hires employees, according to the procedure, established by laws, the funds and assets of the Society. The Society cooperates with other institutions and associations, movements and individuals, whose goals meet Society‘s goals. 
2.5. If necessary, the Society has the right to carry out business or commercial activities, that do not conflict with the laws of the Republic of Lithuania, legal acts and this Statute, in order to achieve its goals. 

3. Rights and Responsibilities of Society‘s Members. Rules of Acceptance, Withdrawal and Removal of Members from the Society.

3.1. Members of the Society may be at age 18, active natural persons, having voluntarely expressed their desire to become Society members and proven by the legitimation their noble origin and given an oath. Persons, under age 18, may have the rights and responsibilities in the Society in accordance with the procedure established by the Civil Code..
3.2. To become a member of the Society, a person has to submit a written application to the Society Council, where the candidate confirms, that he is familiar with the Statute and assumes the obligation to fulfill it and documents, proving the noble origin. The decision about accepting the new member of the Society is made by Society Council, which has the recommendation from the Legitimation Commission, in the nearest Council meeting by the simple majority. About made decision, the applicant is informed within 20 calendar days, since the decision is made. Member becomes after giving an oath and paying entrance and memberchip fees for the current year within 1 month after the day of the announcment about the acceptance.
3.3. The membership is cancalled in these cases:
3.3.1. After leaving the Society;
3.3.2. After removing from the Society;
3.3.3. After death of the member;
3.3.4. After liquidation of the Society.
3.4. Society member, wanting to leave the Society, writes a request to the Society Council, which makes the decision about resignation of the member in the nearest meeting. A member must complete or transfer his obligations, by the time he leaves.
3.5. A person, who has hostile interests for Society goals or is legally recognised as a holocaust or genocide participant, took part in the activities of repressive structures, may be unaccepted, if he was already a member – removed from the Society.
3.6. Also, the Society member may be removed from the Society in these cases:
3.6.1. without a justifiable reason did not pay the membership fee longer than 2 years;
3.6.2. roughly violated the laws of the Republic of Lithuania, Society Statute, Society member obligations or other Society programs;
3.6.3. engaged in destructive or any other harmful for the Society activities. If it causes any moral and (or) material damage or any other loss, the Society member must compensate for damage in accordance with the procedure established by laws of the Republic of Lithuania.
3.7. The decision on the removal of the Society member is made by the Society Council, in the next meeting 2/3 of the votes of the majorityof the members of the Council.
3.8. Society membership fees, other contibutions, also the property, transfered to the Society are not returned to the removed Society member.
3.9. Society member duties:
3.9.1. comply with the Statute and decisions taken by the management body;
3.9.2. pay the membership fee in time;
3.9.3. fully support the activities of the Society;
3.9.4. save and properly use the property of the Society;
3.9.5. carry out other obligations and agreements for the Society.
3.10. Society members have the right to:
3.10.1. participate and vote in the general meetings of the Society;
3.10.2. use the services of the Society, participate in the development of a long-term program and strengthen the material base;
3.10.3. elect and be elected to the Society governing bodies;
3.10.4. submit offers about Society activities and request for a reading in the Society general meeting;
3.10.5. leave the Society at any time, informing about it in writing the Society council and fully paid for the Society;
3.10.6. argue in Noble honorary court the decisions of General meeting of members, Society council and (or) single-body management body (the Commander) and defend their rights and legal interests, if they are beeing violated, According to the procedure established by the law of the Republic of Lithuania;
3.10.7. immediately inform the Society about his correspondence address and other contact information and their changes;
3.10.8. have other statutory rights, that do not contradict the Statute.
3.11. Society members have the same rights, no matter what entrance or membership fee they pay or provide support.
3.12. General members meeting, with a single-body management body‘s (the Commander‘s) suggestion, may give an honorary member name to a non-member of the Society, sho deserved for the activities of the Society.
3.13. Society membership fee and other contributions and the payment order is not declared in the Statute, because it is approved by a seperate document during the General member meeting. Membership fee must be paid annually until March 1 of this year, except cases, when a new member is accepted.
3.14. For the Society members, older than 75 years, at their written request for the Society Commander, they may be granted emeritus status, which exempts from the membership fee, but allowes to take a part in the activities without a right to vote. The emeritus status is granted by Society Council, on the recommendation of the commander.
4. Management of the Society
4.1. The Society acquires civil rights, assumes civil liability and implements them through it‘s governing bodies.
4.2. Governing Bodies of the Society are:
4.2.1. General meeting of members – Seimelis;
4.2.2. Council;
4.2.3. Commander;
4.2.4. Auditor (Revision Commission);
4.2.5. Legislative Commission;
4.2.6. Noble Honorary Court;
4.2.7. Chancellor.
4.3. Seimelis has all the rights of the general meeting. Seimelis has no right to instruct other Society bodies to resolve issues falling within its competence.
4.4. Society governing bodies are Council and Commander.
4.5. Council is a collegial management body, which solves issues that are beyond the competence of the Seimelis or of the Commander.
4.6. Commander is a sole governing body, which organizes daily Society work.
4.7. Commissions are collegial bodies, that carries out activities not related to the management of the Society.

 

 

Bajorų dėmesys seneliams

 

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais, Lietuvoje pradėjo kurtis tarpukario Lietuvoje buvusios organizacijos. Tikslas buvo greičiau identifikuoti Lietuvos istoriją, suformuoti tautos mentalitetą, pakelti kultūros lygį. 1994 metais Kaune Lietuvos bajorų palikuonys įkūrė Kauno apskrities Bajorų draugiją. Pirmieji kūrėjai buvo: Janušas Kliučinskas, Irena Šulcienė, Leonas Narbutas, Jonas Monkevičius, Artūras Daujotis Rukas ir kiti. Draugijos gretose galėjo dalyvauti Lietuvos piliečiai archyviniais, bažnytiniais ar giminės išsaugotais dokumentais, įrodę savo bajorišką kilmę. Įsikūrusi organizacija išsikėlė veiklos tikslus ir uždavinius. Vienas iš prioritetinių tikslų buvo dėmesys garbaus amžiaus žmonėms. Neatsitiktinai pasirinkti buvo Kauno Panemunės senelių namai. Tuo metu juose nemažai gyveno menininkų, mokytojų bei kitų buvusių inteligentijos atstovų. Kauno Panemunės senelių namų direktorė A. Krinickienė teigiamai įvertino mūsų gerus norus ir leido lankyti senelius. Savo motiniška patirtimi bei išmintimi padėjo užmegzti draugiškus santykius, suvokti jų poreikius bei principus. Bendravimas prasidėjo minint didžiąsias metų šventes: Šv. Kalėdas, Šv. Velykas, minint Motinos dieną. Šiomis progomis senoliai buvo sveikinami, apdovanojami, vykdavo labdaros koncertai. Šiuose renginiuose aktyviai dalyvavo tuo metu buvęs vadas A. Rukas Daujotis, ilgametė kanclerė I. Šulcienė, H. Matusevičius, vėliau buvę vadai: A. Prekeris, K. K. Ignatavičius ir dabartinis vadas Andrius Krivickas.
Draugystė tesėsi.Daugiau pabendravus paaiškėjo, kad seneliai norėtų pamatyti kaip atsikuria Lietuva. Tada Kauno apskrities Bajorų draugijoje buvo nutarta, kartą metuose, Šv. Kalėdų proga, aukoti pinigų sumą už kurią seneliai galėtų pakeliauti po Lietuvą. Tradicija tęsiama iki šių dienų. Bajorų draugijos gretos augo, atsirado įvairių profesijų atstovų. Daug gydytojų, kurie mielai skaitė paskaitas, dalinosi savo įgytomis žiniomis, jau iš viso pasaulio konferencijų. Šioje Draugijoje daug iškilių menininkų, dailininkų, fotografų, šokėjų, dainininkų, aktorių, muzikos pedagogų. Šitie bajorų palikuonys neliko abejingi senelių namų gyventojams. Kiekvienas savitai įnešė asmeninį indėlį. Iškilūs Kauno kultūros atstovai S. Jurskytė - Akstinienė ir D. Akstinas gerai pažįstami senelių namuose. S. Jurskytė - Akstinienė yra pirmojo Lietuvos radijo direktoriaus dukra. Ji įspūdingai papasakojo apie Lietuvos radijo kūrimo istoriją. Seneliai parodė didelį susidomėjimą ir pateikė daug klausimų. Labai profesionaliai paruoštą paskaitą skaitė D. Akstinas apie K. Donelaičio kūrybos reikšmę šiandien. Paskaita apie tremtinę Emiliją Dirsytę, kuri kūrė maldas, telkė mergaites tremtyje melstis, už ką buvo kankinama ir mirė tremtyje. Likusių tremtinių dėka jos sukurtos maldos ir giesmės pateko į užsienį ir buvo išleista maldaknygė, kuri išversta į penkiolika kalbų ir paplito po visą pasaulį. Dailininkė E. Ivaškevičiūtė išpuošė senelių namus savo tapytais paveikslais. Ji pravedė dailės ciklą "Piešiu kartu su seneliais", pasakojo apie meno subtilybes. Muzikinio teatro solistė T. Chmeliauskaitė savo skambiu balsu atliko Šopeno ir Maniuškos kurinius. Akomponuojant pianistei V. Daugirdienei koncertavo: Muzikinio teatro solistas J. Malikonis ir smuikininkė M. Neniškytė. Kauno I-os muzikos mokyklos mokytoja O. Šikšnienė su kanklininkėmis, su meile laukiamos senelių. Kanklių muzika seneliams labai patinka, o mergaitės džiaugiasi šiltu priėmimu. Kanklininkės kartu su seneliais lankėsi Seime, koncertavo, dalyvavo ekskursijoje Seimo rūmuose. Visų kartų bajorų atstovai šiltai ir nuoširdžiai bendrauja su senelių namų gyventojais ir Dienos centro lankytojais. Labai reikalingos ir mėgstamos senelių medikų paskaitos. Bajorų pastangų dėka ne kartą apie infekcines ligas ir jų profilaktiką skaitė profesorius - infekcionistas A. Laiškonis. Ortopedijos problemas populiariai ir suprantamai aiškino, nagrinėjo, atsakinėjo į klausimus daktaras R. Rimdeika. Gydytojas - urologas Ž. Gudžinskas aiškino seneliams apie urologines ligas, kurios yra neišvengiamos senatvės palydovės. Didelį vaidmenį šioje veikloje vaidina Šv. Jurgio bažnyčia. Jos atstovas Kauno apskrities Bajorų draugijos kapelionas Paulius Saulius Bytautas. Kunigas P. S. Bytautas yra ir vienuolyno gvardionas. Kasmet senelių namų Dienos centro lankytojai už Šv. Kūčių stalo sėda palaiminti kunigo P. S. Bytauto arba kitų Šv. Jurgio bažnyčios kunigų. Kelis kartus per metus vienuolyno salėje, po Šv. mišių parapijiečiai pakviesti kunigo P. S. Bytauto žiūrėjo Panemunės senelių namų Dienos centro Dramos studijos vaidinamus spektaklius: S. Kymantaitės - Čiurlionienės "Kuprotą oželį", K. Binkio "Blogai kad gerai", J. Žemaitės "Trys mylimos". Paramą seneliams tęsia Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas.


Šią labdarinę veiklą jau daugiau kaip dešimtmetį organizuoja ir yra atsakinga straipsnio autorė Kauno apskrities Bajorų draugijos Legitimacijų komisijos pirmininkė Aleksandra Gudžinskienė.

Subkategorijos

Birželis 2024
Pr A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dabar svetainėje 5 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas