Draugijos tikrieji nariai/Real Members of the Society

 

Eil. Nr. Pavardė, mergautinė pavardė, vardas, tėvo v./Surname, maiden name, first name, father's name Protėviai/Ancestry Giminės herbas/ Family Coat of Arms 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Adomavičius Liutauras, Valdo Artūro Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
2 Adomavičienė (Sližytė) Birutė, Vytauto Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
3 Akulionienė (Kučinskaitė Vencienė) Dainora, Stasio Nutautai Leliva (Leliwa) N      
4 Aniulis Mindaugas, Romano Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M      
5 Aniulis Romanas, Karolio Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M      
6 Antanaitienė (Rimkutė) Jovita, Prano Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M M      
7 Antanaitis Tadas, Donato Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) M M M      
8 Andriuškevičienė (Šiliauskaitė) Ada, Povilo Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M
     
9 Balčikonienė (Bazaraitė) Raimonda, Prano Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M M      
10 Baliulienė (Česnovaitė) Vilda, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M
     
11 Baltrušaitienė (Čeponytė) Irena, Petro Žilevičiai Liubičas (Lubicz) M M      
12 Baronienė (Armonaitytė) Valerija, Augustino Blinstrubai Gulbė (Łabędź)
M M      
13 Bartaševičiūtė Ieva, Algimanto  Bartoševičių Zninas (Znin) M M M      
14 Bartkienė (Bartuševičiūtė) Rema, Mečislovo Juknevičiai Leliva (Leliwa) 2% M M      
15 Bartosevičienė (Gudonavičiūtė) Vladislava, Vladislovo  Lekavičiai Valtis (Lodzia) M M M      
16 Bedarfienė (Kastonaitytė) Virginija Ina, Viktoro  Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M      
17 Belozaras Robertas, Vytauto Belozarai Vieniava M M M      
18 Beržinienė Reda, Stepono Jucevičiai Leliva M M M      
19 Blažienė (Ivaškevičiūtė) Marija Aldona, Stanislovo Ivaškevičiai Trimitai (Traby) M M M      
20 Broniukaitienė (Jakubonytė) Raminta, Romualdo Liudviko Derbutai Dryja M M M      
21 Beata Broniukaitytė, Artūto Derbutai Dryja - - M      
22 Bubys Erikas, Rimanto Dobrovolskiai Svienčicas M M M
     
23 Būblienė (Razbadauskaitė) Nijolė, Juozapo Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M M      
24 Buivienė (Daujotaitė) Edita, Mykolo Daujotai Abdankas      
25 Burbienė (Dakinevičiūtė) Alicija, Prano Piotrovskiai Naktikovas (Ślepowron) M M M
     
26 Bytautas Saulius, Vlado Bytautai Grifas (Gryf) M M      
27 Chmieliauskaitė Teresė, Mykolo Chmieliauskai Vanagas (Jastrzebiec) M M M      
28 Česnovas Lukas, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M      
29 Česnovas Viktoras, Jurijaus Jazdauskai Dombrova - M      
30 Česnovienė (Jazdauskaitė) Gentrūda, Kazimiero Jazdauskai Dombrova - M      
31 Čeponis Valdas, Raimundo Žilevičiai Liubičas (Lubicz) 2% N      
32 Čiulkinienė (Maksimovaitė) Irena, Zigmo Sirtautai Liubičas (Lubicz) - M
     
 33 Dargvainytė Aldona,Ipolito Dargvainiai Zninas N N N      
34 Dargvainis Tomas,Mečislovo Dargvainiai Zninas N N N      
35 Daubarienė (Audzevičiūtė) Audronė, Vytauto Šliogeriai Vieniava M N      
36 Daugėla Algimantas, Vaclovo Stanislovo Daugėlai Zadora M M M      
37 Daugėla Bajalis Audrius, Jono Daugėlai Zadora M M M      
38 Daugėla Bajalis Gintaras, Jono Daugėlai Zadora M M M      
39 Daugėlaitė Bajalytė Sandra, Audriaus Daugėlai Zadora M M M M    
40 Daugėlaitė Bajalytė Neringa, Audriaus Daugėlai Zadora M M M      
41 Daujotas Mykolas, Stepono Daujotai Abdankas 2% N      
42 Diminskienė (Dakinevičiūtė) Marija, Prano  Piotrovskiai Naktikovas (Ślepowron) M M      
43 Diminskas Vytis, Vytauto Piotrovskiai Naktikovas (Ślepowron) M M      
44 Drąsutavičius Vaclovas, Vaclovo Drąsutavičiai Naktikovas (Ślepowron) M M M      
45 Eitutienė (Savičanskaitė) Alina, Alfonso Savičanskai Zninas (Znin) M M      
46 Emma (Šimanauskaitė) Vesta Šimanauskai Naktikovas (Ślepowron) N M M      
47 Giedraitienė (Savickytė) Kristina, Kęstučio Derbutai Dryja M M M      
48 Giedraitytė Emilija, Artūro Derbutai Dryja M M M      
49 Gineitienė (Daukantaitė) Daina, Teodoro Daukantai Naktikovas (Ślepowron) 2% M M
     
50 Gineitis Rimantas, Zenono Daukantai
Naktikovas (Ślepowron) 2% M M
     
51 Gelažius Alvydas, Broniaus Čapkauskai Naktikovas (Ślepowron) M M M
     
52 Gelažius Rokas, Alvydo Čapkauskai Naktikovas (Ślepowron) M M M
     
53 Gelažiūtė-Petrauskienė Eglė, Alvydo Čapkauskai Naktikovas (Ślepowron) M M M      
54 Gedvilas Romualdas, Valerijono Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M M
     
55 Gedvilaitė Deimantė, Romualdo  Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M M      
56 Gedvilaitė Nomeda, Romualdo  Jucevičiai Leliva (Leliwa) 2% M
M      
57 Gravrogk/Grafas Anton von Gravrogk Gravrogk'ai Gravrogk M M      
58 Grigalevičius Tomas, Algimanto Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M      
59 Grigalevičienė Jovita, Stanislovo Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M      
60 Grigalevičienė (Vasiliauskaitė) Vilija, Aleksandro Zabohonskiai Karpis (Carpio-Karp) M M M      
61 Grinkienė (Zenkevičiūtė) Elena, Vlado Zenkevičiai Siekierz M M M      
62 Gudžinskienė (Simavičiūtė) Aleksandra, Juozo Simavičiai/Nutautai Dembno (Dębno) / Leliva (Leliwa) M M N      
63 Gudžinskaitė Ieva, Žilvino Nutautai Leliva (Leliwa) M      
64 Jakubonis Romualdas Liudvikas, Mykolo Derbutai Dryja M M M      
65 Jasaitienė (Daujotaitė) Dalia Daujotai Abdankas      
66 Jucevičius Juventas, Petro Jucevičiai Leliva (Leliwa) M M N      
67 Juknevičius Stasys Antano Juknevičiai Jaunuolis (Junosza) M      
68 Junevičienė (Ganusauskaitė) Sofija, Konstantino Drovdvilai Liubičas (Lubicz) M M M      
69 Jurskytė Jurskis Snieguolė, Alfonso Tallat-Kelpšai Prusas I (Prus I) M M M
     
70 Kamandulienė (Paplauskaitė) Vijoleta, Mečislovo Paplauskai Trzaska M M M      
 71  Juškauskas Deividas,Artūro
 Zaleskiai  Lubič  N M
M
     
72 Kameneckas Juozas, Stanislovo Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
73 Kameneckienė (Drazdauskaitė) Vanda, Kazio Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
74 Kaminskienė (Lasevičiūtė) Lina, Vinco Turevičiai Demborogas M M
     
75 Kasinskaitė Laura, Artūro Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
76 Kasinskienė (Kameneckaitė) Jolanta, Juozo Kameneckai Pilava (Pilawa) M M      
77 Kaušinienė (Neniškytė) Ieva, Kazio Vainauskai Ostoja M M      
78 Kazakevičius Albinas, Vytauto Kazakevičiai Kownia M M      
79 Kliučinskas Ričardas Algimantas, Tado Kliučinskai Raktas (Jasienczyk) atl. atl. atl.      
80 Knystautas Stasys, Juozo Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M N      
81 Knystautas Linas, Stasio Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M      
82 Knystautaitė Kristina, Stasio Laurinavičiai Valtis (Lodzia) M      
83 Kontrimavičius Vidas, Antano Kontrimavičiai Vartai (Brama) - M M      
84 Korsakovienė (Laukytė) Greta, Prano Noreikai Liubičas 2% M M      
85 Krisiukėnas Liudas, Rimanto Dobrovolskiai Svienčicas M M M
     
86 Krisiukėnienė (Sipavičiūtė) Liudvika, Cezario Dobrovolskiai Svienčicas M M M
     
87 Krivickienė (Lasevičiūtė) Rita, Vinco Turevičiai Demborogas M M      
88 Kučinskienė (Kučinskaitė) Aldona, Domininko Nutautai Leliva (Leliwa)      
89 Kugelienė (Kadžytė) Vida, Antano Ridzevičiai Gulbė (Łabędź) N N      
90 Kundrotienė (Ratomskytė) Giedrė, Felikso Ratomskiai Bokštai (Wieże) - - M      
91 Laukienė (Poderskytė) Scholastika, Benedikto  Noreikai Liubičas 2% M M
     
92 Leikienė (Snieškaitė) Judita, Edvardo Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M      
93 Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko Kudrevičiai Gulbė (Łabędź) - - M      
94 Lukoševičienė (Cerpickaja) Irena, Jaroslavo Cierpickiai Osorija (Osorya) M M M      
95 Majauskas Gerardas, Vladislovo Majauskai Senas arklys M M M
     
96 Majauskienė (Venskevičiūtė) Ona, Jono Gaidamavičiai Pomianas (Pomian) M M M
     
97 Maksimovas Jonas, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M M      
98 Maksimovaitė Alina, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz)  - M M      
99 Maksimovaitė Eglė, Jono Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M M      
100 Maksimovas Zigmas, Aleksandro Sirtautai Liubičas (Lubicz) M M M      
101 Marcinkevičienė (Aniulytė) Živilė, Romano Vaidotai Gulbė (Łabędź) M M      
102 Markauskienė (Navickaitė-Markelevičienė) Liudvika, Klemenso Noreikai Liubičas (Lubicz) M M M      
103 Markauskaitė Rita, Alvydo Noreikai Liubičas (Lubicz)      
104 Meškauskienė (Bartkutė) Aušrinė, Zigmanto Gecevičiai Koscieša (Kościesza) M M      
105 Mikšėnienė (Klimantavičiūtė) Alina, Antano Dobrovolskiai Svienčicas      
106 Minkuvienė (Sližytė) Gėlė, Vytauto Misevičiai Kirvis (Topor) M M M      
107 Montvilas Ričardas, Eduardo Montvilai Leliva (Leliwa) M M M      
108 Montvilas Romas, Antano Montvilai Kolona (Kolumna) M M M      
109 Mordienė (Ignatavičiūtė) Vilma, Rimanto Abakevičiai Kirvis (Topor) M M
     
110 Morkūnienė (Sipavičiūtė) Karolina Vanda, Cezario Dobrovolskiai Svienčicas      
111 Morkūnas Arūnas, Florijono Dobrovolskiai Svienčicas      
112 Neverauskas Anatolijus, Valerijono Neverauskai Pusožis (Pobog) M M      
113 Obelevičienė (Kalasauskaitė) Kristina, Prano Janavičiai Radvanas 2%      
114 Pabrinkytė  Gražina Teresė, Jono Macianskai Ostoja M M M      
115 Pacevičienė (Fanstilytė) Neringa Marija, Igorio Fanstiliai Fanstil M M      
116 Petrušonienė (Kulikauskaitė) Valerija, Stanislovo Kulikauskai Drogomir M M M      
117 Parnarauskas Jonas, Jono Zakševskiai Liubičas (Lubicz) M M M      
118 Peimienė Auda Margarita, Hario Snieškai Nečiuja M M M      
119 Petrauskienė (Gedvilaitė) Stefanija, Valerijono Jucevičiai Leliva (Leliwa) M
M
M      
120 Petrauskienė (Smetonaitė) Sigita, Antano Vainauskai Ostoja M M
M      
121 Pileckienė (Kerytė)Jurgita,Napoleono Jackevičiai Sumila - - M      
 122 Počiuipa Artūras, Zenono Počiuipai Kosciesza M M M      
 123 Počiuipa Mantas, Artūro Počiuipai Kosciesza M M M      
124 Požerskis Romualdas, Boleslovo Viktoro Požerskiai Gieraltas N      
125 Požerskis Povilas, Romualdo Požerskiai Gieraltas      
126 Požerskytė Monika, Romualdo Požerskiai Gieraltas      
127 Prekeris Algirdas, Romualdo Prekeriai Borch M M M
     
128 Purinienė (Koreivaitė) Elena, Stasio Koreivai Dembno M M      
129 Radomskienė (Vasiliauskaitė) Judita, Vlado Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N      
130 Rafanavičius Deividas, Jono Marcinkevičiai Leliva (Leliwa)      
131 Ratomskis Feliksas, Mykolo Ratomskiai Wieže M      
132 Ratomskis Ričardas, Mykolo Ratomskiai Wieže M M M      
133 Razbadauskas Alvydas, Juozapo Jucevičiai Leliva (Leliwa) N N      
134 Rimkutė Gertrūda, Arvydo Senkevičiai Tarnava (Tarnawa) - - M      
135 Rimgaila Vytautas Jonas Rimgailai Herbuzt  -  -  atl.      
136 Rudokas Edmundas Rytis, Stepo Vaidoto Virpšai Rola N N M      
137 Rudokienė (Kiliotaitytė) Jolanta, Romualdo Virpšai Rola N N M      
138 Rugienienė  (Bazaraitė) Rasa, Prano  Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M M      
139 Rugieniūtė Agnė, Žydrūno Bazarai Niečuja (Nieczuja) M M
     
140 Rukas Daujotis Artūras, Jono Rimgailai/Zaleckiai/    Daujotai Despotes/Liubičas/    Grifas (Gryf) M M M      
 141 Ruseckas Giedrius, Jono Pribušauskai Gžymala - - M      
142 Ruseckienė(Sipavičiūtė) Vaida, Artūro Pribušauskai Gžmyla - - M      
143 Sabas Jonas, Vytauto Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M M      
144 Sabas Audrius Dalius Paulius, Juozo Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M
M
     
145 Sabienė (Svetikaitė) Kristina Ramūnė, Stanislavo Bogušai Vanagas (Jastrzebiec) 2% M M      
146 Savičanskaitė Henrika, Alfonso Savičanskai Zninas (Znin) M M
     
147 Sotničenkaitė Lina, Leonido Demontavičiai Waž M M N      
148 Sekliuckis Vitolis, Juozo Sekliuckiai Papžica (Paprzyca) - M M      
149 Skardžius Vytautas, Jakovo Šimkevičiai Kapas (Mogila) 2% M M
     
150 Skrickas Vaidotas Jonas, Zenono Varanavičiai Korwin M
M
M
     
151 Sližienė (Misevičiūtė) Liudvika, Broniaus Misevičiai Kirvis (Topor) M M      
152 Snieška Vytautas, Valerijono Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M      
153 Sriubienė (Burbaitė) Margarita, Algimanto Burbai Naktikovas/Odynec M M      
154 Šamšonienė (Prialgauskaitė) Lilijana, Aniceto Prialgauskai Dolenga M M M      
155 Šepetienė (Stašaitytė) Nijolė, Adolfo Rutkauskai Pusožis (Pobog) M M      
156 Šikšnienė (Auškalnytė) Ona, Vinco Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N      
157 Šlapikienė (Bedarfaitė) Edita Marija, Hario Snieškai Niečuja (Nieczuja) M M M      
158 Šulcienė (Ibianskaitė) Irena Teresė, Kazimiero Ibianskai Rožė/Raktas atl.  atl. atl.      
159 Vackonienė (Laukytė) Aurelija, Prano Noreikai Liubičas 2% M M      
160 Vasiliauskienė (Auškalnytė) Justina, Vinco Jucevičiai Leliva (Leliwa) M N      
161 Vaškevičius Zenonas Pranas, Aleksandro Franckevičiai Brodzicas (Brodzic) 2% M
M
     
162 Veretinskas Edvinas, Romaldo Vencevičiai Gulbė (Łabędź)
M M M      
163 Veretinskas Romaldas, Antano Vencevičiai Gulbė (Łabędź) M M M      
164 Verbickas Algirdas,Petro Daugelevičiai Niečuje M M M      
165 Zarakauskienė (Kerytė) Rūta, Napoleono Jackevičiai Sumila  -  - M      
166 Zubavičienė (Sriubaitė) Giedrė, Audriaus Piotrovskiai/Burbai Naktikovas/OdynecIII M M      

2 % - į KABD pervesta jau sumokėta GPM suma, 2017 metams šie įskaitymai vietoje nario mokesčio nebus taikomi

M - sumokėtas nario mokestis

N - nesumokėtas nario mokestis

atl. - atleistas nuo nario mokesčio

Šiuose sąrašuose yra legitimuoti Lietuvos Bajorai, užpildę KABD Įstatuose nustatytą prašymą įstoti į Kauno apskrities Bajorų draugiją ir yra tikrieji šios asociacijos nariai, turintys visas nario teises. Nariai be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėję nario mokesčio ir pagal Įstatus nuo šio mokesčio neatleisti, iš sąrašų išbraukiami ir sprendžiamas klausimas dėl pašalinimo iš Kauno apskrities Bajorų draugijos.

Parsisiųsti prašymą priimti į Kauno apskrities Bajorų draugiją  

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Radus kokių nors netikslumų, kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

ABOUT US

Lithuanian Nobility that has ruled and protected Lithuanian State formed more than 600 years ago. Kaunas Nobility Society, associating Lithuanian nobility progeny, who have proved their ancestors’ noblemen’s family’s continuance, to Lithuanian nobility organization, is legal Lithuanian nobility’s inheritance absorber.

Kaunas Nobility Society is the inheritor of all rights and duties of the Lithuanian Union of Nobility that was in force from 1928 till 1940. In June, 1994 the Union was registered at the Ministry of Justice.

The main missions of Kaunas nobility Society are: to promote respect and love to Lithuanian state, nation, its history, language, culture, and family; to cherish Lithuania's spiritual revival, European Christian values; to popularize Lithuanian Kingdom's, Great Duchy of Lithuania nobility's historical inheritance, traditions; and to refresh principals of justice, honour, dignity, nobleness and responsibility in Lithuania.

Kaunas Nobility Society spheres of activity include research of the past – genealogy, heraldry, nobility and estate culture inheritance, organization of cultural events, expansion and activity popularizing, development of relations with foreign associations of noblemen, developing of noblemen’s future – the youth, publishing activity.

Kaunas Nobility Society activity types are legitimacy, education, nobility confirmation certificates presenting ceremonies, creating of symbolism, organization of concerts, exhibitions, conferences, excursions, charity and other events, publishing of books and magazines, accumulatin.

Numerous regional organizations are established in Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Telšiai, Tauragė, Vilnius. Besides, we have members in different countries of Europe, America, Australia, New Zealand, Malaysia. We have contacts with many organizations of nobles abroad. We publish the journal "Lietuvos bajoras", electronical newsletter is published and send every quarter for our foreign members.

Contacts Kaunas Nobility Society.

Wir sind offen für die Angebote um in die Zivilbeteiligung, die Initiativen und die Verantstaltungen teilzunehmen.

We are open for your suggestions to join the civilian share, initiatives and events.

Sie können die Vereinigung unterzustützen, alle Daten für die Überweisung finden Sie hier:

You can support the Society, zou can find all the required data here:

Name des Empfängers/Recipient: Kauno apskrities Bajorų draugija

Recipient‘s code: 193412561

IBAN: LT707044060003372983 AB SEB bankas

 

Articles of association Kaunas Nobility Society 

1. General Provisions

1.1. Name of the association – The Nobleman Society of Kaunas Region (hereafter – Society). Society is a legal entity with limited civil liability, whose aim is to coordinate the work of Society members, represent the interest of Society members and defend them, as well as to meet other public interests.
1.2. The Nobility in Lithuania has formed more than 600 years ago, it ruled and protected the State of Lithuania. Society is a legal successor of Lithuanian Nobility legacy. 
1.3. Society acts in accordance with the Constitution of the Republic of Lithuania, the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Association Law of the Republic of Lithuania and other laws. Society also acts in accordance with the government decisions and this statute (hereafter – Statute).
1.4. Society can only have the civil rights and responsibilities, that do not contradict it‘s purposes, established in the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Association law of the Republic of Lithuania and in this Statute.  
1.5. The legal form of the Society – association. It has the bank account, stamp, flag and other symbols. 
1.6. The financial year of the Society is the calendar year.

2. The purposes and fields of the activity of the Society

2.1. The purposes of the activity of the Society are: 
2.1.1. to promote respect and love for Lithuania country, people, it‘s history, language, culture, family;  
2.1.2. To cherish the spiritual rebirth of Lithuania, christian values; 
2.1.3. to popularize historical heritage and traditions of the nobles from the Kingdom of Lithuania, the Grand Duchy of Lithuania, ancient lithuanians nobles spirit and obligations in the public society. 
2.1.4. To enliven the principles of justice, honor, dignity and obligation in Lithuania. 
2.1.5. To create more educated, active and helpful society by our example and suggestions;
2.2. In order to achieve the goals, mentioned in 2.1., the Society:  
2.2.1. is exploring the past – genealogy, heraldic, heritage of the nobles and manors. 
2.2.2. organises cultural events (concerts, exhibitions, conferences and etc.);
2.2.3. promotes and develops the work and contacts of the Society with local and foreign noble organisations.  
2.2.4. actively takes part in the education of children and youth of Lithuanian nobles. 
2.2.5. implements the document verification for people, claiming to be nobles;
2.2.6. organizes the ceremonies and submits the acts of the recognition of the nobility; 
2.2.7. creates the noble attributes;
2.2.8. receives support and provides support and charity, organises related events; 
2.2.9. developes contacts and represents LBKS in other related organisations, is involved in the work with member‘s rights;
2.2.10. co-operates with other Lithuanian and foreign cultural-historical organisations; 
2.2.11. moderates the internet site and publishes publications, related to the goals of the Society; 
2.2.12. buys and ownes property and asset. 
2.3. In order to achieve the goals, mentioned in 2.1., Society may:  
2.3.1. in oral, written and other ways spread the information about its work, promote the objectives of the Society‘s activity; 
2.3.2. set up the media outlets, engage in publishing; 
2.3.3. hire employees for the activities, stated in the Statute; 
2.3.4. get support (in financial, any other asset or services) from natural or legal persons in Lithuania, foreign countries and international organisations; 
2.3.5. establish legal entities, except those, whose civil liability for the obligations of the legal person is unlimited, or be it‘s;
2.3.6. join an international organisation, whose goals and work does not contradict the Constitution, the Association Law of the Republic of Lithuania or other laws; 
2.3.7. carry out other activities, that are not prohibited by the Association Law. 
2.4. The Society uses the unpaid organisational work of its members, in order to achieve the goals and tasks, if needed, hires employees, according to the procedure, established by laws, the funds and assets of the Society. The Society cooperates with other institutions and associations, movements and individuals, whose goals meet Society‘s goals. 
2.5. If necessary, the Society has the right to carry out business or commercial activities, that do not conflict with the laws of the Republic of Lithuania, legal acts and this Statute, in order to achieve its goals. 

3. Rights and Responsibilities of Society‘s Members. Rules of Acceptance, Withdrawal and Removal of Members from the Society.

3.1. Members of the Society may be at age 18, active natural persons, having voluntarely expressed their desire to become Society members and proven by the legitimation their noble origin and given an oath. Persons, under age 18, may have the rights and responsibilities in the Society in accordance with the procedure established by the Civil Code..
3.2. To become a member of the Society, a person has to submit a written application to the Society Council, where the candidate confirms, that he is familiar with the Statute and assumes the obligation to fulfill it and documents, proving the noble origin. The decision about accepting the new member of the Society is made by Society Council, which has the recommendation from the Legitimation Commission, in the nearest Council meeting by the simple majority. About made decision, the applicant is informed within 20 calendar days, since the decision is made. Member becomes after giving an oath and paying entrance and memberchip fees for the current year within 1 month after the day of the announcment about the acceptance.
3.3. The membership is cancalled in these cases:
3.3.1. After leaving the Society;
3.3.2. After removing from the Society;
3.3.3. After death of the member;
3.3.4. After liquidation of the Society.
3.4. Society member, wanting to leave the Society, writes a request to the Society Council, which makes the decision about resignation of the member in the nearest meeting. A member must complete or transfer his obligations, by the time he leaves.
3.5. A person, who has hostile interests for Society goals or is legally recognised as a holocaust or genocide participant, took part in the activities of repressive structures, may be unaccepted, if he was already a member – removed from the Society.
3.6. Also, the Society member may be removed from the Society in these cases:
3.6.1. without a justifiable reason did not pay the membership fee longer than 2 years;
3.6.2. roughly violated the laws of the Republic of Lithuania, Society Statute, Society member obligations or other Society programs;
3.6.3. engaged in destructive or any other harmful for the Society activities. If it causes any moral and (or) material damage or any other loss, the Society member must compensate for damage in accordance with the procedure established by laws of the Republic of Lithuania.
3.7. The decision on the removal of the Society member is made by the Society Council, in the next meeting 2/3 of the votes of the majorityof the members of the Council.
3.8. Society membership fees, other contibutions, also the property, transfered to the Society are not returned to the removed Society member.
3.9. Society member duties:
3.9.1. comply with the Statute and decisions taken by the management body;
3.9.2. pay the membership fee in time;
3.9.3. fully support the activities of the Society;
3.9.4. save and properly use the property of the Society;
3.9.5. carry out other obligations and agreements for the Society.
3.10. Society members have the right to:
3.10.1. participate and vote in the general meetings of the Society;
3.10.2. use the services of the Society, participate in the development of a long-term program and strengthen the material base;
3.10.3. elect and be elected to the Society governing bodies;
3.10.4. submit offers about Society activities and request for a reading in the Society general meeting;
3.10.5. leave the Society at any time, informing about it in writing the Society council and fully paid for the Society;
3.10.6. argue in Noble honorary court the decisions of General meeting of members, Society council and (or) single-body management body (the Commander) and defend their rights and legal interests, if they are beeing violated, According to the procedure established by the law of the Republic of Lithuania;
3.10.7. immediately inform the Society about his correspondence address and other contact information and their changes;
3.10.8. have other statutory rights, that do not contradict the Statute.
3.11. Society members have the same rights, no matter what entrance or membership fee they pay or provide support.
3.12. General members meeting, with a single-body management body‘s (the Commander‘s) suggestion, may give an honorary member name to a non-member of the Society, sho deserved for the activities of the Society.
3.13. Society membership fee and other contributions and the payment order is not declared in the Statute, because it is approved by a seperate document during the General member meeting. Membership fee must be paid annually until March 1 of this year, except cases, when a new member is accepted.
3.14. For the Society members, older than 75 years, at their written request for the Society Commander, they may be granted emeritus status, which exempts from the membership fee, but allowes to take a part in the activities without a right to vote. The emeritus status is granted by Society Council, on the recommendation of the commander.
4. Management of the Society
4.1. The Society acquires civil rights, assumes civil liability and implements them through it‘s governing bodies.
4.2. Governing Bodies of the Society are:
4.2.1. General meeting of members – Seimelis;
4.2.2. Council;
4.2.3. Commander;
4.2.4. Auditor (Revision Commission);
4.2.5. Legislative Commission;
4.2.6. Noble Honorary Court;
4.2.7. Chancellor.
4.3. Seimelis has all the rights of the general meeting. Seimelis has no right to instruct other Society bodies to resolve issues falling within its competence.
4.4. Society governing bodies are Council and Commander.
4.5. Council is a collegial management body, which solves issues that are beyond the competence of the Seimelis or of the Commander.
4.6. Commander is a sole governing body, which organizes daily Society work.
4.7. Commissions are collegial bodies, that carries out activities not related to the management of the Society.

 

 

Bajorų dėmesys seneliams

 

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais, Lietuvoje pradėjo kurtis tarpukario Lietuvoje buvusios organizacijos. Tikslas buvo greičiau identifikuoti Lietuvos istoriją, suformuoti tautos mentalitetą, pakelti kultūros lygį. 1994 metais Kaune Lietuvos bajorų palikuonys įkūrė Kauno apskrities Bajorų draugiją. Pirmieji kūrėjai buvo: Janušas Kliučinskas, Irena Šulcienė, Leonas Narbutas, Jonas Monkevičius, Artūras Daujotis Rukas ir kiti. Draugijos gretose galėjo dalyvauti Lietuvos piliečiai archyviniais, bažnytiniais ar giminės išsaugotais dokumentais, įrodę savo bajorišką kilmę. Įsikūrusi organizacija išsikėlė veiklos tikslus ir uždavinius. Vienas iš prioritetinių tikslų buvo dėmesys garbaus amžiaus žmonėms. Neatsitiktinai pasirinkti buvo Kauno Panemunės senelių namai. Tuo metu juose nemažai gyveno menininkų, mokytojų bei kitų buvusių inteligentijos atstovų. Kauno Panemunės senelių namų direktorė A. Krinickienė teigiamai įvertino mūsų gerus norus ir leido lankyti senelius. Savo motiniška patirtimi bei išmintimi padėjo užmegzti draugiškus santykius, suvokti jų poreikius bei principus. Bendravimas prasidėjo minint didžiąsias metų šventes: Šv. Kalėdas, Šv. Velykas, minint Motinos dieną. Šiomis progomis senoliai buvo sveikinami, apdovanojami, vykdavo labdaros koncertai. Šiuose renginiuose aktyviai dalyvavo tuo metu buvęs vadas A. Rukas Daujotis, ilgametė kanclerė I. Šulcienė, H. Matusevičius, vėliau buvę vadai: A. Prekeris, K. K. Ignatavičius ir dabartinis vadas Andrius Krivickas.
Draugystė tesėsi.Daugiau pabendravus paaiškėjo, kad seneliai norėtų pamatyti kaip atsikuria Lietuva. Tada Kauno apskrities Bajorų draugijoje buvo nutarta, kartą metuose, Šv. Kalėdų proga, aukoti pinigų sumą už kurią seneliai galėtų pakeliauti po Lietuvą. Tradicija tęsiama iki šių dienų. Bajorų draugijos gretos augo, atsirado įvairių profesijų atstovų. Daug gydytojų, kurie mielai skaitė paskaitas, dalinosi savo įgytomis žiniomis, jau iš viso pasaulio konferencijų. Šioje Draugijoje daug iškilių menininkų, dailininkų, fotografų, šokėjų, dainininkų, aktorių, muzikos pedagogų. Šitie bajorų palikuonys neliko abejingi senelių namų gyventojams. Kiekvienas savitai įnešė asmeninį indėlį. Iškilūs Kauno kultūros atstovai S. Jurskytė - Akstinienė ir D. Akstinas gerai pažįstami senelių namuose. S. Jurskytė - Akstinienė yra pirmojo Lietuvos radijo direktoriaus dukra. Ji įspūdingai papasakojo apie Lietuvos radijo kūrimo istoriją. Seneliai parodė didelį susidomėjimą ir pateikė daug klausimų. Labai profesionaliai paruoštą paskaitą skaitė D. Akstinas apie K. Donelaičio kūrybos reikšmę šiandien. Paskaita apie tremtinę Emiliją Dirsytę, kuri kūrė maldas, telkė mergaites tremtyje melstis, už ką buvo kankinama ir mirė tremtyje. Likusių tremtinių dėka jos sukurtos maldos ir giesmės pateko į užsienį ir buvo išleista maldaknygė, kuri išversta į penkiolika kalbų ir paplito po visą pasaulį. Dailininkė E. Ivaškevičiūtė išpuošė senelių namus savo tapytais paveikslais. Ji pravedė dailės ciklą "Piešiu kartu su seneliais", pasakojo apie meno subtilybes. Muzikinio teatro solistė T. Chmeliauskaitė savo skambiu balsu atliko Šopeno ir Maniuškos kurinius. Akomponuojant pianistei V. Daugirdienei koncertavo: Muzikinio teatro solistas J. Malikonis ir smuikininkė M. Neniškytė. Kauno I-os muzikos mokyklos mokytoja O. Šikšnienė su kanklininkėmis, su meile laukiamos senelių. Kanklių muzika seneliams labai patinka, o mergaitės džiaugiasi šiltu priėmimu. Kanklininkės kartu su seneliais lankėsi Seime, koncertavo, dalyvavo ekskursijoje Seimo rūmuose. Visų kartų bajorų atstovai šiltai ir nuoširdžiai bendrauja su senelių namų gyventojais ir Dienos centro lankytojais. Labai reikalingos ir mėgstamos senelių medikų paskaitos. Bajorų pastangų dėka ne kartą apie infekcines ligas ir jų profilaktiką skaitė profesorius - infekcionistas A. Laiškonis. Ortopedijos problemas populiariai ir suprantamai aiškino, nagrinėjo, atsakinėjo į klausimus daktaras R. Rimdeika. Gydytojas - urologas Ž. Gudžinskas aiškino seneliams apie urologines ligas, kurios yra neišvengiamos senatvės palydovės. Didelį vaidmenį šioje veikloje vaidina Šv. Jurgio bažnyčia. Jos atstovas Kauno apskrities Bajorų draugijos kapelionas Paulius Saulius Bytautas. Kunigas P. S. Bytautas yra ir vienuolyno gvardionas. Kasmet senelių namų Dienos centro lankytojai už Šv. Kūčių stalo sėda palaiminti kunigo P. S. Bytauto arba kitų Šv. Jurgio bažnyčios kunigų. Kelis kartus per metus vienuolyno salėje, po Šv. mišių parapijiečiai pakviesti kunigo P. S. Bytauto žiūrėjo Panemunės senelių namų Dienos centro Dramos studijos vaidinamus spektaklius: S. Kymantaitės - Čiurlionienės "Kuprotą oželį", K. Binkio "Blogai kad gerai", J. Žemaitės "Trys mylimos". Paramą seneliams tęsia Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas.


Šią labdarinę veiklą jau daugiau kaip dešimtmetį organizuoja ir yra atsakinga straipsnio autorė Kauno apskrities Bajorų draugijos Legitimacijų komisijos pirmininkė Aleksandra Gudžinskienė.

Ataskaitos, įvairūs dokumentai

 

Renginių ataskaitos

2017-01-08 KABD Naujametinis pokylis 

2017-02-23 KABD narių susirinkimas-renginys 

2017-03-30 KABD Seimelis 

Tarybos posėdžių protokolai

2017-03-07 KABD Tarybos posėdžio protokolas 

Svarbūs dokumentai, dokumentų projektai

Kauno apskrities bajorų draugijos naujos redakcijos Įstatai 

 

 

 

Bajorų svetainės medis

 /Titulinis/ 
/Apie mus        
/Naujienos
/Giminės
/Skelbimai/
/Sveikinimai
/Kontaktai/
/Kelionės/
/Netekome

Kauno Bajorų: /pašto prisijungimas/Yotube paskyra

Facebook paskyros: /Kauno bajorų uždara/Kauno bajorų atvira


Kauno apskrities Bajorų draugijos reklaminis logotipas. Atsisiųskite logotipą čia

Kodas: <a href="http://www.kaunokrastobajorai.lt/" target="_blank"><img src="http://www.kaunokrastobajorai.lt/images/Kauno_bajorai_reklaminis.jpg" border="0" alt="logotipas" width="120" height="60" /></a>           


Svetainės administratoriaus el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  

[Grįžti↑]

Subkategorijos

Birželis 2018
Pr A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dabar svetainėje 29 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas